27/02/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động khuyến nông trong tỉnh
Sàn Giao dịch và truy xuất nguồn gốc "Nông sản Hậu Giang"
 278
 08/09/2019
Ảnh. Giao diện Website Sàn Giao dịch và truy xuất nguồn gốc

Ảnh. Giao diện Website Sàn Giao dịch và truy xuất nguồn gốc "Nông sản Hậu Giang" trên máy tính.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng Sàn Giao dịch và truy xuất nguồn gốc "Nông sản Hậu Giang".

Nhằm giúp người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh Hậu Giang đưa nông sản, sản phẩm lên sàn giao dịch để tăng cường công tác quảng bá sản phẩm; đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu nông sản theo chuỗi sản xuất gắn với truy xuất nông sản đáp ứng thị trường trong và ngoài nước trong thời gian tới. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng Sàn Giao dịch và truy xuất nguồn gốc "Nông sản Hậu Giang".

Sàn Giao dịch và truy xuất nguồn gốc "Nông sản Hậu Giang" bắt đầu được vận hành từ ngày 19/8/2019 bởi Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang. Tất cả các tổ chức, cá nhân đều có thể đăng ký tài khoản tham gia vào sàn giao dịch này. Một số tính năng cơ bản của Sàn Giao dịch như sau:

- Tất cả các tổ chức, cá nhân đã đăng ký tài khoản trên Sàn Giao dịch này đều có thể ghi nhật ký điện tử gắn với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tạo profile nông hộ và lịch sử sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất, kiểm soát và hỗ trợ quy trình canh tác của nông dân.

- Mỗi tổ chức, cá nhân có thể tạo mã truy xuất cho sản phẩm của mình thông qua mã QR Code, thông quá đó đưa sản phẩm lên sàn giao dịch để tiếp cận đơn vị thu mua sản phẩm được nhiều hơn. Sản phẩm đến tay người tiêu dùng có thể kiểm tra được nguồn gốc sản phẩm khi quét mã QR - Code qua điện thoại thông minh, giúp minh bạch thông tin sản phẩm tạo lòng tin của người tiêu dùng.

- Xây dựng vùng nguyên liệu từng cây trồng, vật nuôi gắn với truy xuất vị trí địa lý để các doanh nghiệp có thể liên hệ hợp tác nhiều hơn. Góp phần xây dựng thương hiệu các sản phẩm địa phương.

- Các tổ chức có thể tạo ra các thành viên trực thuộc từ đó giúp cho công tác quản lý cũng như điều hành công việc được tốt hơn.  Có thể quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ kỹ thuật đang tư vấn hỗ trợ cho nông dân.

- Có thể liên kết với các tổ chức chứng nhận các tiêu chuẩn sản phẩm (VietGAP, GlobalGAP, ...) được dễ dàng hơn, ...

- Tạo môi trường học tập và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nâng cao năng lực sản xuất và lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm địa phương.

- Tạo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm; Giảm giá sản xuất, tăng giá bán sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

                                      

Ảnh. Giao diện app phần mềm "Nông sản Hậu Giang trên điện thoại".

Để đăng ký tài khoản tham gia Sàn Giao dịch này, bà con nông dân, các tổ chức, cá nhân có thể vào trang Website với địa chỉ sau: https://nongsanhaugiang.com.vn/, hoặc cài đặt app Agri360 về điện thoại, chọn Logo "NS Hậu Giang" để đăng ký tài khoản, hoặc cũng có thể liên hệ cán bộ khuyến nông gần nhất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được hướng dẫn.

Mọi chi tiết liên hệ: Ông Võ Xuân Tân - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0903199508, Email: vxttan@gmail.com.

Chúc quý bà con nông dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thành công!

Trân trọng./.

Võ Xuân Tân
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc