23/02/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/05/2018 quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Nội dung thông tư gồm một số nội dung chính sau:

 12/12/2018

Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 461/QĐ-TTg vào ngày 27/4/2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

 05/11/2018

Hậu Giang: triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công điện khẩn số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Ngày 23/10/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả triển khai trên địa bàn tỉnh như sau:

 04/11/2018

Chính sách mới của Chính phủ về phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ.

 31/10/2018

Chính sách mới của Chính phủ về khuyến khích liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 21/08/2018

Hậu Giang: Triển khai tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020

Thực hiện Chương trình phối hợp “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 – 2020”, tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 2870/KH-UBND-HND-HLHPN, ngày 06/7/2018.

 17/07/2018

Nghị định mới của Chính phủ về Khuyến nông

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông. Nghị định mới này thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Khuyến nông.

 31/05/2018

TTKN: Tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 4 năm 2018

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, chiều ngày 02 tháng 4 năm 2018 tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 4 năm 2018.

 16/04/2018

Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 12 tháng 03 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 02/2018-QĐ-UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 22/03/2018

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 25 tháng 12 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 37/2017/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 02/02/2018