22/10/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh

Thị xã Long Mỹ: Cấp máy ấp trứng cho dự án xây dựng mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trứng vịt ATSH theo chuỗi giá trị.

Ngày 17/10/2019, Trạm Khuyến nông thị xã Long Mỹ phối hợp Phòng Chuyển giao kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang tiến hành cấp máy ấp trứng cho hộ tham gia dự án "Xây dựng mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trứng vịt an toàn sinh học theo chuỗi giá trị".

 21/10/2019

Thành phố Vị Thanh: Triển khai Mô hình Khuyến nông đô thị

Năm 2019, Từ nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, Trạm khuyến nông thành phố Vị Thanh tham gia thực hiện“ Mô hình khuyến nông đô thị theo hướng ứng dụng công nghệ cao”

 18/10/2019

Huyện Long Mỹ: Sơ kết công tác khuyến nông 9 tháng đầu năm 2019

Ngày 8/10/2019 tại Phòng họp số 01 UBND huyện Long Mỹ, Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ tổ chức sơ kết công tác khuyến nông 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm 2019.

 17/10/2019

Thị xã Ngã Bảy: Cấp giống hoa lan mokara cho mô hình khuyến nông đô thị

Ngày 11/10/2019, Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang phối hợp với Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy tiến hành giao giống hoa lan cho mô hình trồng hoa lan cắt cành thuộc dự án xây dựng mô hình khuyến nông đô thị theo hướng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

 14/10/2019

Huyện Long Mỹ: Bế giảng các lớp tập huấn FFS kỹ thuật nuôi lươn không bùn

Ngày 10/10/2019, Trạm khuyến nông huyện Long Mỹ tổ chức thành công lễ bế giảng lớp tập huấn FFS “Kỹ thuật nuôi lươn không bùn” trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ. Qua đó, hoàn thành kế hoạch đào tạo 5/8 lớp tại các huyện, thị và thành phố.

 14/10/2019

Châu Thành A: Tổng kết lớp FFS quy trình nhân giống lúa cấp xác nhận

Ngày 4/10/2019, tại ấp Trường Hưng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Trạm khuyến nông huyện Châu Thành A tổ chức tổng kết lớp tập huấn FFS quy trình nhân giống lúa cấp xác nhận.

 14/10/2019

Châu Thành A: Hội thảo đầu bờ mô hình xử lý ra hoa cải tiến xoài cát Hòa Lộc

Ngày 4/10/2019, tại nhà ông Nguyễn Văn Chiến, ấp 1B, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Khoa Nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình xử lý ra hoa cải tiến xoài cát Hòa Lộc.

 10/10/2019

Thị xã Ngã Bảy: Hội nghị sơ kết hoạt động khuyến nông 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm 2019

Ngày 03/10/2019, trạm Khuyến nông Thị xã Ngã Bảy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến nông 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2019.

 09/10/2019

Thị xã Long Mỹ: Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Bình Hòa

Ngày 02/10/2019, tại nhà văn hóa khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ đã diễn ra hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Bình Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 09/10/2019

Thị xã Long Mỹ: Sơ kết công tác khuyến nông 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm 2019

Ngày 02/10/2019 tại hội trường Trạm Khuyến nông TX Long Mỹ tổ chức họp sơ kết công tác khuyến nông 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2019.

 09/10/2019