28/02/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 18-22/01/2021
 44
 21/01/2021

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 18/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 00’: Họp Ban quản lý Dự án VnSAT (Phòng Kỹ thuật chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 10 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các phòng, Đ/c Hiệp, Trang cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ:  13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BA - NGÀY 19/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 00’: Dự Tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2020 Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp. Mời đại diện lãnh đạo các Phòng cùng dự (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

- Đ/c Tín – PGĐ: 08 giờ 00’: Nghiệm thu nhà trồng nấm rơm thuộc Dự án VnSAT tại huyện Vị Thủy và Châu Thành A. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và thông báo thành viên đoàn cùng đi.

THỨ – NGÀY 20/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ:  Nghỉ phép.

- Đ/c Tín – PGĐ: 08 giờ 00’: Dự tổng kết Mô hình nuôi lươn trong  bể theo hướng ATVSTP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung, chương trình và cùng dự. Điểm tại thị xã Long Mỹ (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

- Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kỹ thuật: 08 giờ 00’: Nghiệm thu nhà trồng nấm rơm thuộc Dự án VnSAT tại huyện Long Mỹ. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và thông báo thành viên đoàn cùng đi.

- Ủy quyền Đ/c Thắng – TP.HCTH: 08 giờ 00’: Họp Tổ quản lý về vận hành cống và kiểm tra đê điều tại huyện Vị Thủy.  

THỨ NĂM - NGÀY 21/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 08 giờ 00’: Dự Tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2020 Trạm Khuyến nông TP Ngã Bảy. Mời đại diện lãnh đạo các Phòng cùng dự (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Dự Tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2020 Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy. Mời đại diện lãnh đạo các Phòng cùng dự.

- Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kỹ thuật: 08 giờ 00’: Nghiệm thu nhà trồng nấm rơm thuộc Dự án VnSAT tại thị xã Long Mỹ. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và thông báo thành viên đoàn cùng đi.

THỨ SÁU - NGÀY 22/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30’: Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp. Mời trưởng và phó các phòng, trưởng và phó các trạm Khuyến nông, Đ/c Mẫn – Bí thư Chi đoàn cùng dự (Phòng HCTH phối hợp Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 14 giờ 00’: Làm việc với nhà thầu về  thương thảo hợp đồng thực hiện gói thầu tư vấn đánh giá tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP thuộc Mô hình sinh kế Cái lớn – Cái bé. Mời lãnh đạo Phòng kỹ thuật, Đ/c Hiệp – Kế toán  cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc