16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Vị Thủy: Báo cáo thông qua đề cương dự án Khoa học Công nghệ cấp cơ sở năm 2024
 107
 18/06/2024
Ảnh. Hội đồng tham dự buổi báo cáo.

Ảnh. Hội đồng tham dự buổi báo cáo.

Ngày 14/6/2024, tại Phòng họp số 1 UBND huyện Vị Thủy, Hội đồng Khoa học Công nghệ (KHCN) cấp huyện đã nghe báo cáo thông qua đề cương dự án “Ứng dụng nấm Beauveria bassiana và nấm Metarhizium anisopliae để quản lý sinh vật gây hại trên cánh đồng sản xuất theo đề án 1 triệu ha”.

Dự án “Ứng dụng nấm Beauveria bassiana và nấm Metarhizium anisopliae để quản lý sinh vật gây hại trên cánh đồng sản xuất theo đề án 1 triệu ha” do KS Phan Văn Bình - Trạm TTBVTV Vị Thủy làm chủ nhiệm, sẽ triển khai cho 117 hộ nông dân là thành viên hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) và dịch vụ Kiến Thành, tại ấp 9a2 xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang dự kiến thực hiện từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2024 với quy mô diện tích 200ha lúa. Hộ tham gia dự án được hỗ trợ 50% giá trị nấm Beauveria bassiana và nấm Metarhizium anisopliae.

Ảnh: Thành viên Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp huyện tham gia dự họp.

Cơ quan chủ quản dự án là Phòng Kinh tế - Hạ tầng, cơ quan chủ trì thực hiện là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vị Thủy. Với các mục tiêu cụ thể của dự án được trình bày trước Hội đồng KHCN huyện như: Giảm sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học, nâng cao thu nhập và giá trị ngành hàng lúa gạo; Xây dựng vùng lúa nguyên liệu chất lượng cao an toàn không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ít độc hại, an toàn với con người, môi trường và hệ sinh thái; Nâng cao hiểu biết và tăng cường sử dụng thuốc BVTV sinh học cho nông dân trong sản xuất lúa; Hướng cho người nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, để thay đổi tập quán canh tác của nông dân, tạo nên một biện pháp canh tác mới với sự hạn chế tối đa sử dụng thuốc hóa học trong quá trình sản xuất; Xã hội hóa trong phòng trừ dịch hại bằng biện pháp sinh học, góp phần tạo sự chuyển biến từ phòng trừ dịch hại bằng thuốc hóa học sang hướng sinh học; Hình thành mạng lưới cộng đồng tham gia áp dụng biện pháp phòng trừ sinh học để giảm bớt lượng sử dụng thuốc BVTV.

Kết luận tại cuộc họp, ông Trương Trần Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy - Chủ tịch Hội đồng KHCN huyện thống nhất thông qua nội dung dự án, đồng thời đề nghị Chủ nhiệm dự án phối hợp các thành viên tham gia tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đề ra để báo cáo nghiệm thu dự án trước Hội đồng. Hy vọng sau khi dự án kết thúc, sẽ góp phần nâng cao kiến thức và sự hiểu biết của nông dân về lợi ích của việc phòng trừ sinh học trên đồng ruộng; Bổ sung thêm những tư liệu khoa học về biện pháp phòng trừ sinh học, tạo cân bằng sinh thái trên đồng ruộng lúa ở huyện Vị Thủy nói chung và khu vực thực hiện dự án nói riêng. Góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững.

Nguyễn Ngọc Hà - Trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy

Ý kiến bạn đọc