21/04/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 4 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 4 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 15/04/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 4 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 4 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 09/04/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 4 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 4 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 01/04/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 3 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 3 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 23/03/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 3 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 3 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 17/03/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 2 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 02 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 08/03/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 3 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực tuần 1 tháng 3 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 04/03/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 02 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 02 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 23/02/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 02 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 02 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 22/02/2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 02 năm 2021

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 02 năm 2021, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 02/02/2021