21/04/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 4 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực tuần 3 tháng 4, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 19/04/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 4 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 4 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 19/04/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 4 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 4 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 08/04/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 3 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 3 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 03/04/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 3 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 3 năm 2019, gởi đến quý bạn đọc tham khảo

 27/03/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 2 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 2 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 01/03/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 2 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 28/02/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 02 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 02 năm 2019, gởi đến quý bạn đọc tham khảo

 28/02/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 1 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 1 năm 2019

 29/01/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 1 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 1 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 16/01/2019