08/06/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Danh bạ điện thoại

 

 

                                                           DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

 

        TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG

  

                                                    

 

  

   ■ Địa chỉ: Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

   ■ Điện thoại: ĐT: 0293 3878 873.   Fax: 0293 3870 507.

   ■ Email: ttknhaugiang@gmail.com.

   ■ Website: www.khuyennonghaugiang.com.vn.

1. Ban Giám đốc:

   ■ Giám đốc: Võ Xuân Tân, DĐ: 0903.199.508    Email: vxttan@gmail.com 

   ■ Phó Giám đốc: Bành Đức Tín, DĐ: 0918.777.236 Email: ductin26@gmail.com 

   ■ Phó Giám đốc: Lê Minh Thắng, DĐ: 0919.114.601 Email: lmthanghg@gmail.com

   ■ Phó Giám đốc: Mai Thế Linh, DĐ: 0933.642.216 Email: thelinh101982@gmail.com

2. Các Phòng chuyên môn:

 2.1 Phòng Hành chánh Tổng hợp 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Phạm Thị Mỹ Dung

 Trưởng phòng  0988.376.747  dungknhg@gmail.com

2. Dương Hiệp

Phó Trưởng phòng (Kiêm kế toán trưởng)

0902.614.049

duonghiep61082@gmail.com

3. Nguyễn Thị Kiều Tiên

Phó Trưởng phòng

0982.079.248

ntktien00@gmail.com

4. Huỳnh Thị Diễm

Viên chức

0979.286.480

diemhuynh991@gmail.com

5. Nguyễn Kim Trang

Viên chức

0984.858.526

trangttkn84@yahoo.com.vn

6. Lê Thị Lan

Kế toán viên

0939.125.469

lanttkn@gmail.com

7. Lê Thị Ngọc Lý

Kế toán viên

0393.098.848

ltngocly@gmail.com

8. Nguyễn Văn Thi

Viên chức

0979.740.114 

thiklhg@gmail.com

9. Nguyễn Thị Thăm

Viên chức

0382.992.553

 nguyentham96@gmail.com

10. Huỳnh Hoang Bảo Lái xe 0909.515.771 huynhhoangbao84@gmail.com

11. Cao Văn Đực

Bảo vệ  0939.201.115  caovanduc1202@gmail.com

 2.2 Phòng Kỹ thuật 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Lê Châu Tứ

Trưởng phòng

0978. 522 827

lchautu@gmail.com

2. Nguyễn Hoàng Chiến

Phó trưởng phòng

0918.025.904 

chienknhg@gmail.com

3.

Phó trưởng phòng

 

 

4. Triệu Quốc Dương

Viên chức

0938.449.540

trieuquocduong@gmail.com

5. 

 

 


6. Lê Minh Chiến

Viên chức

0939.431.133

chienleminhknknhg@gmail.com

7. Lê Minh Tân

Viên chức

0939.721.167

letan35@gmail.com

8. Trịnh Minh Nhã

Viên chức

0942.175.333

trinhminhnha@gmail.com

9. Nguyễn Thị Thúy Kiều

Viên chức

0982.688.973

thuykieu87@gmail.com

10. Phan Khắc Huy

Viên chức

0939.804.345

huyttnnhg85@gmail.com

11. Lê Thị Kiều Phương

Viên chức

0985.788.617

mihpuoghg@gmail.com

 
2.3 Phòng Thông tin, tư vấn và dịch vụ 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng

0915.711.221

khoattkn@gmail.com

2. Ngô Văn Thống

Phó trưởng phòng

0933.815.368

thongngo.hg@gmail.com

3. Trần Thanh Thảo

Phó trưởng phòng

0909.973.747 

thaoknknhg@yahoo.com

4. Ngô Thanh Huyền

Viên chức

0934.146.369

huyenknhg@gmail.com

5. Lê Thị Như Xuân

Viên chức

0787.833.147

lethinhuxuan92@gmail.com

6. Đồng Thị Phượng

Viên chức

0901.048.568

dongthiphuonghg@gmail.com

7. Nguyễn Trí Mẫn

Viên chức

0984.280.904

trimannts@gmail.com

8. Nhan Thị Bảo Xuyên

Viên chức

0988257889

nhanbaoxuyen@gmail.com

2.4 Phòng Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Đặng Văn Công

Trưởng phòng

0783.711.379

dangvancong.hg@gmail.com

2. Lưu Hoàng Ân

Nhân viên

0932.999.217

hoanganpro2@gmail.com

3. Tô Thanh Toàn

Nhân viên

0932.923.585

tothanhtoan585@gmail.com

4. Võ Văn Diễn

Nhân viên

0949.061.601

vovandien601@gmail.com

3. Các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã và thành phố:

3.1 Thành phố Vị Thanh: ĐT: 0293. 3877 717- tramknkn.vithanh@gmail.com

 
 Họ và tên
 
Đơn vị
 
Điện thoại
Email
1. Đỗ Thành Phúc
Phó trưởng Trạm
0976.435.863
2. Trần Minh Lan
Viên chức
0779.896.733
3. Nguyễn Trung Thành
Viên chức
0977.105.606
thanhknkn.vithanh@gmail.com
4. Trần Thị Kim Cương
Viên chức
0989.628.815
5. Nguyễn Thị Kiều Hạnh
KN Xã Hỏa Lựu
0763.249.678
kieuhanhttghg@gmail.com
6. Nguyễn Thị Thanh Phương
KN Phường 3
0919.272.422
7. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
KN Phường 4
0984 617 149
tuyettrinh617149@gmail.com
8. Khưu Thị Hồng Lam
KN Phường 5
038.611.6651
9. Nguyễn Bình Trung
KN Xã Vị Tân
0938.683.267
10. Nguyễn Thị Thanh Hiểu
KN Xã Hỏa Lựu
0939743963
Nguyenthithanhhieunam80@gmail.com
11. Trần Thị Kim Cương (phụ trách)
KN Xã Hỏa Tiến
0989.628.815

3.2 Thị phố Ngã Bảy: ĐT: 0293.3868.144 - tkntxngabay@yahoo.com.vn 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lâm Hoàng Lợi

Trưởng trạm

0939.021.538

lamhoangph@gmail.com

2. Ngô Hoàng Oanh

Phó trưởng trạm

0918.396.314

tkntxngabay@yahoo.com.vn

3. Nguyễn Minh Phương

Viên chức

0916.672.926

phuongkhuyennongngabay@gmail.com

4. Huỳnh Công Danh

Viên chức

0939.316.939

lovelycongdanh@yahoo.com

5. Nguyễn Cẩm Trúc

KN P. Ngã Bảy

0974.953.134

ngoctruc858585@gmail.com

6. Đỗ Thanh Toàn

KN P. Lái Hiếu

0939.260.595

thanhtoanngabay@gmail.com

7. Nguyễn Thanh Khoa

KN Xã Đại Thành

0795.433.024

nguyenthanhkhoa1966@gmail.com

8. Nguyễn Hoàng Anh

KN Xã Tân Thành

0973.637.371

hoanganhknnb@yahoo.com.vn

9. Đỗ Trung Hậu

KN Xã Hiệp Lợi

0967.192.555

dotrunghau02000@gmail.com

10. Nguyễn Thị Kiều Tiên

KN P. Hiệp Thành

0363.519.539

kieutien0604@gmail.com

3.3 Huyện Vị Thủy: ĐT: 0293. 3571 612 - khuyennongvithuy2021@gmail.com 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng trạm

0913. 785 136

nguyenngocha785@gmail.com

2. Tống Bữu Sơn

Viên chức

0939. 257 748

son_farm@yahoo.com

3. Lê Thị Ngọc Hừng

Viên chức

0383.119.399

ngochunglethi@yahoo.com.vn

4. Huỳnh Công Kha

Viên chức

0906.919.535

huynhcongkha1985@yahoo.com

5. Nguyễn Thanh Luận

Viên chức

0939.366.911

thanhluantshg@gmail.com

6. Huỳnh Trần Tân Khoa

Viên chức

0968.280.808

hutrataka@gmail.com

7. Lê Văn Thương

KN Xã Vị Thanh

0857.853.944

agvithanh@gmail.com

8. Trần Trí Hiếu

KN Xã Vị Thủy

0939.526.326

hieuttg1109@gmail.com

9. Phạm Thị Kiều My

KN Xã Vĩnh Trung

0962.001.416

ptkieumykn@gmail.com

10. Huỳnh Phúc Kha

KN xã Vị Bình

0968 165 146

hpkha96@gmail.com

11. Hồ Trí Cường

KN Xã Vị Thắng

0977.107.309

agvithang@gmail.com

12. Đỗ Thị Thùy Dương

KN xã Vĩnh Tường

0837 886 080

lengochuynhnhu911@gmail.com

13. Phùng Thái Duy

KN Xã Vĩnh Thuận Tây

0947.313.140

phungthaiduy89@gmail.com

14. Võ Đặng Ý

KN Xã Vị Đông

0383.939.454

vodangy@gmail.com

3.4 Thị xã Long Mỹ: ĐT: 0293. 3871 780 - longmykn@gmail.com 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Trần Hoàng Phúc

Trưởng trạm

0986.266.679

phuctranpp@gmail.com

2. Huỳnh Tuấn Anh

Phó trưởng trạm

0909.070.212

tuananhknlm@gmail.com

3. Bùi Bích Ngọc

Viên chức

0902.584.767

bichngockhuyennong@gmail.com

4. Huỳnh Thị Hồng Quyên

Viên chức

0984.625.527

hongquyenhuynh@gmail.com

5. Bùi Út Mười

Viên chức

038.302.1151

buiutmuoi@gmail.com

6. Nguyễn Văn linh

Viên chức

0979668722

nvlinhlmhg@gmail.com

7. Lý Minh Tường

KN P. Thuận An

0989.755.053

lyminhtuongkn@gmail.com

8. Hồ Văn Tuấn

KN P. Trà Lồng

0907.528.731

tuankhuyennongtralong@gmail.com

9. Lý Thị Thùy Dung

KN P. Vĩnh Tường

0398.343.482

thuydung.ly93@gmail.com

10. Trần Thanh Tùng

KN P. Bình Thạnh

0932.818.838

hiepsport77@gmail.com

11. Phạm Duy Kha

KN Xã Long Bình

0847.719.445

phamduykha2893@gmail.com

12. Trần Liêm Sĩ

KN Xã Long Trị A

0906.706.752

tranliemsi1984@gmail.com

13. Huỳnh Trần Thúy Duy

KN Xã Long Trị

0939.826.527

httduy32@gmail.com

14. Lý Thị Trúc Linh

KN Xã Long Phú

0939.967.993

lylinh.bio@gmail.com

15. Nguyễn Huỳnh Long

KN Xã Tân Phú

0947094710

huynhlong8118@gmail.com

3.6 Huyện Phụng Hiệp: ĐT: 0293 3996 020 - tknphunghiep@gmail.com 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Trần Trung Tính

Trưởng trạm

0907 204 946

trantrungtinh27@gmail.com

2. Huỳnh Văn Vũ

Phó trưởng trạm

0917.890.703

vuts27@gmail.com

3. Nguyễn Thanh Tuấn

Viên chức

0977.493.510

thanhtuantknph@gmail.com

4. Lê Thành Hơn

Viên chức

0965.224.489

thanhhon908@gmail.com

5. Nguyễn Văn Cụ

Viên chức

0939.766.781

nguyenductu1983@gmail.com

6. Phan Thị Thùy Trang

Viên chức

0939.240.055

phanthithuytrang010@gmail.com

7. Nguyễn Thanh Hoàng

KN Xã Tân Bình

0779.808.484

tkttanbinh@gmail.com

8. Trần Thị Mai Thiên

KN TT Búng Tàu

070.699.1536

thientran.cdktkt@gmail.com

9. Nguyễn Thị Bích Thuận

KN Xã Tân Long

0948.875.094

tktnntanlong@gmail.com

10. Quách Thị Hoàng

KN Xã Long Thạnh

0934.776.368

quachhoanglt@gmail.com

11. Bùi Văn Học

KN Xã Thạnh Hòa

0909.034.379

rualatngua88@gmail.com

12. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

KN Xã Bình Thành

0939.026.549

anhnguyet180782@gmail.com

13. Trần Thế Trung

KN Xã Hòa An

0939.055.061

tranthetrung999@gmail.com

14. Trần Ngọc Bảy

KN Xã Tân Phước Hưng

0939.324.757

tnbaytktnn2011@gmail.com

15. Phạm Chí Công

KN Xã Phụng Hiệp

0907.000.166

tokythuatnongnghiepxaph@gmail.com

16. Trịnh Hoài Phong

KN TT Kinh Cùng

0765.999.026

hoaiphongknph@gmail.com

17. Trần Minh Luân

KN Xã Phương Bình

0939.494.579

tmluan1988@gmail.com

18. Lý Út Nữa

KN TT Cây Dương

0788.948.493

tktnncayduong@gmail.com

19. Lê Hoàng Mến

KN Xã Hòa Mỹ

0369.433.753

hoangmen81@gmail.com

20. Nguyễn A Sin

KN Xã Phương Phú

0939.626.661

nguyenasin@gmail.com

3.6 Huyện Long Mỹ: ĐT: 0293 3874 959 - huyenlongmykn@gmail.com   

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lâm Văn Việt

Trưởng trạm

0902.939.074

vietnonglam06@gmail.com

2. Trần Văn Vẹn

Phó trưởng trạm

0984.017.338

tvven1982@gmail.com

3. Nguyễn Thị Nhãn

Viên chức

0907.708.323

ntnhan33@gmail.com

4. Hồ Hoàng Tích

Viên chức

0988.996.827

hohoangtich1984@gmail.com

5. Trương Thanh Phương

Viên chức

0933.172.891

truongthanhphuong1983@gmail.com

6. Nguyễn Thành Lễ

KN Xã Vĩnh Viễn A

0976.984.054

thanhlekn@gmail.com

7. Lê Thị Thanh Cần

KN Xã Thuận Hòa

0976.883.379

thanhcankn@gmail.com

8. Nguyễn Quốc Sang

KN Xã Lương Tâm

0369.907.965

nqsang965@gmail.com

9. Nguyễn Thuấn Hồng

KN Xã Lương Nghĩa

0945.808.578

thuanhongtkt1982@gmail.com

10. Phạm Anh Thư

VCKN Xã Xà Phiên

0788.715.888

pat.phamnhthu@gmail.com

11. Võ Ánh Phượng

KN Xã Thuận Hưng

0382.269.994

voanhphuong1989@gmail.com

12. Phạm Quốc Trung

KN TT Vĩnh Viễn

0977.777.287

phamquoctrung.vt.hg.@gmail.com

4. Hồ Hoàng Tích (phụ trách)

KN Xã Vĩnh Thuận Đông

0988.996.827

hohoangtich1984@gmail.com

3.7 Huyện Châu Thành A: ĐT: 02933.95.96.97 -tramknkncta@gmail.com 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Đỗ Văn Hải

Trưởng trạm

0918.218.685

dovanhai77@gmail.com

 

2. Trương Văn Thảo

 

Phó trưởng trạm

 

0939.037.019

thaoknnna@gmail.com

3. Trần Văn Tuấn

Viên chức

0939.646.557

tuankncta@gmail.com

4. Nguyễn Tấn Phát

Viên chức

0907.299.223

phatkncta@gmail.com

5. Phạm Thì Hồng Tươi

Viên chức

0788.793.202

tuoipham210990@gmail.com

6. Nguyễn Ngọc Thảo

Viên chức

0989.695.769

nnthao1710@gmail.com

7. Đinh Đăng Khoa

KN TT Cái Tắc

0358.261.613

khoaknct@gmail.com

8. Mai Thanh Vũ

KN Xã Thạnh Xuân

0799.561.496

maivuthanhxuan@gmail.com

9. Trần Hoàng Vũ

KN Xã Tân Phú Thạnh 0908.857.034 tranhoangvu29@gmail.com

10. Cũng Minh Triều

KN Xã Trường Long A

0899.009.050

minhtrieutruonglonga@gmail.com

11. Trần Việt Quốc

KN TT Một Ngàn

0937.897.988

vietquoc7988@gmail.com

12. Nguyễn Việt Kiểu

KN TT Rạch Gòi

0984.071.526

kieukn@gmail.com

13. Nguyễn Văn Hảo

KN TT Bảy Ngàn

0939.763.702

haokhuyennong@gmail.com

14. Bùi Thị Kim Tiền

KN Xã Trường Long Tây

0939.117.344

kimtienkntlt@gmail.com

14. 

KN Xã Tân Hòa


 

3.8 Huyện Châu Thành: ĐT: 0293. 3948 530 - tramkhuyennongchauthanh@yahoo.com.vn 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Trương Thanh Ngoan

Trưởng trạm

0982.586.494

ngoanknhg@gmail.com

2. Thái Ngọc Sang

Phó trưởng trạm

0942. 360 809

ngocsangcantho4@gmail.com

3. Lê Minh Luân

Viên chức

0918.891.638

leminhluan1638@gmail.com

4. Nguyễn Thị Ướm

Viên chức

0932.989.793

ngthuom@gmail.com

5. Nguyễn Minh Sang

Viên chức

0987.581.105

s.minh70@yahoo.com

6. Nguyễn Tấn Đạt

Viên chức

0919.343.416

nguyentandatknhg@gmail.com

7. Nguyễn Thị Ngọc Tài

KN Xã Đông Phú

0918.579.859

ngoctaikn@gmail.com

8. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

KN Xã Phú Hữu

0901.003.049

nhung8671@gmail.com

9. Nguyễn Thanh Điền

KN TT Mái Dầm

0986.266.448

dienn7@gmail.com

10. Nguyễn Văn Thiện

KN Xã Đông Phước

0919.284.993

nguyenvanthienkn@gmail.com

11. Trần Văn Đức

KN Xã Đông Phước A

0919.904.574

ductranchauthanh@gmail.com

12. Nguyễn Văn Vũ

KN TT Ngã Sáu

0974. 773 101

vuvanchauthanh@gmail.com

13. Nguyễn T. Thuý Oanh

KN Xã Đông Thạnh

0898.034.234

nttoanh16@gmail.com

 

     

 4. Điểm Tư vấn Dịch vụ Khuyến nông:

Địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang.

Điện thoại: 02933 871 780, Email: tvdvknhaugiang@gmail.com

Tổ trưởng: Nguyễn Đăng Khoa - DĐ: 0915.711.221 -  0904.927.737

5. Quầy trưng bày, giới thiệu sản phẩm Khuyến nông và nông sản an toàn

Địa chỉ: Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0293.3.878.873

Cán bộ phụ trách: Trần Thanh Thảo -  0909.973.747. Email: thaoknknhg@yahoo.com

 

                                         ---//---