19/01/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 28/12 đến 01/01/2020
 21
 08/01/2021

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2020

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 28/12/2020:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ:   08 giờ 00’: Dự Hội thảo đánh giá hiệu quả một số một hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cáo và định hướng nhân rộng trong thời gian tới. Mời lãnh đạo các Trạm KN, lãnh đạo và viên chức Phòng Kỹ thuật và Phòng TTTVDV cùng dự. Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung, hậu cần và cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở NN và PTNT Hậu Giang.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ:  14 giờ 00’: Họp Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động 2021 (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các phòng, Đ/c Hiệp, Trang và các cá nhân được phân công tại Thông báo số 387/TB-TTKN&DVNN cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

- Ủy quyền Phòng Kỹ thuật: 08 giờ 00’: Họp Hội đồng thẩm định kế hoạch thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương năm 2021. Điểm tại Phòng họp Sở Công thương.

THỨ BA - NGÀY 29/12/2020:

- Đ/c Tân – GD: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín – PGĐ:  07 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Triển khai chương trình công tác năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

THỨ – NGÀY 30/12/2020:                     

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Khuyến nông năm 2020 và Hội nghị Viên chức – Lao động năm 2021. Mời tất cả viên chức và người lao động Khuyến nông trên địa bàn tỉnh về dự (Phòng HCTH phối hợp với các phòng, công đoàn chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại Hội trường Sở NN và PTNT Hậu Giang.

THỨ NĂM - NGÀY 31/12/2020:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Thông qua nội dung Kế hoạch thực hiện và dự toán chi tiết các hoạt động Khuyến nông năm 2021 (Phòng HCTH phối hợp các phòng chuẩn bị nội dung). Mời lãnh đạo các phòng cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN&DVNN.

THỨ SÁU - NGÀY 01/01/2020:

- Nghỉ Tết Dương lịch (Phòng HCTH phân công trực theo quy định) .

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc