19/05/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới

Quyết định V/v ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày 05/5/2022 Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên vừa ký ban hành Quyết định V/v ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

 09/05/2022

TTKN và DVNN: Tổ chức sinh hoạt " Ngày Pháp luật" tháng 4 năm 2022

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, các văn bản liên quan đến cán bộ, viên chức của đơn vị, ngày 19 tháng 4 năm 2022 Công đoàn cơ sở phối hợp với BGĐ TTKN và DVNN tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 4 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom.

 04/05/2022

Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của BNN&PTNT

Ngày 20/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 24/12/2021

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi của Bộ NN&PTNT

Ngày 20/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT quy định về truy suất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 24/12/2021

Thư mời gọi quan tâm và hợp tác Dự án “Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh trong Nông nghiệp và Thực phẩm”

Dự án “Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh trong Nông nghiệp và Thực phẩm”, Hợp phần Việt Nam (Dự án GIC Việt Nam) do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp thực hiện. Dự án hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn bền vững ở sáu tỉnh ĐBSCL, gồm: An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Cần Thơ, thông qua thúc đẩy đổi mới trong chuỗi giá trị lúa gạo và xoài.

 22/12/2021

Sổ tay tuyên truyền Đề án: Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

 19/11/2021

Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 11/11/20121, UBND tỉnh ban hành quyết định số 20/2021/QĐ-UBND về quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Quyết định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 17/11/2021

Triển khai công văn số 7180/BNN-KN về việc phối hợp chỉ đạo công tác khuyến nông

Ngày 29/10/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản số 7180/ BNN-KN gửi cho UBND các tỉnh dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp chỉ đạo công tác khuyến nông.

 01/11/2021

Thực hiện mô hình tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Thực hiện mô hình tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các dịch vụ công trực tuyến trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đã được UBND tỉnh công bố.

 13/10/2021

Đề án Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành đề ra những giải pháp hiệu quả để phát triển nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gây gắt và tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người dân.

 23/08/2021