24/10/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 10 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 10 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 23/10/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 23/10/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 10 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 10 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 09/10/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2020 ( lần 2)

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2020 ( lần 2), gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 29/09/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 29/09/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 9 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 9 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 23/09/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 08/09/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 9 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 9 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 08/09/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 26/08/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 8 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 8 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 24/08/2020