26/10/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 10 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 10 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 19/10/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 10 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 11/10/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 10 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 10 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 04/10/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2021 ( lần2)

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 thàng 9 năm 2021 (lần2) gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 27/09/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 9 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 21/09/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 9 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 9 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 14/09/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 9 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 06/09/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 8 năm 2021, gởi đến quý bạn đọc và bà con nông dân tham khảo.

 24/08/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 8 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 8 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 17/08/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 8 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 8 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc và bà con nông dân tham khảo

 16/08/2021