27/02/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Trang văn nghệ
TÂM SỰ KHUYẾN NÔNG PHƯỜNG
 403
 15/09/2017

Chuyện kể khuyến nông đã viết rồi.

Bây giờ tiếp chuyện viết cái chi,

Luôn luôn suy nghĩ giờ phải viết.

Viết khuyến nông phường kể bạn nghe.

Diện tích làm nông càng thu hẹp,

Dần dần đô thị chiếm thế ưu,

Khuyến nông viên chức phải làm gì?

Trong thời đô thị hóa, nông thôn

Thôi thì chăm sóc cây hoa kiểng

Bảo vệ vườn lan, thú cảnh chơi,

Tạo ra cảnh đẹp phường văn hóa

Giữ vững môi trường luôn sạch trong

Chăn nuôi phát triển tùy khu vực.

Trồng rau phải sạch phải an toàn.

Xây dựng mô hình sản xuất mới.

Hiệu quả dài lâu, ổn định hơn

Tư vấn, tham mưu, luôn phải rõ

Đô thị quê hương, phải đẹp giàu

Phấn đấu là phường văn hóa mới.

Là thành phố lớn của tương lai.

Trần Minh Lan
Trạm Khuyến nông TP.Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc