20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

Hậu Giang: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, tỉnh Hậu Giang năm 2024 - 2025

Qua thời gian đóng góp Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, tỉnh Hậu Giang năm 2024 - 2025 được UBND tỉnh Hậu Giang ban hành vào ngày 20 tháng 5 năm 2024.

 10/06/2024

Phát động cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2024

Ngày 20/5/2024, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch số 111/KH-UBND về việc Tổ chức cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2024

 10/06/2024

TTKN và DVNN: Triển khai Ngày Pháp luật tháng 3/2024

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, ngày 14/03/2024 Họp trực tuyến qua phần mền ZOOM cho tất cả viên chức thuộc hệ thống Khuyến nông từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Cơ quan lồng ghép công tác Tổ chức cán bộ; Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ.TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" nhằm lồng ghép các văn bản Công đoàn cấp trên để triển khai.

 25/03/2024

Sinh hoạt “Ngày pháp luật” và kết hợp sinh hoạt Công đoàn tháng 01 năm 2024

Ngày 19 tháng 01 năm 2024 tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông và DVNN, Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN và DVNN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 01 năm 2024.Tham dự có Ban Giám đốc TTKN&DVNN cùng toàn thể viên chức hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến xã kết nối trực tuyến qua nền tảng zoom, ông Lê Minh Thắng - Phó giám đốc TTKN&DVNN chủ trì cuộc họp.

 26/01/2024

Hậu Giang: Hỗ trợ hộ gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn vay từ Hội Nông dân tỉnh

Chi cục Kiểm lâm phối hợp Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hậu Giang hỗ trợ hộ tiếp cận nguồn vốn gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh từ từ 500 triệu - 01 tỷ đồng.

 01/12/2023

TTKN&DVNN: Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 11

Ngày 16/11/2023, tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông và DVNN, Công đoàn cơ sở TTKN&DVNN phối hợp với BGĐ Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 11 năm 2023. Tham dự có Ban Giám đốc TTKN&DVNN cùng toàn thể viên chức hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến xã kết nối trực tuyến qua nền tảng zoom, ông Bành Đức Tín - Phó giám đốc TTKN&DVNN chủ trì cuộc họp.

 17/11/2023

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày 24/10/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT, Về Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

 09/11/2023

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là một chính sách về cơ chế tài chính, trong đó các bên được hưởng lợi DVMTR có trách nhiệm chi trả cho các bên cung cấp DVMTR. Mục tiêu của chính sách này là tạo ra nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả hơn.

 01/11/2023

TTKN và DVNN: Tổ chức sinh hoạt " Ngày Pháp luật" tháng 10 năm 2023

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến viên chức, người lao động của đơn vị, ngày 13 tháng 10 năm 2023 Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN và DVNN tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom. Điểm cẩu chính tại Phòng họp TTKN&DVNN và 8 điểm cầu tại các Trạm KN huyện, thị xã, Thành phố.

 25/10/2023

Cục Trồng trọt: Ban hành quyết định về việc công nhận quy trình kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt

Ngày 25/04/2022, Cục Trồng trọt ban hành quyết định về việc công nhận quy trình kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt: Công nhận “ Quy trình kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

 22/08/2023