04/08/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN từ ngày 02-06/12/2019
 159
 03/12/2019

LỊCH LÀM VIỆC

ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019

 

 
   

THỨ HAI - NGÀY 02/12/2019:

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 00’: Dự Lễ chào cờ. Mời tất cả viên chức TTKN cùng dự. Điểm tại Trụ sở Sở NN&PTNT.

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín – PGĐ: 08 giờ 00’: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các phòng, kế toán và Đ/c Trang cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ:  13 giờ 30’: Dự Lễ kết nạp đảng viên mới. Mời tất cả Đảng viên Chi bộ dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ:  15 giờ 30’: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức 2019 (theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Ủy quyền Phòng ĐTHL: 08 giờ 00’: Dự bế giảng 03 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình 1 phải 5 giảm tại xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Phòng ĐTHL phối hợp với Trạm KN huyện Vị Thủy chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

 THỨ BA - NGÀY 03/12/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Đi kiểm tra TCND dự án VnSAT (theo lịch Sở). Điểm tại TCND Thuận Hưng.

- Đ/c Tín- PGĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Tân – GĐ và Đ/c Tín – PGĐ: 13 giờ 30’: Họp đánh giá tập thể BGĐ Sở (theo lịch Sở). Điểm tại Hội trường Sở.

- Ủy quyền Phòng ĐTHL: 08 giờ 00’: Dự bế giảng 03 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình 1 phải 5 giảm tại xã Vị Bình, huyện Vị Thủy. Phòng ĐTHL phối hợp với Trạm KN huyện Vị Thủy chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

- Ủy quyền Phòng ĐTHL: 08 giờ 00’: Dự bế giảng 03 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình 1 phải 5 giảm tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. Phòng ĐTHL phối hợp với Trạm KN huyện Phụng Hiệp chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

THỨ - NGÀY 04/12/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Dự Hội thảo giám sát đánh giá với 8 tỉnh ĐBSCL thuộc Dự án VnSAT (theo lịch Sở). Điểm tại TP. Hồ Chí Minh.

- Đ/c Tín- PGĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Tín- PGĐ: 10 giờ 00’: Tiếp Đoàn Khoa PTNT (ĐHCT) và Giáo sư Nhật. Mời Đ/c Khoa – TP.TTTVDV và Đ/c Dương PCGKT cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

- Đ/c Tín- PGĐ: 13 giờ 30’: Dự họp giao ban Ngành NN&PTNT tháng 12/2019.  Điểm Hội trường Sở.

- Ủy quyền Đ/c Tứ - TP.CGKT: 13 giờ 30’: Tiếp Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang đến tham quan, học tập các mô hình nuôi lươn tại Hậu Giang từ ngày 04-05/12/2019. Phòng CGKT chuẩn bị nội dung và liên hệ địa điểm tiếp đoàn.

- Ủy quyền Đ/c Khoa - TP.TTTVDV: 13 giờ 30’: Dẫn Đoàn Khoa PTNT (ĐHCT) và Giáo sư Nhật đi thực tế tại huyện Long Mỹ. Trạm KN huyện Long Mỹ phối hợp hướng dẫn đoàn.

- Ủy quyền Phòng CGKT: 08 giờ 00’: Dự Hội thảo “Dự án xây dựng mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trứng vịt an toàn sinh học theo chuỗi giá trị ”. Phòng CGKT chuẩn bị nội dung. Điểm tại thị xã Long Mỹ.

- Ủy quyền Đ/c Thắng – TP.HCTH: 08 giờ 00’: Dự bế giảng 04 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình 1 phải 5 giảm tại xã Vị Trung, Vị Bình huyện Vị Thủy. Phòng ĐTHL phối hợp với Trạm KN huyện Vị Thủy chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự (Riêng lớp tại xã Vị Bình, huyện Vị Thủy sau khi bế giảng tiến hành khai giảng lớp Kỹ thuật nhân giống lúa vụ Đông Xuân 2019-2020)

- Ủy quyền Phòng ĐTHL: 08 giờ 00’: Dự bế giảng 03 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình 1 phải 5 giảm tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. Phòng ĐTHL phối hợp với Trạm KN huyện Phụng Hiệp chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

- Ủy quyền Phòng ĐTHL: 08 giờ 00’: Dự bế giảng lớp FFS “ Quy trình kỹ thuật nuôi gà thịt an toàn trên nền đệm lót sinh học”. Điểm tại phường Hiệp Thành, TX Ngã Bảy.  

THỨ NĂM - NGÀY 05/12/2019:

- Đ/c Tân- GĐĐ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30: Họp lệ Chi bộ TTKN tháng 12/2019. Mời tất cả Đảng viên Chi bộ dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tín- PGĐ: 07 giờ 30’: Dự Hội nghị quản lý đất và sử dụng phân bón hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. Điểm tại Đại học Cần Thơ.

- Đ/c Tín- PGĐ: 13 giờ 30’: Dự Hội thảo “Dự án xây dựng một số mô hình ở địa bàn khó khăn”. Phòng CGKT chuẩn bị nội dung và phương tiện. Điểm tại xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy.

- Ủy quyền Phòng ĐTHL: 08 giờ 00’: Dự bế giảng 03 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình 1 phải 5 giảm tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy. Phòng ĐTHL phối hợp với Trạm KN huyện Vị Thủy chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

THỨ SÁU - NGÀY 06/12/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30’: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tân – GĐ: 13 giờ 30’: Họp giao ban kỳ 11 Ban quản lý dự án VnSAT (theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tân – GĐ: 15 giờ 00’: Họp giao ban kỳ 5 Ban quản lý đề án giống (theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- Đ/c Tín- PGĐ: Đi học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Đại học Cần Thơ.

- Ủy quyền Phòng ĐTHL: 08 giờ 00’: Dự bế giảng 02 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình 1 phải 5 giảm tại xã Tân Hòa và TT Một Ngàn, huyện Châu Thành A. Phòng ĐTHL phối hợp với Trạm KN huyện Châu Thành A chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

- Ủy quyền Phòng ĐTHL: 08 giờ 00’: Dự bế giảng 03 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình 1 phải 5 giảm tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp. Phòng ĐTHL phối hợp với Trạm KN huyện Phụng Hiệp chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

- Ủy quyền Phòng ĐTHL: 08 giờ 00’: Dự bế giảng 01 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo quy trình 1 phải 5 giảm tại Phường III, TP Vị Thanh. Phòng ĐTHL phối hợp với Trạm KN TP Vị Thanh chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

Nguyễn Kim Trang
Trung tâm khuyến nông

Ý kiến bạn đọc