21/04/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN và DVNN từ ngày 22-26/02/2021
 66
 24/02/2021

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 22/02/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ:  08 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần + Thông qua nội dung chỉnh sửa Chương trình Khuyến nông 2021 - 2025. Mời lãnh đạo các phòng, Đ/c Hiệp, Trang cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ:  13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Ủy quyền Đ/c Bảo – Tài xế: 13 giờ 30’: Đi kiểm định xe ô tô 95A-5959 tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

THỨ BA - NGÀY 23/02/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp Ban Thanh tra nhân dân TTKN và DVNN nhiệm kỳ 2021-2022. Mời thành viên Ban Thanh tra nhân dân cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên về Kế hoạch thực hiện dự án nông nghiệp bền vững năm 2021 (Theo lịch Sở). Điểm tại Phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

THỨ – NGÀY 24/02/2021:                     

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Phối hợp Chi cục Trồng trọt và BVTV điều tra chi phí sản xuất lúa tại TP. Vị Thanh. Mời Phòng Kỹ thuật và Trạm KN TP. Vị Thanh cùng đi.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Họp Ban VnSAT về Kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2022 (Theo lịch Sở). Điểm tại Phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tín – PGĐ: 08 giờ 00’: Dự bế giảng 02 lớp tập huấn Kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thuỷ (thuộc Dự án VnSAT). Phòng Kỹ thuật phối hợp Trạm KN huyện Vị Thuỷ chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- Đ/c Tín – PGĐ: 14 giờ 00’: Dự bế giảng lớp tập huấn Kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà tại xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (thuộc Dự án VnSAT). Phòng Kỹ thuật phối hợp Trạm KN huyện Châu Thành A chuẩn bị nội dung và cùng dự.

THỨ NĂM - NGÀY 25/02/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30’: Họp Giao ban Khuyến nông tháng 02/2021 và Tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 (Phòng HCTH và BCHCĐ  chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các phòng, trạm KN, kế toán, Tổ trưởng Tổ công đoàn các Trạm KN và BCH công đoàn cùng dự.  Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ:  15 giờ 30’: Trao Quyết định về công tác tổ chức cán bộ (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Uỷ quyền lãnh đạo Phòng Kỹ thuật: 08 giờ 00’: Dự bế giảng lớp tập huấn Kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp (thuộc Dự án VnSAT). Phòng Kỹ thuật phối hợp Trạm KN huyện Phụng Hiệp chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- Đ/c Tín – PGĐ: 14 giờ 00’: Dự bế giảng lớp tập huấn Kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thuỷ (thuộc Dự án VnSAT). Phòng Kỹ thuật phối hợp Trạm KN huyện Vị Thuỷ chuẩn bị nội dung và cùng dự.

THỨ SÁU - NGÀY 26/02/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp Tổ Giảng viên tham gia biên soạn tài liệu và giảng dạy các lớp tập huấn FFS thuộc Dự án Xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu và nguồn nước được kiểm soát khi xây dựng cống Cái Lớn – Cái Bé năm 2020-2021 (Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và giấy mời). Mời các thành viên tổ theo Quyết định số 36/QĐ-SNNPTNT ngày 27/1/2021 của Sở NN và PTNT dự. Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Làm việc với lãnh đạo Chi cục Thuỷ lợi trong công tác phối hợp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi. Mời lãnh đạo phòng HCTH, Đ/c Công, Đ/c Hiệp cùng dự. Điểm tại Chi cục Thuỷ lợi.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc