16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Phụng Hiệp: Tập huấn nâng cao năng lực tổ khuyến nông cộng đồng, hợp tác xã nông nghiệp
 60
 18/06/2024
Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Trong 02 ngày từ ngày 06 và 07/6/2024 tại ấp Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, Trạm Khuyến nông kết hợp với Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn năng cao năng lực cho tổ khuyến nông cộng đồng, Hợp tác xã nông nghiệp thuộc địa bàn xã Hoà Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Đến dự buổi tập huấn Cấp tỉnh có ông Lê Minh Tân - viên chức Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, cấp huyện có ông Nguyễn Thanh Tuấn - viên chức Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, các thành viên tổ khuyến nông cộng đồng và 30 thành viên của HTX nông nghiệp cùng tham dự.

Tại lớp tập huấn các học viên được nghe báo cáo viên của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang triển khai nội dung (Năng cao năng lực TKNCĐ, Hợp tác xã nông nghiệp): Những nội dung chính của 11 chuyên đề, cụ thể gồm:

1: Làm nông có phải là kinh doanh.

2: Biết đơn vị đo để biết tài sản nông hộ.

3: Tiền thu vào/ tiền chi ra đánh giá việc kinh doanh tốt hay không.

4: Ra quyết định để kinh doanh tốt và bền vững.

5: Nắm bắt cơ hội và quản lý rủi ro trong sản xuất lúa.

6:Quản lý dòng tiền trong năm.

7: Cách tiếp cận với các dịch vụ tài chính tốt.

8: Tăng thu nhập khi sản xuất lúa có chất lượng.

9: Lợi ích khi là thành viên của tổ chức nông dân.

10: Lợi ích của sản xuất lúa có chứng nhận.

11: Trở thành doanh nhân thực thụ.

Với phương pháp thảo luận, chia từng nhóm trình bày phương án sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực nhóm, điều hành, phát triển Hợp tác xã. Lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên phát huy được vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực trong công tác quản trị, điều hành, định hướng và tổ chức sản xuất, kinh doanh của tổ Khuyến nông cộng đồng, Hợp tác xã, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Trong thời gian 02 ngày học tập, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu trọn vẹn các nội dung được báo cáo viên trình bày, thẳng thắn thảo luận, trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn. Bên cạnh đó giúp các học viên nâng cao năng lực quản trị và điều hành tổ khuyến nông Cộng đồng, HTX nông nghiệp.

Lê Hoàng Mến
Khuyến nông huyện Phụng Hiệp

Ý kiến bạn đọc