16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Các sự kiện/Thông báo
Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang: Tổ chức hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) đưa nông sản và sản phẩm Ocop của tỉnh lên sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn
 1362
 10/12/2021
Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Ngày 25/11/2021 và ngày 9/12/2021, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX đưa nông sản và sản phẩm Ocop của tỉnh lên sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn.

Xin thông báo đến viên chức hệ thống Khuyến nông, các HTX, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu được hỗ trợ đưa các nông sản và sản phẩm Ocop của tỉnh lên sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn, từ nay cho đến 31 tháng 12 năm 2021, xin liên hệ Sở công Thương tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Hậu Giang.

Ông Lâm Hoàng Hải, số điện thoại:0916.223.883.

2. Phòng quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

Ông Phạm Quốc Ân, số điện thoại: 0939.400.054.

Đề nghị viên chức hệ thống Khuyến nông tỉnh Hậu Giang thông tin đến tất cả các HTX, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu được hỗ trợ đưa các nông sản và sản phẩm Ocop của tỉnh lên sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn biết và liên hệ để được giúp đỡ./. 

Một số hình ảnh sản phẩm đã được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử

Sản phẩm của HTX Kỳ Như

Cơ sở Trà Diễm Phượng

Rượu đông trùng hạ thảo

 

 

Nguyễn Đăng Khoa
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp

Ý kiến bạn đọc