10/12/2023
CHÀO MỪNG FESTIVAL QUỐC TẾ NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM - HẬU GIANG 2023 "HÀNH TRÌNH TRĂM NĂM LÚA GẠO VIỆT", "Gạo Xanh, Sống Lành", DIỄN RA TỪ NGÀY 11 - 15/12/2023 TẠI TP. VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG. | Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 11 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 01/12/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 11 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 11 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 01/12/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 11 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 11 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 16/11/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 11 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực tuần 1 tháng 11 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 09/11/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 10 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 10 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 31/10/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 10 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 10 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 24/10/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 24/10/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 10 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 10 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 04/10/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2023 ( Lần 2)

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2023 ( lần 2), gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 27/09/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 25/09/2023