16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Lịch làm việc BGĐ

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

 15/07/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 08/7/2024 đến ngày 12/7/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

 10/07/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 01/7/2024 đến ngày 05/7/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

 02/07/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 24/6/2024 đến ngày 28/6/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

 25/06/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

 18/06/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

 10/06/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

 10/06/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

 30/05/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 20/5/2024 đến ngày 24/5/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

 20/05/2024

LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024 (Lịch thay thư mời họp)

Lịch làm việc BGĐ trong tuần như sau:

 15/05/2024