26/11/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Thành phố Vị Thanh: Ra mắt Tổ khuyến nông cộng đồng
 198
 24/08/2022
Ông Võ Xuân Tân - Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang trao quyết định thành lập tổ khuyến nông cộng đồng

Ông Võ Xuân Tân - Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang trao quyết định thành lập tổ khuyến nông cộng đồng

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-SNNPTNT ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngày 11 tháng 08 năm 2022 Tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Vị Tân thành phố Vị Thanh tổ chức Lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng.

Đến dự Lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Vị Tân có ông Võ Xuân Tân - GĐ. Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Bé Sáu phó phòng Kinh Tế thành phố Vị Thanh, ông Lê Văn Vũ phó chủ tịch Hội nông dân thành phố Vị Thanh, ông Đỗ Thành Phúc phó trạm Khuyến Nông thành phố Vị Thanh, ông Phạm Minh Thế trưởng trạm trồng trọt và BVTV thành phố Vị Thanh, ông Nguyễn Văn Vĩnh phó trạm Chăn nuôi Thú Y thành phố Vị Thanh, ông Đào Minh Khanh phó chủ tịch UBND xã Vị Tân cùng ban ngành đoàn thể xã Vị Tân và 12 thành viên Tổ Khuyến nông cộng đồng cùng tham dự.

Ông Nguyễn Bình Trung cán bộ khuyến nông xã Vị Tân thông qua quyết định thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng gồm có 12 thành viên; Ông Đào Minh Khanh phó chủ tịch UBND xã Vị Tân – giữ chức vụ Tổ trưởng tổ khuyến nông cộng đồng, Ông Nguyễn Bình Trung cán bộ Khuyến nông xã Vị Tân – giữ chức vụ tổ phó tổ khuyến nông cộng đồng. Ông Nguyễn Bình Trung thông qua Quy chế hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng.

Ông Nguyễn Bé Sáu phó phòng Kinh Tế thành phố Vị Thanh phát biểu tại buổi Lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng, Tổ khuyến nông cộng đồng cần phát huy thế mạnh kết nối giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch động cụ thể và phân công nhiệm vụ từng thành viên nhiệm vụ cụ thể để tổ ngày càng hoạt động mạnh hơn.

Ông Võ Xuân Tân giám đốc Trung tâm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang phát biểu tại buổi Lễ ra mắt Tổ Khuyến nông cộng đồng. Nhằm gắn kết cán bộ khuyến nông và các Tổ hợp tác, HTX, các doanh nghiệp họp tác chặc chẽ, gắn kết có hiệu quả, theo Bộ nông nghiệp chỉ đạo ở đâu có nông dân thì ở đó có cán bộ khuyến nông. Tổ Khuyến nông cộng đồng cần bám theo hướng dẫn số 02/HD-SNNPTNT cần thực hiện 09 tiêu chí sau;

1/ Thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng, quyết định thành lập do UBND xã ra quyết định.

2/ Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, có ít nhất 02 mô hình hiệu quả, có báo cáo tổng kết.

3/ Tham gia đào tạo, tập huấn cho nông dân/HTX, số lượng 150 lượt người và có danh sách tham gia đào tạo.

4/ Tư vấn thành lập mới 01 HTX/THT sản xuất nông nghiệp

5/ Tư vấn liên kết, họp tác, kết nối thị trường

6/ Tư vấn quản lý chất lượng sản phẩm, truy suất nguồn gốc sản phẩm, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử.

7/ Chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông, đăng trên App Khuyến nông xanh hoặc trên áp Nông sản Hậu Giang, trên App phải có 02 mô hình hoạt động ở trên.

8/ Dịch vụ giống vật tư, thiết bị nông nghiệp, bảo vệ thực vật, thú y, thuỷ sản, cần gắn kết doanh nghiệp vào tổ để hoạt động.

9/ Yêu cầu về năng lực của tổ khuyến nông cộng đồng, cán bộ khuyến nông có chứng chỉ hoặc danh sách được đào tạo tập huấn.

Ông Đào Minh Khanh phó chủ tịch UBND xã Vị Tân tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang và phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh và hứa sẽ phát triển Tổ Khuyến nông cộng đồng ngày càng hoạt động hiệu quả.

Nguyễn Bình Trung
KN xã Vị Tân, Tp. Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc