02/03/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 23-28/11/2020
 45
 25/11/2020

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020

 

 
   

THỨ HAI – NGÀY 23/11/2020:

- Đ/c Tân – GD và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức và xét thi đua - khen thưởng năm 2020. Mời thành viên Hội đồng và Đ/c Mẫn – Bí thư Chi đoàn cùng dự (Đ/c Thắng – TP.HCTH chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp TTKN và DVNN.

- Đ/c Tân – GĐ:  13 giờ 30’: Tiếp đoàn kiểm tra đánh giá năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Theo lịch Sở). Điểm phòng họp số 2 Sở.

Đ/c Tín - PGĐ:  13 giờ 30’: Làm việc tại cơ  quan.

THỨ BA - NGÀY 24/11/2020:

- Đ/c Tân – GD và Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Dự họp đánh giá năm 2020 Ban Giám đốc Sở (Theo lịch Sở). Điểm phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tân - GĐ: 13 giờ 30’:  Dự họp với Tổ vận hành máy bay phun thuốc (Đ/c Minh Tân – Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm tại Phòng họp TTKN và DVNN.

- Đ/c Tín - PGĐ: 13 giờ 30’: Họp tổ triển khai mô hình sinh kế Dự án Cái Lớn, Cái Bé (Theo lịch Sở). Mời Đ/c Hiệp – Kế toán cùng dự. Điểm phòng họp số 2 Sở.

THỨ – NGÀY 25/11/2020:

- Đ/c Tân - GĐ: 08 giờ 00’: Thăm một số mô hình năm 2020 tại huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ (Nuôi gà, Trồng chanh VietGAP, Nuôi lươn). Mời lãnh đạo Phòng Kỹ thuật, Tổ trưởng triển khai mô hình và các Trạm KN có liên quan cùng đi (Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện).

- Đ/c Tín - PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Viết bài luận văn). Tại Trường Đại học Cần Thơ.

- Ủy quyền Đ/c Hoàng Chiến, Kiều- Phòng Kỹ thuật: Hướng dẫn đoàn tham quan mô hình Lúa – Rau màu, liên kết sản xuất và tiêu thụ tại tỉnh An Giang (2 ngày).

THỨ NĂM - NGÀY 26/11/2020:

- Đ/c Tân - GĐ: 07 giờ 30’: Dự Hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến người nộp thuế lần 2 năm 2020. Mời Đ/c Hiệp, Lý – kế toán cùng dự. Điểm tại Cục thuế tỉnh Hậu Giang.

- Đ/c Tân - GĐ: 08 giờ 00’: Nghe Phòng TTTVDV báo cáo công tác chuẩn bị tham gia Hội chợ AgroViet tại Hà Nội. Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN và DVNN.

- Đ/c Tân - GĐ: 13 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tín - PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Viết bài luận văn). Tại Trường Đại học Cần Thơ.

- Ủy quyền Đ/c Trúc Ly, Huy - Phòng Kỹ thuật: Hướng dẫn đoàn tham quan mô hình trồng khóm kết hợp nuôi thủy sản tại tỉnh Kiên Giang (2 ngày).

THỨ SÁU - NGÀY 27/11/2020:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY - NGÀY 28/11/2020:

- Đ/c Tín - PGĐ: 08 giờ 00’: Dự Hội thảo khoa học về nông nghiệp năm 2020. Mời Phòng Kỹ thuật cùng dự. Điểm tại Khoa nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc