20/09/2019
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Phổ biến chính sách mới
Quy định mới về kiểm tra chất lượng; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.
 246
 28/02/2019
Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 39/2018/TT-BNNPTNT về việc Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Thông tư này có 11 điều với những nội dung quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu như: cơ quan kiểm tra, đối tượng kiểm tra và căn cứ, nội dung kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm của muối nhập khẩu.

Đáng chú ý của Thông tư này là cơ quan kiểm tra muối nhập khẩu. Nếu như trước đây là Cục kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn quản lý thì kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2019 thì cơ quan quản lý sẽ là Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra.

Thông tư quy định cụ thể các điều kiện để tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) như sau:

+ Trình tự thực hiện TTHC;

+ Cách thức thực hiện;

+ Thành phần, số lượng hồ sơ;

+ Thời hạn giải quyết;

+ Kết quả thực hiện TTHC;

+ Phí, lệ phí;

+ Mẫu đơn, tờ khai;

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC;

+ Căn cứ pháp lý của TTHC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2019 và thay thế Thông tư số: 27/2017/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

(Đính kèm nội dung chi tiết Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT)

Nguyễn Thị Thăm
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tập tin đính kèm

  52_TT-39.PDF

Ý kiến bạn đọc