10/07/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 7 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 7 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 06/07/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 7 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 7 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 01/07/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 6 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 6 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 23/06/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 6 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 6 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 16/06/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 6 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 6 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 15/06/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 6 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 6 năm 2020, gởi đến quý bạn đọc tham khảo.

 11/06/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 5 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 5 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 27/05/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 5 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 5 năm 2020, gởi dến Quý bạn đọc tham khảo

 21/05/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 5 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 5 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 18/05/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 5 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 5 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 06/05/2020