27/02/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Trang văn nghệ
Thơ: Mừng Đảng mừng xuân 50 năm đổi mới (1968 - 2018)
 3232
 01/01/2018
Ảnh: Mai vàng đón tết Mậu Tuất

Ảnh: Mai vàng đón tết Mậu Tuất

Mừng Đảng, mừng Xuân, gia đình toàn dân hạnh phúc. "Mai nở giữa gia đình hạnh phúc, Vợ chồng vui Hồng, Cúc bên nhau".

Mừng

Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu tuất,

Mọi nhà nhộn nhịp, phấn khởi vui tươi.

Mọi người cùng nhau hòa quyện,

Mọi miền đất nước khắp cả non sông.

Đảng

Đất nước đổi mới 50 năm,

Đó là nhờ đường lối của Đảng ta.

Đảng được toàn Dân tin tưởng,

Đượm thắm nghĩa tình ý Đảng lòng dân.

Mừng

Mừng cho đất nước đổi đời,

Mong sao Dân giàu, đất nước thêm mạnh.

Mong đợi toàn Dân khắp cả,

Mong muốn này bền vững mãi muôn năm.

Xuân

Xuân từ thành thị, nông thôn,

Xuân vui thắm đượm nhà nhà yên vui.

Xuân này xuân cả toàn Dân,

Xuân bay khắp trốn phường trời Việt Nam.

Hết

Lê Minh Luân. Trạm Khuyến nông Châu Thành

Ý kiến bạn đọc