20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Danh bạ điện thoại

  

                                                           DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

         TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG

  

                                                    

 

   ■ Địa chỉ: Số 05, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, KV4, P5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

   ■ Điện thoại: ĐT: 0293 3878 873.   Fax: 0293 3870 507.

   ■ Email: ttknhaugiang@gmail.com.

   ■ Website: www.khuyennonghaugiang.com.vn.

1. Ban Giám đốc:

   ■ Phó Giám đốc phụ trách: Lê Minh Thắng, DĐ: 0919.114.601 Email: lmthanghg@gmail.com

   ■ Phó Giám đốc: Bành Đức Tín, DĐ: 0918.777.236 Email: ductin26@gmail.com 

   ■ Phó Giám đốc: Mai Thế Linh, DĐ: 0933.642.216 Email: thelinh101982@gmail.com

2. Các Phòng chuyên môn:

 2.1 Phòng Hành chánh Tổng hợp  

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Phạm Thị Mỹ Dung

Trưởng phòng

0988 376 747

dungptm.snn@haugiang.gov.vn

2. Dương Hiệp

P. Trưởng phòng Kế toán trưởng

0902 614 049

hiepd.snn@haugiang.gov.vn

3. Nguyễn Thị Kiều Tiên

P. Trưởng phòng

0982 079 248

tienntk.snn@haugiang.gov.vn

4. Huỳnh Thị Diễm

Viên chức

0979 286 480

diemht.snn@haugiang.gov.vn

5. Lê Thị Lan

Kế toán viên

0939 125 469

lanlt.snn@haugiang.gov.vn

6. Lê Thị Ngọc Lý

Kế toán viên

0393 098 848

lyltn.snn@haugiang.gov.vn

7. Nguyễn Văn Thi

Viên chức

0979 740 114

thinv.snn@haugiang.gov.vn

8. Nguyễn Thị Thăm

Viên chức

0382 992 553

thamnt.snn@haugiang.gov.vn

9. Lê Thị Kiều Phương

Khuyến nông viên

0985 788 617

phuongltk.snn@haugiang.gov.vn

10. Nhan Thị Bảo Xuyên

Khuyến nông viên

0988 257 889

xuyenntb.snn@haugiang.gov.vn

11. Huỳnh Hoàng Bảo

Lái xe

0909 515 771

baohh.snn@haugiang.gov.vn

12. Cao Văn Đực

Bảo vệ

0939 201 115

duccv.snn@haugiang.gov.vn

 2.2 Phòng Kỹ thuật  

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Lê Châu Tứ

Trưởng phòng

0978 522 827

tulc.snn@haugiang.gov.vn

2. Nguyễn Hoàng Chiến

P. Trưởng phòng

0918 025 904

chiennh.snn@haugiang.gov.vn

3. Triệu Quốc Dương

P. Trưởng phòng

0938 449 540

duongtq.snn@haugiang.gov.vn

4. Nguyễn Kim Trang

Khuyến nông viên

0984 858 526

trangnk.snn@haugiang.gov.vn

5. Lê Minh Chiến

Khuyến nông viên

0939 431 133

chienlm.snn@haugiang.gov.vn

6. Nguyễn Thị Thúy Kiều

Khuyến nông viên

0982 688 973

kieuntt.snn@haugiang.gov.vn

7. Phan Khắc Huy

Khuyến nông viên

0939 804 345

huypk.snn@haugiang.gov.vn

8. Trần Thị Mai Thiên

Khuyến nông viên

0706 991 536

thientran.cdktkt@gmail.com

9. Huỳnh Thị Hồng Quyên

Khuyến nông viên

0984 625 527

quyenhth.snn@haugiang.gov.vn

10. Trần Trí Hiếu

Khuyến nông viên

0939 536 226

hieuttg1109@gmail.com

2.3 Phòng Thông tin, tư vấn và dịch vụ 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Ngô Văn Thống

P. Trưởng phòng

0933 815 368

thongnv.snn@haugiang.gov.vn

2. Trần Thanh Thảo

P. Trưởng phòng

0909 973 747

thaott.snn@haugiang.gov.vn

3. Ngô Thanh Huyền

Khuyến nông viên

0934 146 369

huyennt.snn@haugiang.gov.vn

4. Đồng Thị Phượng

Khuyến nông viên

0901 048 568

phuongdt.snn@haugiang.gov.vn

5. Nguyễn Trí Mẫn

Khuyến nông viên

0984 280 904

mannt.snn@haugiang.gov.vn

6. Trần Thế Trung

Khuyến nông viên

0939 055 061

tranthetrung999@gmail.com

7. Nguyễn Thanh Luận

Khuyến nông viên

0939 366 911

thanhluantshg@gmail.com

2.4 Phòng Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1. Đặng Văn Công

Trưởng phòng

0783 711 379

dangvc.snn@haugiang.gov.vn

2. Ngô Quốc Phục

P. Trưởng phòng

0948 707 747

nqphucTTKN@gmail.com

3. Tô Thanh Toàn

Khuyến nông viên

0932 923 585

toantt.snn@haugiang.gov.vn

4. Võ Văn Diễn

Khuyến nông viên

0949 061 601

dienvv.snn@haugiang.gov.vn

5.Nguyễn Thị Trúc Ngân

Khuyến nông viên

0849 612 338

nganntt.snn@haugiang.gov.vn

6. Lưu Hoàng Ân

Khuyến nông viên

0932 999 217

anlh.snn@haugiang.gov.vn

7. Lê Minh Tân

Khuyến nông viên

0939 721 167

tanlm.snn@haugiang.gov.vn

8. Phạm Hoàng Thiện

Khuyến nông viên

0396 398 356

hoangthien011982@gmail.com

9. Ngô Trọng Nhân

Khuyến nông viên

0985 977 484

 

10. Nguyễn Văn Nhơn

Khuyến nông viên

0925 704 673

 

11. Trần Văn Hữu

Khuyến nông viên

0933 741 784

 

 
3. Các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã và thành phố:   

3.1 Thành phố Vị Thanh: ĐT: 0293. 3877 717- tramknkn.vithanh@gmail.com  

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng trạm

0915 711 221

khoand.snn@haugiang.gov.vn

2. Đỗ Thành Phúc

P. Trưởng trạm

0976 435 863

thanhphucknkn.vithanh@gmail.com

3. Trần Minh Lan

Khuyến nông viên

0779 896 733

tramknkn.vithanh@gmail.com

4. Nguyễn Trung Thành

Khuyến nông viên

0977 105 606

thanhknkn.vithanh@gmail.com

5. Trần Thị Kim Cương

Khuyến nông viên

0794 945 898

trthkimcuong@gmail.com

6. Nguyễn Thị Kiều Hạnh

Khuyến nông viên

0763 249 678

kieuhanhttghg@gmail.com

7. Nguyễn Thị Thanh Phương

KNV Phường 3

0919 272 422

phuong226@yahoo.com.vn

8. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

KNV Xã Tân Tiến

0984 617 149

tuyettrinh617149@gmail.com

9. Khưu Thị Hồng Lam

KNV Phường 5

0386 116 651

khuuthihonglam@gmail.com

10. Nguyễn Bình Trung

KNV Xã Vị Tân

0907 222 963

trungknkn.vithanh@yahoo.com.vn

11. Nguyễn T Thanh Hiểu

KNV Xã Hỏa Lựu

0939 743 963

nguyenthithanhhieu224@gmail.com

 
3.2 Thị phố Ngã Bảy: ĐT: 0293.3868.144 - tkntxngabay@yahoo.com.vn 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lâm Hoàng Lợi

Trưởng trạm

0939.021.538

lamhoangph@gmail.com

2. Ngô Hoàng Oanh

P. Trưởng trạm

0918.396.314

ngohoanganh2017@gmail.com

3. Nguyễn Minh Phương

Kỹ thuật viên

0916.672.926

phuongkhuyennongngabay@gmail.com

4. Huỳnh Công Danh

Khuyến nông viên

0939.316.939

lovelycongdanh@yahoo.com

5. Nguyễn Thị Kiều Tiên

Khuyến nông viên

0363.519.539

kieutien0604@gmail.com

6. Nguyễn Cẩm Trúc

KNV P. Ngã Bảy

0974.953.134

ngoctruc858585@gmail.com

7. Đỗ Thanh Toàn

KNV P. Lái Hiếu

0939.260.595

thanhtoanngabay@gmail.com

8. Nguyễn Thanh Khoa

KNV Xã Đại Thành

0795.433.024

nguyenthanhkhoa1966@gmail.com

9. Nguyễn Hoàng Anh

KNV Xã Tân Thành

0973.637.371

hoanganhknnb@yahoo.com.vn

10. Đỗ Trung Hậu

KNV P. Hiệp Lợi

0967.192.555

dotrunghau02000@gmail.com

3.3 Huyện Vị Thủy: ĐT: 0293. 3571 612 - khuyennongvithuy2021@gmail.com  

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Nguyễn Ngọc Hà

Trưởng trạm

0913 785 136

nguyenngocha785@gmail.com

2. Huỳnh Công Kha

Phó Trưởng trạm

0906 919 535

huynhcongkha1985@gmail.com

3. Tống Bữu Sơn

Khuyến nông viên

0983 286 653

son_farm@yahoo.com

4. Lê Thị Ngọc Hừng

Khuyến nông viên

0383 119 399

ngochunglethi@yahoo.com.vn

5. 

 

 

 

6. Huỳnh Trần Tân Khoa

Khuyến nông viên

0968 280 808

hutrataka@gmail.com

7. Lê Văn Thương

KN Xã Vị Thanh

0857 853 944

agvithanh@gmail.com

8. Phạm Thị Kiều My

KNV Xã Vĩnh Trung

0962 001 416

ptkieumykn@gmail.com

9. Hồ Trí Cường

KNV Xã Vị Thắng

0977 107 309

agvithang@gmail.com

10. Đỗ Thị Thùy Dương

KNV Xã Vị Trung

0837 886 080

lengochuynhnhu911@gmail.com

11. Phùng Thái Duy

KNV Xã Vĩnh Thuận Tây

0947 313 140

phungthaiduy89@gmail.com

12. Võ Đặng Ý

KNV Xã Vị Đông

0383 939 454

vodangy@gmail.com

3.4 Thị xã Long Mỹ: ĐT: 0293. 3871 780 - longmykn@gmail.com 

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Trần Hoàng Phúc

Trưởng trạm

0986.266.679

phuctranpp@gmail.com

2. Huỳnh Tuấn Anh

P. Trưởng trạm

0909.070.212

tuananhknlm@gmail.com

3. Bùi Bích Ngọc

Khuyến nông viên

0902.584.767

bichngockhuyennong@gmail.com

4. Trịnh Minh Nhã

Khuyến nông viên

0942.175.333

nhatm.snn@haugiang.gov.vn

5. Bùi Út Mười

Khuyến nông viên

038.302.1151

buiutmuoi@gmail.com

6. Nguyễn Văn Linh

Khuyến nông viên

0979668722

nvlinhlmhg@gmail.com

7. Lý Minh Tường

KNV P. Thuận An

0989.755.053

lyminhtuongkn@gmail.com

8. Hồ Văn Tuấn

KTV P. Trà Lồng

0907.528.731

tuankhuyennongtralong@gmail.com

9. Lý Thị Thùy Dung

KNV P. Vĩnh Tường

0906495805

thuydung.ly93@gmail.com

10. Trần Thanh Tùng

KNV P. Bình Thạnh

0932.818.838

hiepsport77@gmail.com

11. Phạm Duy Kha

KNV Xã Long Bình

0847.719.445

phamduykha2893@gmail.com

12. Trần Liêm Sĩ

KNV Xã Long Trị A

0906.706.752

tranliemsi1984@gmail.com

13. Huỳnh T. Thúy Duy

KNV Xã Long Trị

0939.826.527

httduy32@gmail.com

14. Lý Thị Trúc Linh

KNV Xã Long Phú

0395880508

lylinh.bio@gmail.com

3.5 Huyện Phụng Hiệp: ĐT: 0293 3996 020 - tknphunghiep@gmail.com  

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Trần Trung Tính

Trưởng trạm

0907 204 946

trantrungtinh27@gmail.com

2. Huỳnh Văn Vũ

P. Trưởng trạm

0917 890 703

vuts27@gmail.com

3. Nguyễn Thanh Tuấn

Khuyến nông viên

0977 493 510

thanhtuantknph@gmail.com

4. Lê Thành Hơn

Khuyến nông viên

0965 224 489

thanhhon908@gmail.com

5. Nguyễn Văn Cụ

Khuyến nông viên

0939 766 781

nguyenductu1983@gmail.com

6. Phan Thị Thùy Trang

Khuyến nông viên

0939 240 055

phanthithuytrang010@gmail.com

7. Nguyễn Thanh Hoàng

KNV Xã Tân Bình

0779 808 484

tkttanbinh@gmail.com

8.

KTV TT Búng Tàu

 

 

9. Bùi Văn Học

KNV Xã Thạnh Hòa

0909 034 379

rualatngua88@gmail.com

10. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

KNV Xã Bình Thành

0939 026 549

anhnguyet180782@gmail.com

11.

KNV Xã Hòa An

 

 

12. Trần Ngọc Bảy

KNV Xã Tân Phước Hưng

0939 324 757

tnbaytktnn2011@gmail.com

13. Phạm Chí Công

KNV Xã Phụng Hiệp

0907 .000166

tokythuatnongnghiepxaph@gmail.com

14. Trịnh Hoài Phong

KNV TT Kinh Cùng

0765 999 026

hoaiphongknph@gmail.com

15. Trần Minh Luân

KNV Xã Phương Bình

0939 494 579

tmluan1988@gmail.com

16. Lý Út Nữa

KNV TT Cây Dương

0788 948 493

tktnncayduong@gmail.com

17. Lê Hoàng Mến

KTV Xã Hòa Mỹ

0369 433 753

hoangmen81@gmail.com

18. Nguyễn A Sin

KTV Xã Phương Phú

0939 626 661

nguyenasin@gmail.com

3.6 Huyện Long Mỹ: ĐT: 0293 3874 959 - huyenlongmykn@gmail.com   

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Lâm Văn Việt

Trưởng trạm

0902.939.074

vietnonglam06@gmail.com

2. Trần Văn Vẹn

P. Trưởng trạm

0984.017.338

tvven1982@gmail.com

3. Nguyễn Thị Nhãn

Khuyến nông viên

0907.708.323

ntnhan33@gmail.com

4. Hồ Hoàng Tích

Khuyến nông viên

0988.996.827

hohoangtich1984@gmail.com

5. Trương T. Phương

Khuyến nông viên

0933.172.891

truongthanhphuong1983@gmail.com

6. Nguyễn Thành Lễ

KNV Xã Vĩnh Viễn A

0976.984.054

thanhlekn@gmail.com

7. Lê Thị Thanh Cần

KTV Xã Thuận Hòa

0976.883.379

thanhcankn@gmail.com

8. Nguyễn Quốc Sang

KNV Xã Lương Tâm

0369.907.965

nqsang965@gmail.com

9. Nguyễn Thuấn Hồng

KNV Xã Lương Nghĩa

0945.808.578

thuanhongtkt1982@gmail.com

10. Phạm Anh Thư

KNV Xã Xà Phiên

0788.715.888

pat.phamnhthu@gmail.com

11. Võ Ánh Phượng

KNV Xã Thuận Hưng

0382.269.994

voanhphuong1989@gmail.com

12. Phạm Quốc Trung

KNV TT Vĩnh Viễn

0977.777.287

phamquoctrung.vt.hg.@gmail.com

3.7 Huyện Châu Thành A: ĐT: 02933.95.96.97 - tramknkncta@gmail.com

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Đỗ Văn Hải

Trưởng trạm

0918.218.685

dovanhai77@gmail.com

2. Trương Văn Thảo

P. Trưởng trạm

0939.037.019

thaoknnna@gmail.com

3. Trần Văn Tuấn

Kỹ thuật viên

0939.646.557

tuankncta@gmail.com

4. Nguyễn Tấn Phát

Kỹ thuật viên

0907.299.223

phatkncta@gmail.com

5. Phạm Thị Hồng Tươi

Khuyến nông viên

0788.793.202

tuoipham210990@gmail.com

6. Nguyễn Ngọc Thảo

Khuyến nông viên

0989.695.769

nnthao1710@gmail.com

7. Đinh Đăng Khoa

KNV TT Cái Tắc

0358.261.613

khoaknct@gmail.com

8. Mai Thanh Vũ

KTV Xã Thạnh Xuân

0799.561.496

maivuthanhxuan@gmail.com

9. Trần Hoàng Vũ

KNV Xã Tân Phú Thạnh

0908.857.034

tranhoangvu29@gmail.com

10. Cũng Minh Triều

KNV Xã Trường Long A

0932.982.782

minhtrieutruonglonga@gmail.com

11. Trần Việt Quốc

KNV TT Một Ngàn

0937.897.988

vietquoc7988@gmail.com

12. Nguyễn Việt Kiểu

KNV TT Rạch Gòi

0984.071.526

kieukn@gmail.com

13. Nguyễn Văn Hảo

KTV TT Bảy Ngàn

0939.763.702

haokhuyennong@gmail.com

14. Bùi Thị Kim Tiền

KNV Xã Trường Long Tây

0939.117.344

kimtienkntlt@gmail.com

15. Quách Thị Hoàng

KNV Xã Nhân Nghĩa A

0934.776.368

quachhoanglt@gmail.com

  3.8 Huyện Châu Thành: ĐT: 0293. 3948 530 - tramkhuyennongchauthanh@yahoo.com.vn 

 Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại

Email

1. Trương Thanh Ngoan

Trưởng trạm

0982.586.494

ngoanknhg@gmail.com

2. Thái Ngọc Sang

P. Trưởng trạm

0942. 360 809

ngocsangcantho4@gmail.com

3. Lê Minh Luân

Khuyến nông viên

0918.891.638

leminhluan1638@gmail.com

4. Nguyễn Minh Sang

Khuyến nông viên

0987.581.105

s.minh70@yahoo.com

5. Nguyễn Tấn Đạt

Khuyến nông viên

0907.306.567

nguyentandatknhg@gmail.com

6. Nguyễn Ngọc Tài

KTV Xã Đông Phú

0918.579.859

ngoctaikn@gmail.com

7. Nguyễn T. Cẩm Nhung

KNV Xã Phú Hữu

0901.003.049

nhung8671@gmail.com

8. Nguyễn Thanh Điền

KTV TT Mái Dầm

0986.266.448

dienn7@gmail.com

9. Nguyễn Văn Thiện

KNV Xã Đông Phước

0919.284.993

nguyenvanthienkn@gmail.com

10. Trần Văn Đức

KNV Xã Đông Phước A

0919.904.574

ductranchauthanh@gmail.com

11. Nguyễn Văn Vũ

KTV TT Ngã Sáu

0919.904.574

vuvanchauthanh@gmail.com

12. Nguyễn T. Thúy Oanh

KNV Xã Đông Thạnh

0898.034.234

nttoanh16@gmail.com

 4. Tổ khuyến nông cộng đồng các huyện, thị xã và thành phố:

4.1. Tổ khuyến nông cộng đồng huyện Châu Thành

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

0901.003.049

Xã Phú Hữu

Tổ trưởng:  Nguyễn Ngọc Tài

0918.579.859

Xã Đông Phú

Tổ trưởng:  Nguyễn Thị Thúy Oanh

0898.034.234

Xã Đông Thạnh

Tổ trưởng:  Nguyễn Văn Thiên

0919.284.993

Xã Đông Phước

Tổ trưởng: Trần Văn Đức

0919.904.574

Xã Đông Phước A

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Điền

0986.266.448

Xã Phú Tân

4.2. Tổ khuyến nông cộng đồng huyện Châu Thành A

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Hoàng Son

0366.407.666

Xã Trường Long Tây

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Bé Mười Một

0939.757.383

Xã Trường Long A

Tổ trưởng: Mai Thanh Vũ

0799.561.496

Xã Thạnh Xuân

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Suôl

0938.744.702

Xã Nhơn Nghĩa A

Tổ trưởng: Trần Hoàng Vũ

0908.857034

Xã Tân Phú Thạnh

Tổ trưởng: Trương Sĩ Nguyên

0939.660.372

Xã Tân Hòa

 4.3. Tổ khuyến nông cộng đồng huyện Vị Thủy

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Phùng Thái Duy

0947.313.140

Xã Vĩnh Thuận Tây

Tổ trưởng: Trần Thị Hồng Anh

0987 454 378

Xã Vị Thủy

Tổ trưởng: Lê Văn Dũ

0788.834.109

Xã Vị Bình

Tổ trưởng: Trần Thanh Phong

0913.336.316

Xã Vị Thanh

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Sơn

0945.277.658

Xã Vị Đông

Tổ trưởng: Trần Đình Toản

0326.891.444

Xã Vị Thắng

Tổ trưởng: Phạm Hiếu Bình

0931.102.177

Xã Vị Trung

Tổ trưởng: Đoàn Thanh Phong

0907.317.879

Xã Vĩnh Tường

4.4. Tổ khuyến nông cộng đồng huyện Long Mỹ

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Quốc Sang

0369.907.965

Xã Lương  Tâm

Tổ trưởng: Trần Văn Lức

0939.664.734

Xã Thuận Hưng

Tổ trưởng: Nguyễn Thành Lễ

0976.984.054

Xã Vĩnh Viễn A

Tổ trưởng: Phạm  Anh Thư

0788.715.888

Xã Xà Phiên

Tổ trưởng: Nguyễn Minh Lẽ

0397.550.617

Xã Thuận Hòa

Tổ trưởng: Mai Hoàng Lên

0933.483.892

Xã Vĩnh Thuận Đông

Tổ trưởng: Lê Thanh Tồn

0914.760.245

Xã Lương  Nghĩa

4.5. Tổ khuyến nông cộng đồng huyện Phụng Hiệp

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Nhiều

0901.282.456

Xã Hiệp Hưng

Tổ trưởng: Trần Thanh Bền

0965.597.559

Xã Phụng Hiệp

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Hậu

0939.026.549

Xã Bình Thành

Tổ trưởng: Phan Văn Bé Ba

0918.931.874

Xã Long  Thạnh

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Pương

0939.803.059

Xã Phương Bình

Tổ trưởng: Hồ Thanh Hùng

0945.151.553

Xã Phương Phú

Tổ trưởng: Trần Văn Mẫn

0706.950.901

Xã Hoà An

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bích Thuận

0948.875.094

Xã Tân Long

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Đực

0932.999.756

Xã Tân Phước Hưng

Tổ trưởng: Trần Hoàng Khải

0907.508.019

Xã Thạnh Hoà

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Trường

0907.617.756

Xã Tân Bình

Tổ trưởng: Nguyễn Kim Chi

0935.632.744

Xã Hoà Mỹ

 4.6. Tổ khuyến nông cộng đồng TP. Ngã Bảy

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Tùng

0985.599.929

Xã Tân Thành

Tổ trưởng: Dương Văn Oanh

0939.322.295

Xã Đại Thành

4.7. Tổ khuyến nông cộng đồng TX. Long Mỹ

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hà

02933.554.422

Xã Tân Phú

Tổ trưởng: Nguyễn Hoàng Ải

02936.505.203

Xã Long Phú

Tổ trưởng: Nguyễn Thạch Trân

02933.502.599

Xã Long Trị

Tổ trưởng: Trần Tất Đăng

02933.995.279

Xã Long Bình

Tổ trưởng: Lê Minh Luân

02933.871.073

Xã Long Trị A

4.8. Tổ khuyến nông cộng đồng TP. Vị Thanh

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Tổ trưởng: Đoàn Minh Khang

0939.293.965

Xã Vị Tân

Tổ trưởng: Nguyễn Ngọc Lợi

0983.466.939

Xã Hỏa Lựu

Tổ trưởng: Nguyễn Thúy Kiều

0916.688.646

Xã Hỏa Tiến

Tổ trưởng: Huỳnh Văn Trung

0902.302.523

Xã Tân Tiến

 

 

 5. Điểm Tư vấn Dịch vụ Khuyến nông:

Địa chỉ: Số 195L,  Khu vực 3, Phường V, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

Điện thoại: 0939.87.66.76, Email: tvdvknhaugiang@gmail.com

Phụ trách: Trần Thanh Thảo - DĐ: 0909.973.747.

                                         ---/---