10/07/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
 502
 10/11/2019
Ngày 04/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.

Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Quý vị có thể xem nội dung chi tiết của Thông tư này qua file mềm đính kèm./.

Võ Xuân Tân
Nguồn: khuyennongvn.gov.vn

Ý kiến bạn đọc