16/06/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 6 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 6 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 10/06/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 6 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 06/06/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng năm năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 5 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 21/05/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 5 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 5 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo. Nhìn chung trong tuần các mặt hàng nông sản không có biến động nhiều, giá cả ổn định.

 17/05/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 5 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 5 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo. Nhìn chung trong tuần giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, không có biến động nhiều.

 08/05/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 5 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 5 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 02/05/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 4 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 4 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 02/05/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 4 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực tuần 4 tháng 4, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 24/04/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 4 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực tuần 3 tháng 4, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 19/04/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 4 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 4 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 19/04/2019