23/02/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 1 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 1 năm 2019

 29/01/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 1 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 1 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 16/01/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 01 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản của tỉnh tuần 1 tháng 01 năm 2019 gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 16/01/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 12 năm 2018

Bảng giá một só mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 12 năm 2018 gửi đến Quý bạn đọc tham khảo!

 26/12/2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 12 năm 2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 12 năm 2018 gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 12/12/2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 12 năm 2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 12 năm 2018, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 04/12/2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 11 năm 2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 11 năm 2018 gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 25/11/2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 11 năm 2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 11 năm 2018, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 12/11/2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 11 năm 2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 10 năm 2018 gửi đến Quý bạn đọc tham khảo!

 31/10/2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 10 năm 2018

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lục của tỉnh tuần 4 tháng 10 năm 2018, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 23/10/2018