19/01/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 04-09/01/2020
 25
 08/01/2021

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 04/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín – PGĐ: 06 giờ 45’: Dự Lễ chào cờ đầu tháng 01/2021. Mời tất cả viên chức TTKN &DVNN cùng dự (mỗi phòng cử 01 nam phối hợp Văn phòng Sở chuẩn bị hậu cần). Điểm tại Trụ sở Sở NN&PTNT.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ:  07 giờ 45’: Dự sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 01/2021. Phòng HCTH và các viên chức được phân công chuẩn bị nội dung báo cáo. Mời tất cả viên chức TTKN&DVNN cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 10 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần + Họp Chi ủy Chi bộ. Mời lãnh đạo các phòng, Đ/c Hiệp, Trang và Mẫn cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ:  13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín - PGĐ:  13 giờ 30’: Dự tổng kết công tác năm 2020 Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ BA - NGÀY 05/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Đi thăm các hộ nuôi dê thuộc Dự án Heifer tại xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy. Đ/c Dung – PTP. Kỹ thuật liên hệ trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy cùng đi.

- Đ/c Tín – PGĐ:  Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp. Tại Trường Đại học Cần Thơ.   

THỨ – NGÀY 06/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 13 giờ 30’: Họp lệ Chi bộ Trung tâm KN&DVNN tháng 01/2021. Mời tất cả đảng viên Chi bộ dự. Điểm tại phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ NĂM - NGÀY 07/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp (Theo lịch Sở). Mời đại diện lãnh đạo các Trạm Khuyến nông dự. Điểm Hội trường Sở.

THỨ SÁU - NGÀY 08/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 00’: Đi khảo sát các hộ thực hiện Mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch” tại TP. Ngã Bảy và Châu Thành A. Mời Đ/c Tứ, Minh Chiến – Phòng Kỹ thuật và lãnh đạo trạm khuyến nông liên quan cùng đi.

- Đ/c Tín - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.  

THỨ BẢY - NGÀY 09/01/2021:

- Đ/c Tân – GĐ: 11 giờ 00’: Tham gia Chương trình Bạn Nhà nông” tại Đài PTTH Vĩnh Long. Mời lãnh đạo Phòng TTTVDV cùng đi (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

 

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc