18/01/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh

Vị Thủy: Khảo sát hộ có nhu cầu tham gia mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp năm 2022

Ngày 13/01/2022, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang phối hợp Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy khảo sát chọn hộ có nhu cầu để xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với điều kiện hộ tham gia mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

 17/01/2022

Bế giảng các lớp FFS về “Kỹ thuật trồng khóm và nuôi thuỷ sản trên mương xen rẫy khóm” thuộc dự án Cái Lớn – Cái Bé tại Thành phố Vị Thanh

Với mục tiêu giúp người nông dân nắm bắt được những kỹ thuật, công nghệ tiến tiến trong nuôi trồng một số cây, con theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn sinh học, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, ...

 17/01/2022

Huyện Châu Thành: Đoàn khảo sát hộ đăng ký thực hiện mô hình "Kinh tế tuần hoàn"

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang phối hợp Trạm Khuyến nông huyện Châu thành tiến hành đi khảo sát các hộ đăng ký tham gia thực hiện mô hình "Kinh tế tuần hoàn".

 17/01/2022

Huyện Châu Thành A: Điểm lại hoạt động Tổ Công đoàn năm 2021 và hướng hoạt động năm 2022

Năm 2021 là năm đầu tiên hoạt động của Tổ Công đoàn khuyến nông huyện Châu Thành A, tổ công đoàn có 14 công đoàn viên, trong đó 03 công đoàn viên nữ, thuộc sự quản lý điều hành của Công đoàn cơ sở Trung tâm khuyến nông & Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

 12/01/2022

Hội thảo mô hình “Sản xuất rau màu trên nền đất lúa thích ứng biến đổi khí hậu"

Ngày 27/12/2021, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp Hậu Giang tổ chức Hội thảo mô hình “Sản xuất rau màu trên nền đất lúa thích ứng biến đổi khí hậu" tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ.

 12/01/2022

Tp Vị Thanh: Bế giảng lớp kỹ thuật trồng khóm và nuôi thủy sản trên mương xen rẫy khóm

Ngày 05/01/2022, Trạm Khuyến nông TP Vị Thanh phối hợp Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức bế giảng 03 lớp tập huấn (FFS) Kỹ thuật trồng khóm và nuôi thủy sản trên mương xen rẫy khóm thuộc dự án Xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu và nguồn nước được kiểm soát khi xây dựng cống Cái Lớn - Cái Bé tại xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh.

 12/01/2022

TTKN&DVNN Hậu Giang: Tổ chức tổng kết mô hình: Sử dụng hệ thống tưới phun tự động thích ứng với tình trạng hạn mặn trong vườn cây ăn trái

Ngày 24/12/2021, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang phối hợp Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy tổ chức tổng kết mô hình: "Sử dụng hệ thống tưới phun tự động thích ứng với tình trạng hạn mặn trong vườn cây ăn trái" cho hơn 30 bà con nông dân và cán bộ khuyến nông trên địa bàn tỉnh tham dự

 06/01/2022

Phụng Hiệp: Tập huấn kỹ thuật trong canh tác lúa, phòng trừ sinh vật gây hại hướng đến sản xuất bền vững năm 2021.

Ngày 29/12/2021, Tại nhà văn hóa ấp Long Trường, xã Long Thạnh, Tổ kỹ thuật nông nghiệp kết hợp với trạm Khuyến nông huyện mở lớp tập huấn tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa, phòng trừ sinh vật gây hại hướng đến sản xuất bền vững năm 2021.

 06/01/2022

Thị xã Long Mỹ: Tổng kết mô hình nuôi cá trê vàng trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm

Ngày 24/12/2021, tại thị xã Long Mỹ, Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi tổng kết Mô hình nuôi cá Trê vàng trên ruộng lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2021.

 06/01/2022

Vị Thủy: Tổng kết Mô hình Sử dụng hệ thống tưới phun tự động thích ứng với tình trạng hạn mặn trong vườn cây ăn trái

Ngày 24/12/2021, tại hội trường Phòng nông nghiệp huyện Vị Thủy, Trung tâm Khuyến nông và DVNN tổ chức buổi tổng kết Mô hình sử dụng hệ thống tưới phun tự động thích ứng với tình trạng hạn mặn trong vườn cây ăn trái cho các huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Châu Thành, thị xã Long Mỹ, Châu Thành A, Thành Phố Ngã Bảy, Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh.

 06/01/2022