26/11/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Công văn số 1841/SNNPTNT-VP của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 408
 01/11/2021
Ngày 13/10/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang đã ban hành công văn số 1841/SNNPTNT-VP về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động hướng dẫn người dân điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong tình hình dịch bệnh covid 19; hướng dẫn sản xuất, thu hoạch, thu mua và vận chuyển nông sản trong thời gian phòng, chống dịch COVID19 cho các địa phương; tổ chức thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đạt và vượt kế hoạch năm đã đề ra,…

Bên cạnh đó, sở Nông nghiệp và PTNT đã giao nhiệm vụ cho một số đơn vị trực thuộc, cụ thể:

+ Giao chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh thống kê đầy đủ lượng nông sản trên địa bàn để thực hiện kết nối tiêu thụ; chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ lúa Đông Xuân 2021-2022; tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất các vùng rau màu chuyên canh,…

+ Chi cục Phát triển nông thôn xây dựng phương án hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, thủy sản, vật nuôi; theo dõi tình hình cung cầu các mặt hàng nông sản, kết nối và ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản,…

+ Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp rà soát các qui định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để hỗ trợ các địa phương mở rộng sản xuất vượt kế hoạch của tỉnh đã giao, trong đó tập trung hỗ trợ các mô hình sản xuất chủ yếu như: Chăn nuôi gia cầm, sản xuất rau màu, nuôi thủy sản trên ruộng lúa,…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Công văn này.

(Đính kèm theo công văn số 1841/SNNPTNT-VP ngày 13/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Hậu Giang)

Lê Châu Tứ
Trung tâm Khuyến nông và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc