11/12/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh

Phụng Hiệp: Khai giảng lớp TOF “ 1 phải 5 giảm” vụ Đông Xuân 2019 – 2020

Ngày 03/12/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang phối hợp với UBND xã Bình Thành đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn sản xuất lúa theo qui trình "1 phải 5 giảm" vụ Đông Xuân 2019- 2020 cho khoảng 120 hộ dân trên địa bàn ấp Thạnh Mỹ C và Thạnh Mỹ A xã Bình Thành.

 10/12/2019

Hội thảo đầu bờ “mô hình sản xuất kết hợp đa dạng các đối tượng dành cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy” năm 2019

Ngày 05/12/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang kết hợp với Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy tổ chức hội thảo đầu bờ “Mô hình sản xuất kết hợp đa dạng các đối tượng dành cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy”. Đây là mô hình thuộc dự án “Xây dựng một số mô hình ở địa bàn khó khăn” năm 2019, từ nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

 10/12/2019

Vị Thủy: Bế giảng lớp tập huấn 1 phải 5 giảm thuộc dự án VnSAT trên địa bàn xã Vị Bình

Ngày 02/12/2019, tại ấp 2, ấp 9b và ấp 4 xã Vị Bình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang đã tổ chức bế giảng 03 lớp tập huấn 1 phải 5 giảm thuộc dự án VnSAT.

 10/12/2019

Xã Vị Thủy: Khai giảng lớp tập huấn về kỹ thuật nhân giống lúa cấp xác nhận

Ngày 28/11/2019, Phòng Đào tạo - Huấn luyện, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, Ban chỉ đạo VnSAT Hậu Giang phối hợp với trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy, Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy và Hợp tác xã nông nghiệp Vị Thủy 1 tổ chức khai giảng lớp tập huấn về kỹ thuật nhân giống lúa cấp xác nhận thuộc dự án VnSAT tại nhà ông Nguyễn Văn Đường ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang.

 03/12/2019

Vị Thủy: Khai giảng lớp tập huấn “1 phải 5 giảm” thuộc dự án VnSAT trong vụ Đông xuân 2019 - 2020 trên địa bàn xã Vị Bình

Ngày 26/11/2019, Trạm khuyến nông huyện Vị Thủy phối hợp với Ban Quản lý dự án vnSAT, chính quyền địa phương và Tổ kỹ thuật nông nghiệp xã Vị Bình triển khai dự án VnSAT, khai giảng 02 lớp tập huấn TOF “1 phải 5 giảm” trong vụ Đông xuân 2019 – 2020 trên địa bàn ấp 9B và ấp 4 xã Vị Bình.

 02/12/2019

Phụng Hiệp: hội thảo đầu bờ mô hinh mãng cầu xiêm thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 26/11/2019, tại xã Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sử dụng túi bao trái trên cây ăn trái và mô hình chuyển đổi đất mía kém hiệu quả sang trồng mãng cầu xiêm thuộc dự án xây dựng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và dự án xây dựng một số mô hình ở địa bàn khó khăn.

 28/11/2019

Vị Thủy: Tổ chức tham quan học tập nhân rộng mô hình sản xuất kết hợp VAC, VACR

Ngày 19/11/2019, Trạm khuyến nông Vị Thủy phối hợp với Trung tâm KN Hậu Giang đã tổ chức buổi tham quan mô hình sản xuất kết hợp VAC, VACR.Tạo điều cho các hộ tham quan học tâp mô hình, cách làm hiệu quả cho nông dân các huyện với nhau.

 26/11/2019

Huyện Vị Thủy: Bế giảng lớp tập huấn FFS "Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị bệnh trên cây trầu"

Ngày 21/11/2019, Trạm Khuyến nông Vị Thủy kết hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang, tổ chức bế giảng lớp tập huấn (FFS) kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trị bệnh trên cây trầu tại Tổ hợp tác ấp 5 xã Vị Thủy.

 26/11/2019

Huyện Vị Thủy: Đại học Cần Thơ tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác dưa leo, dưa hấu cho nông dân xã Vĩnh Trung

Ngày 22/11/2019, Tổ Kỹ thuật nông nghiệp xã Vĩnh Trung phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác dưa leo, dưa hấu cho nông dân trên địa bàn xã.

 26/11/2019

TTKN: Tham quan học tập các mô hình khuyến nông đô thị và tư vấn dịch vụ tại Long An, TP. HCM và Bình Phước

Từ ngày 4-9/11/2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang tổ chức Đoàn tham quan học tập các mô hình sản xuất có hiệu quả tại các tỉnh Long An, Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh cho 15 cán bộ và nông dân trong tỉnh.

 22/11/2019