23/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Lễ phát động ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa tại các tỉnh ĐBSCL
 340
 25/11/2019
Lễ phát động ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa tại các tỉnh ĐBSCL

Lễ phát động ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa tại các tỉnh ĐBSCL

Lễ phát động ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa tại các tỉnh ĐBSCL

- Thời gian thực hiện: Ngày 29/11/2019.

- Địa điểm: Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang.

- Thành phần tham dự:

- Đại biểu Trung ương: Đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT; đại diện các Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

- Đại biểu địa phương: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang; Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Khuyến nông/Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, nông dân tiêu biểu trong sản xuất lúa 13 tỉnh vùng ĐBSCL.

- Một số đơn vị thông tấn báo chí và doanh nghiệp.

(Có chương trình chi tiết kèm theo).

Ngô Văn Thống
Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc