04/06/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
Kế hoạch tổ chức các hoạt động XTTM Nông nghiệp năm 2019 của Trung tâm XTTM - Bộ Nông nghiệp và PTNT
 246
 08/05/2019
Thực hiện hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2019, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của ngành Nông nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch tổ chức, tham gia một số hoạt động XTTM trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

A. Các chương trình xúc tiến thương mại

I.      Tổ chức các Hội chợ Triển lãm, Diễn đàn trong nước

1.      Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 19 - AgroViet 2019

Thời gian: 26 - 29/9/2019                  Địa điểm: Hà Nội

2.      Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 15 - năm 2019

Thời gian: 05 - 10/11/2019                Địa điểm: Hà Nội

3.      Hội chợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội

Thời gian: 08 - 13/10/2019                Địa điểm: Hà Nội

4.      Hội chợ và Hội thảo Quốc tế về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống và các sản phẩm lâm nghệp

Thời gian: 06 - 09/12/2019                Địa điểm: Hà Nội

5.       Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tại Bấn Tre năm 2019

Thời gian: 06 - 10/06/2019                Địa điểm: Bến Tre

(Đính kèm chi tiết Kế hoạch tổ chức các hoạt động XTTM Nông nghiệp năm 2019 của Trung tâm XTTM - Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Ngô Văn Thống - TTKN
Theo Trung tâm XTTM - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ý kiến bạn đọc