18/08/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
Lịch làm việc BGĐ TTKN (từ ngày 28/01/2019 - 15/02/2019)
 137
 02/02/2019

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 28/01/2019 - 15/02/2019)

 

THỨ HAI - NGÀY 28/01/2019 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất):

- Đ/c Tân - GĐ và Đ/c Tín - PGĐ: 09 giờ 00: Họp cơ quan đầu tuần. Mời lãnh đạo các Phòng, kế toán Trưởng và Đ/c Trang P.HCTH cùng dự. Điểm tại phòng họp TTKN.

- Đ/c Tín - PGĐ: 13 giờ 30: Dự tổng kết hoạt động Khuyến nông năm 2018 Trạm KN huyện Phụng Hiệp. Mời Đ/c Ngoan PTP.HCTH và Đ/c Hoàng Chiến - PTP.CGKT cùng dự.

- Ủy quyền Đ/c Thắng -TP.HCTH: 13 giờ 30: Tổng vệ sinh cơ quan và Tổ chức trang trí bàn thờ Tổ Quốc. Địa điểm TTKN. Thanh phần: Trang trí bàn thờ tổ quốc: Đ/c Thắng, Đ/c Thống, Đ/c Xuân, Đ/c Trang và Đ/c Lý. Còn lại tất viên chức tham gia tổng vệ sinh cơ quan.

THỨ BA - NGÀY 29/01/2019 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất):

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30: Dự tổng kết hoạt động Khuyến nông năm 2018 Trạm KN huyện Long Mỹ. Mời lãnh đạo các Phòng, Trạm Khuyến nông và cán bộ phụ trách địa bàn: Đ/c Thắng TP.HCTH và Đ/c Phúc TP.ĐTHL cùng dự. Phương tiện P.HCTH chuẩn bị.

- Đ/c Tín – PGĐ: 70 giờ 30: Làm việc cơ quan.

THỨ TƯ - NGÀY 30/01/2019 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Tuất):

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30: Đi chúc Tết cán bộ hưu trí TTKN. Điểm tại huyện Châu Thành A và TP. Cần Thơ. Mời Đ/c Ngoan TP.HCTH, Đ/c Trúc Ly, Đ/c Phúc TP.ĐTHL, Đ/c Dung PTP. ĐTHL và đại diện các phòng cùng dự. Phương tiện P.HCTH chuẩn bị.

- Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30: Làm việc cơ quan.

THỨ NĂM - NGÀY 31/01/2019 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Mậu Tuất):

- Đ/c Tân – GĐ: 8 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập ĐCSVN huyện Ủy Vị Thủy. Điểm tại Hội trường lớn huyện Ủy Vị Thủy.

- Đ/c Tân – GĐ: 10 giờ 00: Tổng kết hoạt động Công đoàn 2018 và họp mặt viên chức ở VP TTKN tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Sở. Mời tất cả viên chức cùng dự.

- Đ/c Tín – PGĐ : 07 giờ 30: Dự làm việc với Đảng ủy Khối và Công đoàn viên chức (theo lịch Sở). Điểm tại Đảng Ủy Khối.

THỨ SÁU - NGÀY 01/02/2019 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất):

- Đ/c Tân – GĐ: 7 giờ 30’: Đi thăm gia đình viên chức TTKN. Điểm tại H. Phụng Hiệp, TX. Ngã Bảy, H. Châu Thành. Mời Đ/c Tứ TP.CGKT, Đ/c Phúc TP.ĐTHL, Đ/c Trăm cùng đi. Phương tiện P.HCTH chuẩn bị.

- Đ/c Tín – PGĐ: 7 giờ 30: Đi thăm gia đình viên chức TTKN. Điểm H.Vị Thủy, TP. Vị Thanh. Mời Đ/c Khoa TP. TTTVDV, Đ/c Thắng TP.HCTH, Đ/c Dung PTP.ĐTHL cùng đi.

THỨ BẢY - NGÀY 02/02/2019 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất):

- Nghỉ Tết

- Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30: Trực Tết. Mời Đ/c Khoa - TP.TTTVDV, Huyền, Đực cùng trực; Đ/c Sa trực bảo vệ phòng thí nhiệm.

CHỦ NHẬT - NGÀY 03/02/2019(nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất):

- Nghỉ Tết

- Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30: Trực Tết. Mời Đ/c Hoàng Chiến - PTP.CGKT, Xuân, Đực cùng trực; Đ/c Sa trực bảo vệ phòng thí nhiệm.

 

THỨ HAI - NGÀY 04/02/2019 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất):

- Nghỉ Tết

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30: Trực Tết. Mời Đ/c Phúc - TP.ĐTHL, Trang, Đực cùng trực; Đ/c Sa trực bảo vệ phòng thí nhiệm.

THỨ BA - NGÀY 05/02/2019(nhằm ngày mùng 01 Tết Kỷ Hợi):

- Nghỉ Tết

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30: Trực Tết. Mời Đ/c Tứ- TP.CGKT, Thảo, Bảo Đực cùng trực; Đ/c Sa trực bảo vệ phòng thí nhiệm.

THỨ TƯ - NGÀY 06/02/2019 (nhằm ngày mùng 02 Tết Kỷ Hợi):

- Nghỉ Tết

- Đ/c Tín – PGĐ: 7 giờ 30: Trực Tết. Mời Đ/c Ngoan - PTP.HCTH, Diễm, Đực cùng trực; Đ/c Sa trực bảo vệ phòng thí nhiệm.

THỨ NĂM - NGÀY 07/02/2019 (nhằm ngày mùng 03 Tết Kỷ Hợi):

- Nghỉ Tết

- Đ/c Tín – PGĐ: 7 giờ 30: Trực Tết. Mời Đ/c Dung - PTP.ĐTHL, Minh Chiến, Đực cùng trực; Đ/c Sa trực bảo vệ phòng thí nhiệm.

- Đ/c Sa - Nhân viên bảo vệ: Trực bảo vệ phòng thí nhiệm.

THỨ SÁU - NGÀY 08/02/2019 (nhằm ngày mùng 04 Tết Kỷ Hợi):

- Nghỉ Tết

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30: Trực Tết. Mời Đ/c Thống - PTP.TTTVDV, Tiên, Đực cùng trực; Đ/c Sa trực bảo vệ phòng thí nhiệm.

THỨ BẢY- NGÀY 9/02/2019 (nhằm ngày mùng 05 Tết Kỷ Hợi):

- Nghỉ Tết

- Đ/c Tân – GĐ: 07 giờ 30: Trực Tết. Mời Đ/c Mẫn, Minh Tân, Đực cùng trực; Đ/c Sa trực bảo vệ phòng thí nhiệm.

CHỦ NHẬT - NGÀY 10/02/2019 (nhằm ngày mùng 06 Tết Kỷ Hợi):

- Nghỉ Tết

- Đ/c Tín – PGĐ: 07 giờ 30: Trực Tết. Mời Đ/c Thắng - TP.HCTH, Lý, Đực cùng trực; Đ/c Sa trực bảo vệ phòng thí nhiệm.

 

- THỨ HAI - NGÀY 11/02/2019:

- Đ/c Tân – GĐ : 7 giờ 30:  Đi thăm đồng và kiểm tra tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh (theo lịch Sở điều chỉnh). Điểm tập trung tại Trụ Sở Tỉnh Ủy. Phương tiện xe TTKN đưa rước đoàn Sở.

- Đ/c Tân – GĐ : 10 giờ 00: Họp cơ quan đầu năm 2019. Mời Lãnh đạo các Phòng và viên chức cùng dự. Điểm tại Phòng họp TTKN.

- Đ/c Tân – GĐ: 15 giờ 00: Dự họp báo sau Tết (theo lịch Sở điều chỉnh). Điểm tại phòng họp số 02 Sở.

THỨ BA - NGÀY 12/02/2019:

- Đ/c Tân – GĐ: Đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực IV - Cần Thơ (đến hết ngày 15/02/2019).

- Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ - NGÀY 13/02/2019:

- Đ/c Tín - PGĐ: Dự học lớp thạc sĩ Hệ thống nông nghiệp (Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững). Tại Đại học Cần Thơ.

THỨ NĂM - NGÀY 14/02/2019:

- Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU - NGÀY 15/02/2019:

- Đ/c Tín - PGĐ: 07 giờ 30: Làm việc tại cơ quan.

Nguyễn Kim Trang
TTKN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc