11/12/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tỉnh tuần 2 tháng 12 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 12 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 10/12/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản trong tỉnh tuần 1 tháng 12 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 táng 12 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 10/12/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản trong tỉnh tuần 4 tháng 11 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 11 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 26/11/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 11 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 11 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 22/11/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 11 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 11 năm 2019

 14/11/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 10 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 10 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 11/11/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 11 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 11 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 05/11/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 10 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 10 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 18/10/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 09/10/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 10 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 10 năm 2019 gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 04/10/2019