04/06/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Trang văn nghệ
Thơ: Mô hình khép kín
 497
 19/07/2017

Nói đến kỹ thuật ngành Nông nghiệp

Đầu là trồng trọt kế chăn nuôi

Anh thứ ba thủy sản ra đời

Tạo kết gắn cho nông thôn phát triển

Kỹ thuật mới ngày càng tiên tiến

Làm tiền đề sản xuất nông thôn

Nhưng khó khăn trước mắt vẫn còn

Có sản phẩm nhưng không được giá

Muốn giải quyết khó khăn về giá

Giúp nông dân ổn định làm ăn

Phải xây dựng mô hình khép kín

Tính vững bền hỗ trợ cho nhau

Giảm đầu tư lấy ngắn nuôi dài

Tạo điều kiện nông thôn phát triển.

Trần Minh Lan
Trạm Khuyến nông TP.Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc