04/06/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Nghiệm thu dự án “Chăn nuôi heo, gà tập trung trên nền đệm lót sinh học và xây dựng công trình khí sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường”
 183
 19/09/2019
Ảnh: Toàn cảnh buổi nghiệm thu dự án

Ảnh: Toàn cảnh buổi nghiệm thu dự án

Ngày 13/9/2019, Sở Khoa học và công nghệ Hậu Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu dự án “Chăn nuôi heo, gà tập trung trên nền đệm lót sinh học và xây dựng công trình khí sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang chủ trì thực hiện. Ông Huỳnh Trường Vĩnh - Giám đốc Sở KH & CN, chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu và nội dung theo thuyết minh được duyệt, cụ thể: Chuyển đổi 1.000 hộ chăn nuôi heo, gà nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung trên đệm lót sinh học, gắn với công trình khí sinh học; Xây dựng các mô hình chăn nuôi khép kín ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; Điều tra, khảo sát đánh giá tác động trên 400 hộ tham gia thực hiện mô hình; Tập huấn chuyển giao công nghệ ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi heo, gà, xây dựng công trình khí sinh học hơn 1000 lượt hộ nông dân trong vùng triển khai dự án,....

Dự án góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu giang, phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2016 và định hướng đến năm 2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sản phẩm của dự án còn là cơ sở để ngành chức năng tỉnh xây dựng kế hoạch, định hướng cho phát triển chăn nuôi tại Hậu Giang trong thời gian tới.

Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

Nguyễn Hoàng Chiến
TTKN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc