18/01/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
VIDEO KHUYẾN NÔNG
Nhìn lại 3 năm triển khai mô hình, dự án khuyến nông ở Hậu Giang