22/10/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

Thị xã Ngã Bảy: Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Ngày 22/9/2019 tại hội trường phường Ngã Bảy, Phòng kinh Tế thị xã Ngã Bảy phối hợp Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ và ngoài những vấn đề chung về ATTP tại chợ.

 25/09/2019

TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2019

Ngày 12/9/2019, tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2019.

 19/09/2019

Chương trình Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 24/4/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quyết định số 1360/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Chương trình Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020 - 2025.

 19/08/2019

Quyết định 793/QĐ-TTg mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

 04/07/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Ngày 01/4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

 17/05/2019

TTKN Quốc Gia: Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận được văn bản của một số địa phương, đơn vị đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông.

 08/05/2019

Kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch “Phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020”  với cac nội dung cụ thể như sau:

 08/05/2019

TTKN: Tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 5 năm 2019

Ngày 4/5/2019, tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 5 năm 2019.

 06/05/2019

Quy định mới về quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Ngày 31/10/2018, Bộ NN và PTNT đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 02/05/2019

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, gây tổn thất lớn cho ngành chăn nuôi nước ta, song song với việc phòng chống dịch bệnh, công tác tuyên truyền những thông tin về bệnh, những yêu cầu, chính sách... là cần thiết để người chăn nuôi yên tâm sản xuất tiếp tục duy trì, ổn định, phát triển đàn lợn...

 29/03/2019