02/03/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh

Huyện Long Mỹ: Tổng kết hoạt Khuyến nông năm 2020

Ngày 03/02/2021, Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ  tiến hành họp tổng kết hoạt động Khuyến nông  năm 2020 và đề ra phương hướng năm 2021.

 22/02/2021

Châu Thành: Tổng kết hoạt động Khuyến nông năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021

Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện hoạt đông công tác Khuyến nông năm 2020 đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động năm tiếp theo. Ngày 27/01/2021, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khuyến nông năm 2020 đồng thời đưa ra phương hướng triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021.

 22/02/2021

Hậu Giang: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)

Ngày 27-1 - 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021- 2025 (lần 2).

 02/02/2021

Hậu Giang: Vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và tổ chức "Hành trình những giọt máu nghĩa tình năm 2021"

Ngày 25/01/2021 tại Khu Chiến thắng Chương Thiện tỉnh Hậu Giang. Công đoàn Viên chức và Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và tổ chức "Hành trình những giọt máu nghĩa tình năm 2021".

 25/01/2021

Phụng Hiệp: Cấp phát lươn giống cho hộ tham gia mô hình nuôi lươn trong bể theo hướng ATVSTP gắn với chuỗi giá trị năm 2020

Ngày 14/12/2020 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh tiến hành cấp phát lươn giống cho hộ dân tham gia mô hình nuôi lươn trong bể theo hướng ATVSTP gắn với chuỗi giá trị năm 2020 tại ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

 23/12/2020

Phụng Hiệp: Tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình "Chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm"

Ngày 18/12/2020, Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh tổ chức buổi hội thảo đầu bờ mô hình "Chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm" cho 17 hộ tham gia mô hình tại TP. Ngã Bảy và huyện Huyện Phụng Hiệp.

 23/12/2020

Huyện Vị Thủy: Hội thảo đầu bờ mô hình “Nuôi lươn trong bể theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm”

Ngày 16/12/2020, Trạm khuyến nông huyện Vị Thủy, tổ kỹ thuật nông nghiệp xã Vị Thủy phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình “Nuôi lươn trong bể theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm” năm 2020.

 23/12/2020

Huyện Châu Thành: Tổng kết mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, màu an toàn.

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành tổ chức tổng kết mô hình “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau màu an toàn” trên cây dưa lưới tại hộ ông Trương Quốc Phong ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

 23/12/2020

TTKN&DVNN Hậu Giang: Tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác lúa bằng phương pháp cấy máy và áp dụng một số tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa

Từ ngày 7-9/12/2020, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật canh tác lúa bằng phương pháp cấy máy và áp dụng một số tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất lúa thuộc dự án khuyến nông Trung Ương "Xây dựng mô hình ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long" do Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long chủ trì.

 23/12/2020

Vị Thủy: Báo cáo nghiệm thu dự án Khoa học Công nghệ cấp cơ sở năm 2020

Vào ngày 09/12/2020, tại Phòng họp số 01 UBND huyện Vị Thủy, Hội đồng Khoa học Công nghệ (KHCN) cấp huyện đã nghe báo cáo kết quả nghiên cứu KNCN dự án “Chăn nuôi vịt siêu thịt an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm”.

 23/12/2020