20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
VIDEO KHUYẾN NÔNG
Kết quả nổi bật hoạt động khuyến nông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang