30/03/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Thông tin giá nông sản

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 3 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 3 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo. Giá lúa tăng và một số mặt hàng nông sản tăng nhẹ trong tuần.

 17/03/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 3 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 3 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 13/03/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tỉnh tuần 1 tháng 3 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 1 tháng 3 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 06/03/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tỉnh tuần 4 tháng 2 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 2 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 25/02/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tỉnh tuần 3 tháng 2 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 2 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 25/02/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tỉnh tuần 2 tháng 02 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 2 tháng 02 năm 2020 gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 11/02/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 1 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 1 năm 2020, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 17/01/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tỉnh tuần 2 tháng 01 năm 2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản của lục của tỉnh tuần 2 tháng 01 năm 2020. Nhìn chung các mặt hàng nông sản giá tăng nhẹ trong tuần.

 08/01/2020

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tỉnh tuần 4 tháng 12 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 4 tháng 12 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo

 30/12/2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực trong tỉnh tuần 3 tháng 12 năm 2019

Bảng giá một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tuần 3 tháng 12 năm 2019, gởi đến Quý bạn đọc tham khảo.

 23/12/2019