10/12/2023
CHÀO MỪNG FESTIVAL QUỐC TẾ NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM - HẬU GIANG 2023 "HÀNH TRÌNH TRĂM NĂM LÚA GẠO VIỆT", "Gạo Xanh, Sống Lành", DIỄN RA TỪ NGÀY 11 - 15/12/2023 TẠI TP. VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG. | Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

Hậu Giang: Hỗ trợ hộ gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn vay từ Hội Nông dân tỉnh

Chi cục Kiểm lâm phối hợp Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hậu Giang hỗ trợ hộ tiếp cận nguồn vốn gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh từ từ 500 triệu - 01 tỷ đồng.

 01/12/2023

TTKN&DVNN: Tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 11

Ngày 16/11/2023, tại phòng họp Trung tâm Khuyến nông và DVNN, Công đoàn cơ sở TTKN&DVNN phối hợp với BGĐ Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 11 năm 2023. Tham dự có Ban Giám đốc TTKN&DVNN cùng toàn thể viên chức hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến xã kết nối trực tuyến qua nền tảng zoom, ông Bành Đức Tín - Phó giám đốc TTKN&DVNN chủ trì cuộc họp.

 17/11/2023

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày 24/10/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT, Về Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

 09/11/2023

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là một chính sách về cơ chế tài chính, trong đó các bên được hưởng lợi DVMTR có trách nhiệm chi trả cho các bên cung cấp DVMTR. Mục tiêu của chính sách này là tạo ra nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả hơn.

 01/11/2023

TTKN và DVNN: Tổ chức sinh hoạt " Ngày Pháp luật" tháng 10 năm 2023

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy định pháp luật có liên quan đến viên chức, người lao động của đơn vị, ngày 13 tháng 10 năm 2023 Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN và DVNN tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom. Điểm cẩu chính tại Phòng họp TTKN&DVNN và 8 điểm cầu tại các Trạm KN huyện, thị xã, Thành phố.

 25/10/2023

Cục Trồng trọt: Ban hành quyết định về việc công nhận quy trình kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt

Ngày 25/04/2022, Cục Trồng trọt ban hành quyết định về việc công nhận quy trình kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt: Công nhận “ Quy trình kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

 22/08/2023

Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm NĐ15 [Mới 2023]

Quy định về an toàn thực phẩm mới nhất ban hành kèm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

 22/08/2023

Phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Ngày 18/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về Phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

 22/08/2023

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ngày 03/4/2023 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

 22/05/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2023

Ngày 15/3/2023, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2023.

 17/04/2023