24/01/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Thị xã Ngã Bảy: Hội nghị sơ kết hoạt động khuyến nông 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm 2019
 91
 09/10/2019
Ảnh: Ông Võ Xuân Tân- GĐ TTKN phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ảnh: Ông Võ Xuân Tân- GĐ TTKN phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 03/10/2019, trạm Khuyến nông Thị xã Ngã Bảy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến nông 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2019.

Đến dự Hội nghị có ông Võ Xuân Tân - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang; và các viên chức của Trạm Khuyến nông thị xã tham dự.

Tại Hội nghị sơ kết ông Ngô Hoàng Oanh – Phó trưởng Trạm Khuyến nông đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm; Ông Lâm Hoàng Lợi - Trưởng trạm Khuyến nông báo cáo kết quả thực hiện chủ đề khuyến nông năm 2019 là "5 tốt" và “3 mũi đột phá", đồng thời đưa ra nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và gợi ý thảo luận. Sau khi nghe báo cáo kết quả và nhận xét đánh giá, các viên chức đã nêu lên ý kiến, thảo luận đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm và những thuận lợi, khó khăn, đề xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Qua đó, Lãnh đạo Trạm, Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và các Trưởng phó Phòng cũng đã trả lời và giải quyết thỏa đáng các ý kiến của các viên chức cũng như đề ra phương hướng giải pháp để hoạt động tốt hơn trong 3 tháng còn lại của năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Võ Xuân Tân - Giám đốc Trung tâm khuyến nông đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ khuyến nông trong 9 tháng đầu năm cũng như tiến độ thực hiện các mô hình khuyến nông và nhắc lại chủ đề khuyến nông năm 2019. Qua đó cho thấy các nội dung còn yếu, chưa đạt cao như: Công tác tư vấn khuyến nông; các mô hình liên kết chuỗi, bao tiêu sản phẩm từ đó đưa ra yêu cầu các viên chức Khuyến nông cần sâu sát hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm nhiệm vụ, thực hiện và theo dõi tốt các mô hình đã triển khai, cũng như tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Đặc biệt cần quan tâm các chỉ tiêu thi đua nhất là các chỉ tiêu về 3 hội thi năm 2019 để cuối năm tập thể được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tư vấn dịch vụ khuyến nông, triển khai rộng rãi, hướng dẫn người nông dân đăng ký thành viên và sử dụng website: nongsanhaugiang.com.vn lấy đó làm nền tảng để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương và từng bước tạo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Huỳnh Công Danh
Trạm Khuyến nông thị xã Ngã Bảy

Ý kiến bạn đọc