19/01/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Danh bạ điện thoại

 

 

 

 

 

                                                           DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

 

 

                                 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH HẬU GIANG

 

 

 

                                                   

 

 

      Địa chỉ: Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

     ■ Điện thoại: ĐT: 0293 3878 873.   Fax: 0293 3870 507.

     ■ Email: ttknhaugiang@gmail.com.

     ■ Website: www.khuyennonghaugiang.com.vn.

1. Ban Giám đốc:

     ■ Giám đốc: Võ Xuân Tân, DĐ: 0903.199.508    Email: vxttan@gmail.com

     ■ Phó Giám đốc: Bành Đức Tín, DĐ: 0918.777.236 Email: ductin26@gmail.com

2. Các Phòng chuyên môn:

 

2.1 Phòng Hành chánh Tổng hợp

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Lê Minh Thắng

Trưởng phòng

0919.114.601

lmthanghg@gmail.com

2. Trương Thanh Ngoan

Phó trưởng phòng

0982.586.494

ngoanknhg@gmail.com

3. Huỳnh Thị Diễm

Viên chức

0979.286.480

diemhuynh991@gmail.com

4. Nguyễn Kim Trang

Viên chức

0984.858.526

trangttkn84@yahoo.com.vn

5. Lê Thị Lan

Viên chức

0939.937.270

lanttkn@gmail.com

6. Dương Hiệp

Viên chức

0902.614.049

duonghiep61082@gmail.com

7. Lê Thị Ngọc Lý

Viên chức

0975.953.230

ltngocly@gmail.com

8. Nguyễn Văn Thi

Viên chức

0979.740.114

thiklhg@gmail.com

9. Tạ Thanh Tùng

Viên chức

0932.979.599

tatung86@gmail.com

10. Huỳnh Hoàng Bảo

Lái xe

0909.515.771

huynhhoangbao84@gmail.com

11. Nguyễn Văn Sa

Bảo vệ

0909.697.089

ngvsa1960@gmail.com

12. Cao Văn Đực

Bảo vệ

0939.201.115

caovanduc1202@gmail.com

2.2 Phòng Chuyển giao kỹ thuật

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Lê Châu Tứ

Trưởng phòng

0978. 522 827

lchautu@gmail.com

2. Nguyễn Hoàng Chiến

Phó trưởng phòng

0918.025.904 

chienknhg@gmail.com

3. Huỳnh Thị Trúc Ly

Phó trưởng phòng

0916.689.600

httlyhg@gmail.com

3. Triệu Quốc Dương

Viên chức

0938.449.540

trieuquocduong@gmail.com

 

4. Nguyễn Trí Mẫn

Viên chức

0984.280.904

trimannts@gmail.com

 

5. Nguyễn Tấn Đạt

Viên chức

0919.343.416

nguyentandatknhg@gmail.com

 

6. Trần Ngọc Trăm

Viên chức

0939.309.800

trngoctram1990@gmail.com

7. Phan Khắc Huy

Viên chức

0939.804.345

huyttnnhg85@gmail.com

 

8. Lê Thị Kiều Phương

Viên chức

0985.788.617

mihpuoghg@gmail.com

9. Nguyễn Thị Thăm

Viên chức

0382.992.553

nguyentham96@gmail.com

2.3 Phòng Thông tin – Tư vấn dịch vụ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng

0915.711.221

0904.927.737

khoattkn@gmail.com

2. Ngô Văn Thống

Phó trưởng phòng

0933.815.368

thongngo.hg@gmail.com

thongngo@drivekgh.com

3. Ngô Thanh Huyền

Viên chức

0934.146.369

huyenknhg@gmail.com

 

4. Trần Thanh Thảo

Viên chức

0909.973.747

thaoknknhg@yahoo.com

 

5. Lê Thị Như Xuân

Viên chức

0787.833.147

lethinhuxuan92@gmail.com

 

6. Đồng Thị Phượng

Viên chức

0901.048.568

dongthiphuonghg@gmail.com

2.4 Phòng Đào tạo huấn luyện

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Trần Hoàng Phúc

Trưởng phòng

0986.266.679

phuctranpp@gmail.com

2. Phạm Thị Mỹ Dung

Phó trưởng phòng

0988.376.747

dungknhg@gmail.com

3. Nguyễn Thị Kiều Tiên

Viên chức

0982.079.248

ntktien00@gmail.com

 

4. Lê Minh Chiến

Viên chức

0939.431.133

chienleminhknknhg@gmail.com

 

5. Lê Minh Tân

Viên chức

0939.721.167

letan35@gmail.com

6. Trịnh Minh Nhã

Viên chức

0942.175.333

trinhminhnha@gmail.com

3. Các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã và thành phố:

3.1 Thành phố Vị Thanh: ĐT: 0293. 3877 717- tramknkn.vithanh@gmail.com

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Đỗ Thành Phúc

Phó trưởng Trạm

0976.435.863

thanhphucknkn.vithanh@gmail.com

2. Trần Minh Lan

Viên chức

077.989.6733

tramknkn.vithanh@gmail.com

 

3. Nguyễn Trung Thành

Viên chức

0977.105.606

thanhknkn.vithanh@gmail.com

4. Nguyễn Thị Thúy Kiều

Viên chức

0982.688.973

thuykieu87@gmail.com

 

5. Trần Thị Kim Cương

Viên chức

0989.628.815

trthkimcuong@gmail.com

 

6. Nguyễn Thị Thanh Phương

KN Phường 3

0919.272.422

phuong226@yahoo.com.vn

 

7. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

KN Phường 4

0984 617 149

tuyettrinh617149@gmail.com

8. Khưu Thị Hồng Lam

KN Phường 5

038.611.6651

khuuthihonglam@gmail.com

 

9. Nguyễn Bình Trung

KN Xã Vị Tân

0938.683.267

trungknkn.vithanh@yahoo.com.vn

 

10. Quách Thận

KN Xã Hỏa Tiến

039.530.9095

quachthan85@gmail.com

3.2 Thị xã Ngã Bảy: ĐT: 0293.3868.144 - tkntxngabay@yahoo.com.vn

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lâm Hoàng Lợi

Trưởng trạm

0939. 021 538

lamhoangph@gmail.com

2. Ngô Hoàng Oanh

Phó trưởng trạm

0918. 396 314

tkntxngabay@yahoo.com.vn

3. Nguyễn Minh Phương

Viên chức

0916.672.926

phuongkhuyennongngabay@gmail.com

4. Lê Văn Hận

Viên chức

0986.239.013

tkntxngabay@yahoo.com.vn

5. Huỳnh Công Danh

Viên chức

0939.316.939

lovelycongdanh@yahoo.com

6. Nguyễn Cẩm Trúc

KN P. Ngã Bảy

0974.953.134

ngoctruc858585@gmail.com

7. Đỗ Thanh Toàn

KN P. Lái Hiếu

0939.260.595

thanhtoanngabay@gmail.com

8. Nguyễn Thanh Khoa

KN Xã Đại Thành

079.543.3024

nguyenthanhkhoa1966@gmail.com

9. Nguyễn Hoàng Anh

KN Xã Tân Thành

0973.637.371

hoanganhknnb@yahoo.com.vn

10. Đỗ Trung Hậu

KN Xã Hiệp Lợi

0967.192.555

dotrunghau02000@gmail.com

11. Nguyễn Thị Kiều Tiên

KN P. Hiệp Thành

0363.519.539

kieutien0604@gmail.com

3.3 Huyện Vị Thủy: ĐT: 0293. 3571 612 - khuyennongvithuy@gmail.com

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng trạm

0913. 785 136

nguyenngocha785@gmail.com

2. Tống Bửu Sơn

Phó trưởng trạm

0939. 257 748

son_farm@yahoo.com

3. Lê Thị Ngọc Hừng

Viên chức

038.311.9399

ngochunglethi@yahoo.com.vn

4. Huỳnh Công Kha

Viên chức

0906.919.535

huynhcongkha1985@yahoo.com

5. Nguyễn Thanh Luận

Viên chức

0939.366.911

thanhluantshg@gmail.com

6. Huỳnh Trần Tân Khoa

Viên chức

0949.376.747

hutrataka@gmail.com

7. Lê Văn Thương

KN Xã Vị Thanh

085.785.3944

agvithanh@gmail.com

8. Huỳnh Phương Quang

KN Xã Vị Bình

0939.659.142

huynhphuongquangvet@gmail.com

9. Phạm Thị Kiều My

KN Xã Vĩnh Trung

0962.001.416

ptkieumykn@gmail.com

10. Nguyễn Thị Mộng Nghi

KN Xã Vị Trung

076.259.8398

mongnghikn@gmail.com

11. Hồ Trí Cường

KN Xã Vị Thắng

0977.107.309

agvithang@gmail.com

12. Đinh Công Tứ

KN Xã Vĩnh Tường

0907.759.383

congtu050992@gmail.com

13. Phùng Thái Duy

KN Xã Vĩnh Thuận Tây

0947.313.140

phungthaiduy89@gmail.com

14. Võ Đặng Ý

KN Xã Vị Đông

038.393.9454

vodangy@gmail.com

15. Trần Trí Hiếu

KN xã Vị Thủy

0939.536.226

hieuttg1109@gmail.com

3.4 Thị xã Long Mỹ: ĐT: 0293. 3871 780 - longmykn@gmail.com

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lý Lệ Hoa

Trưởng trạm

0909.204.060

lylehoalongmy@gmail.com

2. Huỳnh Tuấn Anh

Phó trưởng trạm

0909.070.212

tuananhknlm@gmail.com

3. Bùi Bích Ngọc

Viên chức

0902.584.767

bichngockhuyennong@gmail.com

4. Huỳnh Thị Hồng Quyên

Viên chức

0984.625.527

hongquyenhuynh@gmail.com

5. Bùi Út Mười

Viên chức

038.302.1151

buiutmuoi@gmail.com

6. Lý Minh Tường

KN P. Thuận An

0989.755.053

lyminhtuongkn@gmail.com

7. Hồ Văn Tuấn

KN P. Trà Lồng

0907.528.731

tuankhuyennongtralong@gmail.com

8. Lý Thị Thùy Dung

KN P. Vĩnh Tường

0398.343.482

thuydung.ly93@gmail.com

9. Trần Thanh Tùng

KN P. Bình Thạnh

0932.818.838

hiepsport77@gmail.com

10. Phạm Duy Kha

KN Xã Long Bình

0847.719.445

phamduykha2893@gmail.com

11. Trần Liêm Sĩ

KN Xã Long Trị A

0906.706.752

tranliemsi1984@gmail.com

12. Huỳnh Trần Thúy Duy

KN Xã Long Trị

0939.826.527

httduy32@gmail.com

13. Lý Thị Trúc Linh

KN Xã Long Phú

0939.967.993

lylinh.bio@gmail.com

14. Trương Võ Tôn

KN Xã Tân Phú

0914.556.621

truongvoton1992@gmail.com

3.5 Huyện Long Mỹ: ĐT: 0293.3874.959 – huyenlongmykn@gmail.com

 

 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lâm Văn Việt

Trưởng trạm

0902.939.074

vietnonglam06@gmail.com

2. Trần Văn Vẹn

Phó trưởng trạm

0984.017.338

tvven1982@gmail.com

3. Nguyễn Thị Nhãn

Viên chức

0907.708.323

ntnhan33@gmail.com

4. Hồ Hoàng Tích

Viên chức

0988.996.827

hohoangtich1984@gmail.com

5. Trương Thanh Phương

Viên chức

0933.172.891

truongthanhphuong1983@gmail.com

6. Nguyễn Thành Lễ

KN Xã Vĩnh Viễn A

0976.984.054

thanhlekn@gmail.com

7. Lê Thị Thanh Cần

KN Xã Thuận Hòa

0976.883.379

thanhcankn@gmail.com

8. Nguyễn Quốc Sang

KN Xã Lương Tâm

036.990.7965

nqsang965@gmail.com

9. Nguyễn Thuấn Hồng

KN Xã Lương Nghĩa

0945.808.578

thuanhongtkt1982@gmail.com

10. Nguyễn Chi Lăng

KN Xã Vĩnh Thuận Đông

0948.702.099

chilangvip@gmail.com

11. Võ Ánh Phượng

KN Xã Thuận Hưng

038.226.9994

voanhphuong1989@gmail.com

12. Phạm Quốc Trung

KN Xã Vĩnh Viễn

0977.777.287

phamquoctrung.vt.hg.@gmail.com

 

3.6 Huyện Phụng Hiệp: ĐT: 0293 3996 020 - tknphunghiep@gmail.com

 

 

 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Trần Trung Tính

Trưởng trạm

0907 204 946

trantrungtinh27@gmail.com

2. Huỳnh Văn Vũ

Phó trưởng trạm

0917.890.703

vuts27@gmail.com

3. Nguyễn Thanh Tuấn

Viên chức

0977.493.510

thanhtuantknph@gmail.com

4. Lê Thành Hơn

Viên chức

0965.224.489

thanhhon908@gmail.com

5. Nguyễn Văn Cụ

Viên chức

0939.766.781

nguyenductu1983@gmail.com

6. Phan Thị Thùy Trang

Viên chức

0939.240.055

phanthithuytrang010@gmail.com

7. Nguyễn Thanh Hoàng

KN Xã Tân Bình

0779.808.484

tkttanbinh@yahoo.com.vn

8. Trần Thị Mai Thiên

KN TT Búng Tàu

070.699.1536

thientran.cdktkt@gmail.com

9. Nguyễn Thị Bích Thuận

KN Xã Tân Long

0948.875.094

tktnntanlong@gmail.com

10. Quách Thị Hoàng

KN Xã Long Thạnh

0934.776.368

quachhoanglt@gmail.com

11. Bùi Văn Học

KN Xã Thạnh Hòa

0909.034.379

rualatngua88@gmail.com

12. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

KN Xã Bình Thành

0939.026.549

anhnguyet180782@gmail.com

13. Trần Thế Trung

KN Xã Hòa An

0939.055.061

tranthetrung999@gmail.com

14. Trần Ngọc Bảy

KN Xã Tân Phước Hưng

0939.324.757

tnbaytktnn2011@gmail.com

15. Phạm Chí Công

KN Xã Phụng Hiệp

0907.000.166

tokythuatnongnghiepxaph@gmail.com

16. Trịnh Hoài Phong

KN TT Kinh Cùng

0765.999.026

hoaiphongknph@gmail.com

17. Trần Minh Luân

KN Xã Phương Bình

0939.494.579

tmluan1988@gmail.com

18. Lý Út Nữa

KN TT Cây Dương

0788.948.493

tktnncayduong@gmail.com

19. Lê Hoàng Mến

KN Xã Hòa Mỹ

0369.433.753

hoangmen81@gmail.com

20. Nguyễn A Sin

KN Xã Phương Phú

0939.626.661

nguyenasin@gmail.com

3.7 Huyện Châu Thành A: ĐT: 02933.95.96.97 -tramknkncta@gmail.com

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lê Văn Khoa

Phó trưởng trạm

0986.329.656 

khoakncta@gmail.com

2. Đỗ Văn Hải

Viên chức

0918.218.685

dovanhai77@gmail.com

3. Trần Văn Tuấn

Viên chức

0939.646.557

tuankncta@gmail.com

4. Nguyễn Tấn Phát

Viên chức

0907.299.223

phatkncta@gmail.com

5. Phạm Thị Hồng Tươi

Viên chức

0788.793.202

tuoipham210990@gmail.com

6. Đinh Đăng Khoa

KN TT Cái Tắc

0358.261.613

khoaknct@gmail.com

7. Mai Thanh Vũ

KN Xã Thạnh Xuân

0799.561.496

maivuthanhxuan@gmail.com

8. Trần Hoàng Vũ

KN Xã Tân Phú Thạnh

0908.857.034

tranhoangvu29@gmail.com

9. Trương Văn Thảo

KN Xã Nhơn Nghĩa A

0939.037.019

thaoknnna@gmail.com

10. Cũng Minh Triều

KN Xã Trường Long A

0899.009.050

minhtrieutruonglonga@gmail.com

11. Trần Việt Quốc

KN TT Một Ngàn

0937.897.988

tranvietquoc15@gmail.com

12. Nguyễn Việt Kiểu

KN TT Rạch Gòi

0984.071.526

kieukn@gmail.com

13. Nguyễn Văn Hảo

KN TT Bảy Ngàn

0939.763.702

haokhuyennong@gmail.com

14. Bùi Thị Kim Tiền

KN Xã Trường Long Tây

0939.117.344

btkt@gmail.com

 3.8 Huyện Châu Thành: ĐT: 0293. 3948 530 - tramkhuyennongchauthanh@yahoo.com.vn

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lâm Thuận

Trưởng trạm

0918. 125 189

lamthuan1960@gmail.com

2. Thái Ngọc Sang

Phó trưởng trạm

0942. 360 809

ngocsangkn@yahoo.com.vn

3. Lê Minh Luân

Viên chức

0918.891.638

leminhluan1638@gmail.com

4. Nguyễn Thị Ướm

Viên chức

0984.421.414

ngthuom@gmail.com

5. Nguyễn Minh Sang

Viên chức

0987.581.105

s.minh70@yahoo.com

6. Nguyễn Thị Ngọc Tài

KN Xã Đông Phú

0918.579.859

ngoctaikn@gmail.com

7. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

KN Xã Phú Hữu

0901.003.049

nhung8671@gmail.com

8. Nguyễn Thanh Điền

KN Xã Phú Tân

0986.266.448

dienn7@gmail.com

9. Nguyễn Văn Thiện

KN Xã Đông Phước

0919.284.993

nguyenvanthienkn@gmail.com

10. Trần Văn Đức

KN Xã Đông Phước A

0919.904.574

ductranchauthanh@gmail.com

11. Nguyễn Văn Vũ

KN TT Ngã Sáu

0974. 773 101

vuvanchauthanh@gmail.com

12. Lâm Thị Mỹ Hảo

KN Xã Đông Thạnh

0962.102.614

ltmhao19@gmail.com

4. Điểm Tư vấn Dịch vụ Khuyến nông:

Địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang.

Điện thoại: 02933 871 780, Email: tvdvknhaugiang@gmail.com

Tổ trưởng: Nguyễn Đăng Khoa - DĐ: 0915.711.221 -  0904.927.737

Tổ phó: Lý Lệ Hoa - 0909.204.060

5. Quầy trưng bày, giới thiệu sản phẩm Khuyến nông và nông sản an toàn

Địa chỉ: Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0293.3.878.873

Cán bộ phụ trách: Trần Thanh Thảo -  0909.973.747. Email: thaoknknhg@yahoo.com

                                         ---//---