26/11/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
UBND tỉnh Hậu Giang: Quy định về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
 197
 07/09/2022
Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND quy định về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Qua đó, nội dung văn bản này quy định cụ thể những quy định chung và những quy định cụ thể như sau:

Quy định chung như về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học cũng được thể hiện trong văn bản này. Ngoài các quy định chung vừa nêu trên, văn bản này cũng quy định cụ thể đối với một số nội dung như sau:

- Quy trình cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học:

+ Ứng cử viên cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước, trên cơ sở Quy hoạch đào tạo sau đại học được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; sau khi có thông báo nhập học của cơ sở đào tạo thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức có văn bản thỏa thuận với Sở Nội vụ và trên cơ sở đó ban hành quyết định cử đi học theo quy định.

+ Căn cứ Quy hoạch đào tạo sau đại học được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì ứng cử viên khối Đảng, Đoàn thể được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu hoặc quyết định cử đi học theo quy định, phân cấp quản lý.

- Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học:

+ Thành phần hồ sơ:

(1) Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức;

(2) Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành;

(3) Giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhập học (bản sao);

(4) Đơn xin đi học và cam kết của người được cử đi đào tạo sau đại học có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

(5) Quyết định tuyển dụng (bản sao);

(6) Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 02 năm liền kề.

- Thành phần hồ sơ khác theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 9 năm 2022. Quyết định này thay thế Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2014.

* Văn bản đính kèm:

Chi tiết nội dung Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND;

Chi tiết nội dung Quy định kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND.

Dương Hiệp
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc