27/11/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh

Kết quả thực hiện Dự án “Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở huyện Vị Thủy” năm 2020

Năm 2020, dự án thực hiện hỗ trợ dê giống cho các hộ nuôi heo bị mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi, các hộ đã tham gia và chấp hành tốt các quy định của dự án có nhu cầu chăn nuôi. Dự án hỗ trợ cho mỗi hộ 4 con dê cái hậu bị và 1 con dê đực; quy mô thực hiện là 8 hộ

 25/11/2020

Huyện Vị Thủy: Khai giảng lớp tập huấn Kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà.

Thực hiện theo kế hoạch số 711/KH-TTKN –VnSAT ngày 11/9/2020 của Trung tâm khuyến nông Hậu Giang về việc tổ chức 17 lớp tập huấn TOF (6 ngày) tận dụng sản phẩm phụ từ lúa gạo (Kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà) năm 2020 thuộc dự án VnSAT.

 25/11/2020

Hội thảo đầu bờ mô hình: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, màu an toàn”

Ngày 02/11/2020 , Trung tâm Khuyến nông & DVNN tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, màu an toàn” tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

 25/11/2020

Khai giảng các lớp TOF “Kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà” thuộc dự án VnSAT năm 2020

Với mục tiêu đào tạo nông dân tại các Tổ chức nông dân/ Hợp tác xã nhằm nâng cao về hiệu quả kinh tế trong sản xuất, giảm thiểu tác động đến môi trường. Nâng cao kiến thức, kỹ năng của người nông dân với việc tận dụng phụ phẩm trong sản xuất lúa.

 16/11/2020

Châu Thành A: Khai Giảng lớp tập huấn (TOF) tận dụng sản phẩm phụ từ lúa gạo

Để giúp nông dân trồng lúa tăng thu nhập bằng cách tận dụng phụ phẩm sau thu hoạch từ cây lúa, ngày 30/10/2020, tại ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang phối hợp Trạm Khuyến nông Châu Thành A, khai giảng lớp TOF kỹ thuật trồng nấm rơm cho nông dân.

 03/11/2020

Châu Thành A: Tổ chức Tập huấn hướng dẫn truy nguyên nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị một số loại nông sản chủ lực

Ngày 29/10/2020, tại hội trường liên trạm, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A, tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các bước thực hiện truy nguyên nguồn gốc nông sản thông qua phần mềm được ứng dụng trên điện thoại thông minh và xây dựng chuỗi giá trị một số loại nông sản chủ lực cho nông dân trên địa bàn huyện.

 03/11/2020

Kết quả “Tập huấn hướng dẫn truy nguyên nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị một số loại nông sản chủ lực” cho đối tượng nhận chuyển giao công nghệ

Với mục tiêu cập nhật và triển khai kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị, các bước xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, những biện pháp phát triển chuỗi giá trị bền vững, đăng ký thương hiệu và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp gắn với truy nguyên nguồn gốc nông sản.

 03/11/2020

Phụng Hiệp: Dẫn nông dân tham quan mô hình trồng nấm rơm trong nhà

Ngày 22/10/2020 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức cho các hộ tham gia mô hình trồng nấm rơm trong nhà tham quan mô hình trồng nấm rơm trong nhà tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

 03/11/2020

Phụng Hiệp: Tập huấn hướng dẫn truy nguyên nguồn gốc nông sản theo chuỗi trên phần mềm nông sản Hậu Giang

Ngày 23/10/2020, tại hội trường Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến Nông huyện Phụng Hiệp tổ chức lớp Tập huấn “Hướng dẫn truy nguyên nguồn gốc và xây dựng chuỗi giá trị một số loại nông sản chủ lực” cho 25 nông dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

 03/11/2020

Tiếp đoàn đoàn Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kiểm tra việc nhân rộng mô hình sản xuất giống và nuôi lươn không bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 21/10/2020 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tiếp đoàn đoàn Trung tâm Khuyến nông Quốc gia do ông Đặng Xuân Trường - PTP.Phòng Khuyến ngư đến kiểm tra việc nhân rộng mô hình sản xuất giống và nuôi lươn không bùn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 03/11/2020