16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Trang thông tin điện tử

 

GIỚI THIỆU

Về Website Khuyến nông Hậu Giang

www.khuyennonghaugiang.com.vn

 
 
Từ năm 2017, Website Khuyến nông Hậu Giang được đưa vào vận hành, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhân rộng nhanh các mô hình khuyến nông có hiệu quả trên mạng internet và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn về khuyến nông.
 
Website Khuyến nông Hậu Giang hướng đến đối tượng là người nông dân, cán bộ khuyến nông, nông nghiệp, và các đơn vị/ cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất tiêu thụ  sản phẩm của người nông dân. Trong phạm vi trong, ngoài tỉnh và quốc tế.
 
Nội dung đăng tải của Website gồm: Giới thiệu về đơn vị; tin tức về các hoạt động khuyến nông, nông nghiệp; phổ biến chính sách mới; các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; thông tin thị trường; thông tin về nông sản  chủ lực của tỉnh, dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp; sản phẩm tư vấn dịch vụ; các khuyến cáo về sản xuất theo vụ mùa; cung cấp thư viện tài liệu kỹ thuật; hình ảnh - video khuyến nông; và giới thiệu một số liên kết với trang ngoài có liên quan.
 
Website Khuyến nông Hậu Giang có Ban Biên tập và đội ngũ cán bộ khuyến nông, cộng tác viên tham gia viết tin bài thường xuyên hơn 120 người. Song song đó rất cần sự tham gia đóng góp và gửi bài cộng tác của quý bạn đọc gần xa, mọi thông tin xin gửi về email: ttknhaugiang@gmail.com, xin chân thành cảm ơn!
 
Ban Biên tập