08/06/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 6 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 6 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 07/06/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 5 năm 2022 ( lần 2)

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 5 năm 2023 (lần 2), Gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 01/06/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 5 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 5 năm 2023, gởi Quý bạn đọc tham khảo

 23/05/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 5 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 5 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 16/05/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 5 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 5 năm 2023, gởi Quý bạn đọc tham khảo

 16/05/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 5 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 5 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 09/05/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 4 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 4 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 27/04/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 4 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 4 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 17/04/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 4 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 4 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 12/04/2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 4 năm 2023

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 4 năm 2023, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 05/04/2023