26/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh

Vị Thuỷ: Tổ chức tập huấn nuôi lươn thịt theo chuẩn VietGAP

Ngày 19/9/2023, tại Uỷ ban nhân dân xã Vị Thắng huyện Vị Thuỷ, Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang phối hợp Tổ kỹ thuật Nông nghiệp của xã tổ chức tập huấn cho thành viên của Hợp tác xã nuôi lươn thịt tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao giá trị lươn thịt trên địa bàn huyện Vị Thuỷ.

 25/09/2023

Vị Thủy: Cấp phát vật tư hỗ trợ Mô hình Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm

Trong tuần qua, ngày 14/9/2023 và ngày 20/9/2023, Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy phối hợp với tổ triển khai dự án Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức cấp phát vật tư hỗ trợ cho các hộ tham gia mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm.

 25/09/2023

Phụng Hiệp: Cấp phát vật tư cho hộ tham gia mô hình trồng thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP

Ngày 15/9/2023, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp Hậu Giang phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp tổ chức cấp phát vật tư đợt 3 cho hộ tham gia mô hình “Trồng thâm canh sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP” cho hộ dân tham gia mô hình tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

 20/09/2023

Phụng Hiệp: Bế giảng 2 lớp tập huấn FFS Kỹ thuật nuôi cá ruộng và Kỹ thuật trồng lúa

Ngày 15/9/2023, Trạm khuyến nông huyện Phụng Hiệp phối hợp với Trung tâm khuyến nông & DVNN tỉnh Hậu Giang tổ chức bế giảng 2 lớp tập huấn FFS “Kỹ thuật nuôi cá ruộng và Kỹ thuật trồng lúa” tại ấp Thắng Mỹ, xã Phụng Hiệp và ấp Bào Môn, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

 20/09/2023

Thành phố Vị Thanh: Tổ chức tập huấn “Mô hình trồng khóm theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm” năm 2023

Ngày 18/09/2023 Trạm Khuyến nông thành phố Vị Thanh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang và Công ty Cổ phần chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO tổ chức tập huấn cho 19 nông dân tham gia, thực hiện “Mô hình trồng khóm theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm” tại HTX Nông nghiệp thương mại – Dịch vụ Thạnh Tiến, xã Tân Tiến và HTX Nông nghiệp Thạnh Thắng, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh.

 20/09/2023

Thành phố Vị Thanh: Cấp phát vật tư “Mô hình trồng khóm theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”

Ngày 14/9/2023 vừa qua, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cấp vật tư mô hình “Mô hình trồng khóm theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”

 20/09/2023

Hội nghị tổng kết 20 năm công tác khuyến Hậu Giang (2004-2023), gắn với 30 năm khuyến nông Việt Nam (1993-2023)

Ngày 08/9/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm công tác khuyến Hậu Giang (2004-2023), gắn với 30 năm khuyến nông Việt Nam (1993-2023).

 14/09/2023

Hội thi Trưng bày triễn lãm thành tựu khuyến nông, sản phẩm nông nghiệp an toàn chất lượng

Ngày 07/9/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thi Trưng bày triễn lãm thành tựu khuyến nông, sản phẩm nông nghiệp an toàn chất lượng, nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm Khuyến nông Việt Nam, 20 năm Khuyến nông Hậu Giang.

 11/09/2023

TTKN&DVNN: Công bố Quyết định Điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tổ chức lễ công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức.

 11/09/2023

Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát hay Khuyến nông” Hậu Giang năm 2023

Ngày 29/8/2023, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát hay Khuyến nông Hậu Giang” năm 2023 Chào mừng kỷ niệm 30 năm hoạt động Khuyến nông Việt Nam 1993 – 2023 và 20 năm Khuyến nông Hậu Giang 2004 –2023.

 06/09/2023