16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Trang văn nghệ
Nét đẹp Hậu Giang
 1276
 31/10/2022

Hậu Giang tôi với bờ kè thẳng tấp

Người dân tôi lam lũ nghề nông

Cùng quê hương ý Đảng chung lòng

Cùng xây dựng quê hương giàu đẹp

Kiến thức mới khuyến nông hỗ trợ

Sản phẩm nhiều làm đẹp quê hương

Khóm cầu đúc vang danh khắp nước

Nay lại thêm cá thát lát cườm

Bưởi Phú Hữu quýt đường Long Trị

Tô đẹp thêm nét đẹp Hậu Giang

Kênh xà no nét đẹp hiền hòa

Như gợi nhớ những ngày chiến công lớn

Trận tầm vu, chiến thắng cái sình.

Bao kỷ niệm ấm lòng du khách

Hậu Giang ơi nét đẹp quê tôi

Trần Minh Lan
Trạm Khuyến nông Thành phố Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc