16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Phổ biến chính sách mới
TTKN&DVNN: Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 11
 660
 17/11/2023
Ảnh. Tại buổi sinh hoạt pháp luật của đơn vị

Ảnh. Tại buổi sinh hoạt pháp luật của đơn vị

Ngày 16/11/2023, tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông và DVNN, Công đoàn cơ sở TTKN&DVNN phối hợp với BGĐ Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 11 năm 2023. Tham dự có Ban Giám đốc TTKN&DVNN cùng toàn thể viên chức hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến xã kết nối trực tuyến qua nền tảng zoom, ông Bành Đức Tín - Phó giám đốc TTKN&DVNN chủ trì cuộc họp.

Sinh hoạt ngày pháp luật tháng này đã triển khai các văn bản, cụ thể như: Triển khai Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung; Thông tư 08/2023/TT-BNNPTNTngày 02 tháng 10 năm 2023 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quyết định 4059/QĐ-BNN-CCPT hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2023 phê duyệt chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở lồng ghép triền khai một số nội dung của hoạt động công đoàn như: Triển khai các văn bản của Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang, phổ biến tham gia cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”, vận động CĐV tham gia góp quỹ tự nguyện do CĐVC phát động. Đánh giá tình hình thực hiện hoạt động Công đoàn cơ sở TTKN&DVNN tháng 10/2023 và triển khai kế hoạch tháng 11/2023... Trong buổi sinh hoạt này Ông Lê Châu Tứ- Phó Chủ tịch CĐCS, cũng đã đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở tháng 10 và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2023.

Tại buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật các viên chức đưa ra các ý kiến trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan công tác chuyên môn, các quy định mới cần thực hiện và các hoạt động phong trào do Công đoàn phát động.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật, ông Bành Đức Tín – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và DVNN Hậu Giang đã đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt ngày pháp luật và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề nghị tập thể viên chức quán triệt các văn bản mới, nghiên cứu, cập nhật, áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Ngày pháp luật hàng tháng cũng là dịp để mỗi cán bộ, viên chức tìm hiểu nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Ngô Thanh Huyền
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu giang

Ý kiến bạn đọc