10/07/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 6 năm 2020

Ngày 12/6/2020, tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc TTKN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 6 năm 2020.

 23/06/2020

Một số quy định của nhà nước về quản lý động vật rừng

 16/06/2020

Chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang ký ban hành Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về việc quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 26/04/2020

Thị xã Ngã Bảy: Tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm cho đối tượng là nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm

Nhằm nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho nông dân sản xuất trên địa bàn thị xã. Ngày 21/10/2019 tại hội trường UBND xã Đại Thành thị xã Ngã Bảy, Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang phối hợp với Hội nông dân tỉnh Hậu Giang tổ chức lớp tập huấn “An toàn vệ sinh thực phẩm cho đối tượng là nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm”.

 11/11/2019

Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Ngày 04/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.

 10/11/2019

Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

 25/10/2019

TTKN: Tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2019

Ngày 12/9/2019, tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2019.

 24/10/2019

Thị xã Ngã Bảy: Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Ngày 22/9/2019 tại hội trường phường Ngã Bảy, Phòng kinh Tế thị xã Ngã Bảy phối hợp Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý và các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ và ngoài những vấn đề chung về ATTP tại chợ.

 25/09/2019

Chương trình Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 24/4/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quyết định số 1360/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Chương trình Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2020 - 2025.

 19/08/2019

Quyết định 793/QĐ-TTg mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

 04/07/2019