22/10/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 10 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 10 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 18/10/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 09/10/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 10 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 10 năm 2019 gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 04/10/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 9 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 9 năm 2019 gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 19/09/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 16/09/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 27/08/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 8 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 8 năm 2019, gởi Quý bạn đọc tham khảo

 12/08/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 8 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 8 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 12/08/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 7 năm 2019 ( lần 2)

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 7 năm 2019 ( lần 2) gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 02/08/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 7 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 7 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 29/07/2019