16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Thông tin liên hệ

 

Danh bạ nhân viên quản lý Cống

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

TÊN CÔNG TRÌNH

ĐỊA CHỈ CÔNG TRÌNH

 

 

A

Huyện Long Mỹ

 

 

 

 

 

 

I

Tổ 1

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Hoàng Vững

Tổ trưởng

0385884479

Cống Mương Cừ

 

 

2

Lê Quốc Nhiên

Tổ phó

0357581616

Cống Trực Thăng

Đê bao Long Mỹ - Vị Thanh, xã Vĩnh Viễn A, huyên Long Mỹ

 

3

Trương Quốc Đoàn

 

0333317772

Cống Tư Ngự

 

4

Bùi Phúc Hoài

 

0372540005

Cống Kênh 5

 

5

Nguyễn Yến Thanh

 

0977616609

Cống Chà Là

 

6

Lê Văn Linh

 

0939611352

Cống Xẻo Giá

 

7

Lưu Văn Tiếp

 

0975280316

Cống kênh Thanh Thùy

 

8

Phạm Văn Đậm

 

0366465158

Cống Mười Thước; NQL cống 10 Thước

 

 

II

Tổ 2

 

 

 

 

 

1

Trần Hoàng Nam

Tổ phó

0918177419

Cống Ba Hường - 2 Tho - Kênh Tắc

Đê bao Long Mỹ - Vị Thanh, xã Lương Tâm, xã Lương Nghĩa, xã Xà Phiên, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

 

2

Trần Thế Nhân

 

0795458485

 

3

Nguyễn Hoài Hận

 

0374004774

Cống 5 Căn

 

4

Trần Quốc Tâm

 

0989653137

Cống Hậu Giang 3 - Long Mỹ

 

5

Nguyễn Văn Bưởi

Tổ trưởng

0917202343

Cống Nhà Thờ Lương Hòa, Cây Me, xẻo Đìa

 

6

Lữ Hoài Thương

 

0395087707

 

7

Ngô Phước Tân

 

0987261664

Cống Giồng cấm; NQL cống Giồng cấm

 

 

B

Thành phố Vị Thanh

 

 

 

 

 

 

I

Tổ 1

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Ngọc

Tổ trưởng

0903132502

Cống Ông Dèo, cống 1/5 NC, 1/5NP

Hệ thống Tiểu dự án Ô - Môn -Xà No (từ cống 3 Voi - cống Nhà Thờ); Hệ thống cống ngăn mặn Nam Xà No (từ cống Kênh Mới - cống 3 Liên)

 

2

Lê Hữu Nhân

Tổ phó

0977272402

Cống Tắc Huyền Phương, Bà Huyền

 

3

Phạm Huy Hoàng

 

0936185241

Cống 10 Mít, 6 Thước

 

4

Phạm Duy Khương

 

0965093815

Cống Lò Đường, Lò Đường 1

 

5

Trần Hoàng Minh

 

0939133095

Cống Chủ Chẹt, Bà Bét

 

6

Phạm Thanh Tuấn

 

0765392961

Cống Nhà Thờ, 62, Ba Liên

 

7

Iran luân

 

0901026876

Cống Ba Voi, Ông Quảng

 

8

Đỗ Tấn Tắc

 

0939779454

Cống Ba Voi, Cái Nhúc

 

9

Trương Hoàng Sơn

 

0356495017

Cống Cái Sình, Kênh Mới NC, kênh Mới NP; NQL cống Kênh Mới

 

 

II

Tổ 2

 

 

 

 

 

1

Bùi Thanh Dũng

 

0901288627

Cống 9 Lắc, 8 Thanh, Sáu Phát (Trường Học)

Hệ thống cống Đê bao Long Mỹ - Vi Thanh, địa bàn TP Vị Thanh

 

2

Đổ Tấn Kết

 

0967007708

 

 

3

Nguyễn Văn Hoàng

 

0388858778

Cống Doi Giếng, út Lờ, Hóc Hỏa; NQL cống 8 Thanh

 

4

Nguyễn Thành Vũ

Tổ phó

0352717545

 

 

5

Cao Thanh Tùng

 

0329141677

Cống 7 Dư, 8 Diễn, Kênh 5 (S,Nước Đục)

 

6

Lâm Hớn Chen

 

0338500217

 

 

7

Võ Minh Luân

 

0979323240

Cống Kênh Lầu, Kênh Năm (S. Cái Tư), 10 cống ngầm dọc sông cái lớn

 

8

Phạm Minh Hiền

 

0392729022

 

 

9

Huỳnh Minh Điền

Tổ trưởng

0988095499

Cống Rạch Lớn, Năm Bê, Trần Giác

 

10

Trang Thành Nam

 

0909008407

 

 

11

Phạm Hoàng Thiện

 

0396398356

Cống Hóc Hỏa, Kênh Mới NC, kênh mới NP (Tùng, Điền hỗ trợ)

 

 

C

Huyện Châu Thành A

 

 

 

 

 

1

Trần Quốc Sang

Tổ trưởng

0793934776

Cống 500, Bà Đầm C; NQL cống Bà Đầm

Hệ thống Tiểu dự án Ô - Môn -Xà No (từ cống 8000 - cống Mương Đình) địa bàn huyện Châu Thành A

 

2

Đặng Văn Lâm

Tổ phó

0762909007

Cống 3000, 2500, 2000; NQL cống 2000

 

3

Trần Thanh Phúc

 

0901041124

Cống 6000, 5750, 5500; NQL cống 5500

 

4

Nguyễn Hoàng Khởi

 

0959301259

Cống 5000, 4000,3500; NQL cống 4000

 

5

Lê Văn Tâm

 

0939209483

Cống 1500, 1000

 

6

Trần Văn Hữu

 

0933741784

Cống 6 Chầm, Đập Đá; NQL cống Đập Đá

 

7

Nguyễn Văn Khởi

 

0359291625

Cống Hào Hàn, Thủy Lợi 8 Thước; NQL cống 8 Thước

 

8

Phạm Quyết Định

 

0774858965

Cống Xóm Giữa, Mương Đình; NQL cống Xóm Giữa

 

 

D

Huyện Vị Thuỷ

 

 

 

 

 

1

Tô Thanh Toàn

 

0932923585

Cống Điểm Tựa, 7 Tâm, Lò rèn, Thầy Ký; Đoạn đê từ Điểm Tựa đến 8 Mến; NQL Thầy Ký

Hệ thống Tiểu dự án Ô - Môn -Xà No (từ cống 8000 - cống Mương Đình) địa bàn huyện Vị Thủy

 

2

Võ Văn Diễn

Tổ trưởng

0949061601

Cống 8 Mến, Bà Bảy, Kênh Lầu; Đoạn đê từ 8 Mến đến 6 Kim; NQL 8 Mến

 

3

Phan Hoài Thanh

 

0382690953

Cống Cống 6 Kim, 16000, Thợ Sáu; Đoạn đê từ 6 Kim đến Tư Lén; NQL Thợ Sáu

 

4

Đặng Văn Còn

 

0817708090

Cống Tư Lén, cầu Hà, 14500; Đoạn đê từ Tư Lén đến 14000; NQL 14500

 

5

Mgô Trọng Nhân

 

0985977484

Cống 14000, 13000; Đoạn đê từ 14000 đến 12000; NQL 13000

 

6

Nguyễn Văn Nhơn

 

0925704673

Cống 12000, 10500; Đoạn đê từ 12000 đến 9500; NQL 10500

 

7

Lưu Hoàng Ân

Tổ phó

0932999217

Cống 9500, Kênh Ranh c (8000); Đoạn đê từ 8000 đến 9500; NQL 8000

 

8

Trần Văn Lực

 

0985577148

Cống 8000 (NXN)

Hệ thống cống ngăn mặn Nam Xà No từ cống Chệt Sún đến cống 8000

 

9

Dăng Châu Lẹ

 

0386778794

Cống Chệt Sún (NXN); NQL Chệt Sún

 

10

Trần Quốc Thắng

 

0385145484

Cống 14000 (NXN)

 

11

Nguyễn Vũ Tròn

 

0795999516

Cống 11500, 13000 (NXN); NQL 11500

 

12

Mai Hoàng Sơn

 

0328027469

Cống 9500, 10500 (NXN)

 

13

Nguyễn Thành Chánh

 

0983931434

Cống Trường Học (VT Tây)

 

 

E

Huyện Phụng Hiệp

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Hoàng Vũ

 

0778196161

Cống Hậu Giang 3 (Phụng Hiệp)