27/02/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Vị Thủy: Tham vấn tổ chức nông dân đợt 3 về Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các Hợp tác xã thuộc dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang năm 2020
 91
 17/01/2020
Đoàn BQL Dự án làm việc với HTX.

Đoàn BQL Dự án làm việc với HTX.

Nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng góp phần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh gắn với liên kết các doanh nghiệp trong bao tiêu vật tư nông nghiệp (đầu vào) và bao tiêu lúa hàng hóa (đầu ra); nâng cao chất lượng, giá trị hạt lúa hướng đến phát triển lúa gạo bền vững trên địa bàn huyện Vị Thủy.

          Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang (VnSAT Hậu Giang) đã có lịch làm việc từ ngày 09/01 đến ngày 14/01/2020 với 04 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp có nhu cầu đăng ký đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phát triển quy mô sản xuất cũng như liên kết vùng của HTX trên địa bàn.

          Thành phần đoàn làm việc của VnSAT Hậu Giang gồm có: ông Ngô Minh Long – Giám đốc VnSAT tỉnh Hậu Giang – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang, cùng các cán bộ là chuyên viên của Ban quản lý dự án VnSAT phụ trách kỹ thuật của dự án như: Cán bộ giám sát đánh giá, cán bộ chính sách xã hội, cán bộ cơ sở hạ tầng, cán bộ môi trường,… đã đến 3 xã và làm việc với 4 HTX có nhu cầu đăng ký đầu tư cơ sở hạ tầng hồi đợt trước. Xã Vĩnh Tường: HTX Tân Long, xã Vị Thủy: HTX Nông nghiệp Vị Thủy 1, xã Vị Bình: HTX Kiến Trung và HTX Kiến Thành.

          Các HTX đều có nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tương đối giống nhau về: trạm bơm điện, nhà kho, lò sấy, đường nội bộ phục vụ vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp cho thành viên HTX,...

          Trong buổi làm việc, các cán bộ phụ trách kỹ thuật đã nêu rõ chính sách hỗ trợ theo định mức của dự án từ Ngân hàng Thế giới. Cụ thể như: Cơ sở hạ tầng là nhà kho, lò sấy, đường nội bộ dự án hỗ trợ 80% chi phí, HTX đối ứng 20%; Trang thiết bị trong danh mục (vỹ sấy nằm trong lò sấy, máy cấy, máy tách hạt, máy phun hạt, máy cuộn rơm, máy may bao, hệ thống tiết kiệm nước thông minh,…) thì dự án hỗ trợ 30%, HTX đối ứng 70%. Bên cạnh đó dự án còn yêu cầu mặt bằng dùng để xây dựng nhà kho lò sấy đảm bảo diện tích tối thiểu 2.800m2 – 3.000m2, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng theo quy định, thời hạn sử dụng đất tối thiểu 20 năm, nếu là đất của thành viên HTX thì phải có hợp đồng thuê đất dài hạn giữa HTX và thành viên HTX rõ ràng, mặt bằng phải được san lắp trước khi tiến hành xây dựng công trình. Vốn đối ứng của HTX bắt buộc phải là tiền mặt gửi vào ngân hàng khi tiểu dự án bắt đầu triển khai thực hiện. Đặc biệt, HTX phải chứng minh được quy mô sản xuất hoặc liên kết vùng sản xuất của HTX từ 500ha trở lên.

          Đại diện từng HTX đều nêu lên ý kiến xoay quanh về vốn đối ứng và diện tích mặt bằng bàn giao theo yêu cầu của dự án. Đa số đều phấn khởi trước mức hỗ trợ rất cao của dự án, tuy nhiên vấn đề đa số các HTX đều mắc phải hiện nay là huy động nguồn vốn đối ứng bằng tiền mặt khi tiểu dự án bắt đầu thực hiện, vì thành viên HTX đa số đã quen với hình thức đầu tư “nợ đến cuối vụ” nên ban đầu bỏ ra một số tiền khá lớn để đối ứng khi thực hiện dự án và một vấn đề nan giải.

          Kết thúc buổi làm việc, ông Ngô Minh Long – Giám đốc VnSAT tỉnh Hậu Giang – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh phát biểu: sau buổi làm việc này, các HTX cần gấp rút mở cuộc họp tất cả thành viên HTX để đề ra phương án sản xuất cũng như chốt đề xuất các danh mục cần được đầu tư hỗ trợ theo tinh thần buổi làm việc với Ban quản lý tỉnh. Hạn chót gửi danh mục đề xuất (có xác nhận của UBND xã) về Ban VnSAT vào ngày 04/02/2020 để Ban VnSAT Hậu Giang làm thủ tục trình Ban VnSAT Trung ương để tiến hành thẩm định điều kiện thực tế của từng HTX, dự án sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2020./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC BUỔI LÀM VIỆC

Ảnh: Đoàn làm việc với HTX Tân Long, xã Vĩnh Tường

Ảnh: Đoàn làm việc với HTX NN Vị Thủy 1, xã Vị Thủy

Ảnh: Đoàn làm việc với HTX Kiến Trung và HTX Kiến Thành, xã Vị Bình

                                                      

Huỳnh Trần Tân Khoa
VCKT Trạm KN Vị Thủy

Ý kiến bạn đọc