22/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Thành Phố Ngã Bảy: Tổ chức sơ kết hoạt động Khuyến nông 6 tháng đầu và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2020
 107
 04/08/2020
Ảnh: Toàn cảnh buổi sơ kết 6 tháng đầu năm Trạm Khuyến nông Thành phố Ngã Bảy

Ảnh: Toàn cảnh buổi sơ kết 6 tháng đầu năm Trạm Khuyến nông Thành phố Ngã Bảy

Nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên. Ngày 28/7/2020, Trạm Khuyến nông TP. Ngã Bảy tổ chức sơ kết hoạt động Khuyến nông 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Tham dự cuộc họp có ông Bành Đức Tín, PGĐ Trung Tâm Khuyến nông (TTKN) Hậu Giang, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang và tập thể 11/11 viên chức của Trạm Khuyến nông.

Tại buổi sơ kết ông Ngô Hoàng Oanh, Phó trưởng Trạm Khuyến nông thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động Khuyến nông 6 tháng đầu năm, đánh giá mặt được, hạn chế trong công tác Khuyến nông trên địa bàn TP. Ngã Bảy. Bên cạnh đó còn đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2020. Qua báo cáo Ông Bành Đức Tín, PGĐ TTKN gợi ý một số vấn đề như tiến độ triển khai mô hình, công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, thuận lợi, khó khăn trong công tác,...  để tất cả viên chức Trạm Khuyến nông tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ từ đó lãnh đạo Trạm Khuyến nông, BGĐ TTKN có ý kiến để giải đáp thắc mắc.

Sau một buổi làm việc và tập trung thảo luận các nội dung tiến độ cấp giống vật tư các mô hình, tình hình hội thi tư vấn dịch vụ và thiết kế video, khó khăn trong công tác triển khai hoạt động Khuyến nông. Ông Lâm Hoàng Lợi - Trưởng Trạm Khuyến nông đại diện trả lời, giải đáp một số thắc mắc trong công tác Khuyến nông cho các viên chức Trạm Khuyến nông, tổ kỹ thuật. Ngoài ra, lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.

Trước khi kết thúc buổi sơ kết Ông Bành Đức Tín, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang đánh giá, nhận xét, ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trạm Khuyến nông trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Trạm Khuyến nông tổng hợp ý kiến các viên chức Trạm Khuyến nông, chỉnh sửa bổ sung vào báo cáo cho hoàn chỉnh. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh tiến độ thưc hiện 03 hội thi: Hội thi "Tư vấn - Dịch vụ Khuyến nông; Thiết kế video hoạt động Khuyến nông năm 2020; Xây dựng và nhân rộng mô hình Khuyến nông"; Tập trung hướng dẫn nông dân ghi nhật ký điện tử trên Trang nông sản Hậu Giang, đăng ký các vùng sản xuất cho địa phương; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2020.

Ảnh: Ông Bành Đức Tín - PGĐ Trung Tâm Khuyến nông Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi sơ kết

Đại diện Trạm Khuyến nông ông Lâm Hoàng Lợi, ghi nhận ý kiến chỉ đạo của BGĐ Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang và cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của tất cả viên chức Trạm khuyến nông trong thực hiện nhiệm vụ Khuyến nông 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời đề nghị tất cả viên chức Trạm Khuyến nông tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lâm Hoàng Lợi
Trạm Khuyến nông TP Ngã Bảy

Ý kiến bạn đọc