23/09/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Thành phố Ngã Bảy: Cấp phát gà giống cho mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn với liên kết nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.
 120
 28/07/2020
Ảnh: Các hộ tham gia mô hình nhận gà giống

Ảnh: Các hộ tham gia mô hình nhận gà giống

Ngày 21/7/2020, Trạm khuyến nông thành phố Ngã Bảy phối hợp với chủ nhiệm mô hình, tổ kỹ thuật xã Đại Thành, phường Ngã Bảy, phường Lái Hiếu cấp phát 800 con gà giống cho 4 hộ tham gia mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học gắn với liên kết nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.

Mô hình thực hiện với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh mô trường, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong việc xử lý chất thải và đảm bảo vệ sinh môi trường. Tăng được tình làng nghĩa xóm, góp phần ổn định thu nhập và tận dụng được nguồn lao động tại chổ. Giảm mùi hôi của phân Gà nên giảm một số bệnh trên đường hô hấp, góp phần làm sạch môi trường nuôi và môi trường sinh hoạt của hộ gia đình.

Ảnh: Kiểm tra gà giống

Nâng cao kinh nghiệm chăn nuôi gà thịt và chuyển giao thông tin khoa học kỹ thuật mới đến nông dân trong và ngoài mô hình, tuyên truyền vận động bà con nông dân nâng cao nhận thức về an toàn sinh học, tác động môi trường, biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi.

Trước khi nhận giống, vật tư, bà con được cán bộ kỹ thuật tập huấn hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dưỡng gà giống,…nhằm phát huy hiệu quả trong việc thực hiện mô hình, đồng thời giúp bà con biết cách áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và xây dựng nhiều mô hình nuôi gà trên địa bàn.

Nguyễn Minh Phương
Trạm Khuyến nông TP Ngã Bảy

Ý kiến bạn đọc