18/01/2021
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Kết quả thực hiện Dự án “Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở huyện Vị Thủy” năm 2020
 182
 25/11/2020

Năm 2020, dự án thực hiện hỗ trợ dê giống cho các hộ nuôi heo bị mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi, các hộ đã tham gia và chấp hành tốt các quy định của dự án có nhu cầu chăn nuôi. Dự án hỗ trợ cho mỗi hộ 4 con dê cái hậu bị và 1 con dê đực; quy mô thực hiện là 8 hộ

Kế thừa và tiếp tục phát triển Dự án Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở huyện Vị Thủy được triển khai thực hiện tại xã Vị Bình, huyện Vị Thủy năm 2011 do Chương trình Heifer Việt Nam tài trợ và có vốn đối ứng của tỉnh Hậu Giang. Tính đến nay dự án đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn 450 hộ trên địa bàn huyện Vị Thủy và thị xã Ngã Bảy.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy và cải thiện kinh tế cho nông hộ, năm 2020, dự án thực hiện hỗ trợ dê giống cho các hộ nuôi heo bị mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi, các hộ đã tham gia và chấp hành tốt các quy định của dự án có nhu cầu chăn nuôi. Dự án hỗ trợ cho mỗi hộ 4 con dê cái hậu bị và 1 con dê đực; quy mô  thực hiện là 8 hộ.

Trước khi cấp phát dê giống, BQL dự án Heifer đã tổ chức tập huấn về Kỹ thuật làm chuồng, kỹ thuật chọn dê giống sinh sản và tổ chức cho nông dân và cán bộ kỹ thuật đi khảo sát và lựa chọn dê giống tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Sau khi lựa chọn dê giống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, vào ngày 03/9/2020 Ban quản lý dự án đã phối hợp với  UBND xã Vị Thủy, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vị Thủy tiến hành cấp phát gia súc cho các hộ nông dân.

Để nông dân có thể chăm sóc nuôi dưỡng tốt cho đàn dê và thực hiện chuyển giao cho các hộ nông dân khác, BQLDA tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê hậu bị, dê cái mang thai và dê con; cách phòng trị một số bệnh cơ bản trên dê. Đến nay đàn dê phát triển tốt, có một số dê đã phối giống và mang thai. Nông dân xã Vị Thủy rất phấn khởi, họ xin đăng ký danh sách hộ có nhu cầu và đề xuất Dự án hỗ trợ thêm dê vào đầu năm sau.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

1/. Hình tập huấn 

 

2/. Hình chuyến đi khảo sát và lựa chọn dê giống

3/. Hình cấp phát dê giống

4/. Hình tập huấn 

 

 

 

 

Phạm Thị Mỹ Dung
TT Khuyến nông & DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc