15/07/2020
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Sơ kết tình hình thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020
 401
 06/11/2019
Ảnh. Giám đốc Sở NN và PTNT Trần Chí Hùng báo cáo kết quả các đề án nông nghiệp.

Ảnh. Giám đốc Sở NN và PTNT Trần Chí Hùng báo cáo kết quả các đề án nông nghiệp.

Ngày 6/11/2019, tại TP. Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Lãnh đạo Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, UBMTTQ tỉnh, cùng các Ban, Sở, Ngành tỉnh và các địa phương, nông dân các HTX, các Doanh nghiệp và các cơ quan báo đài trong và ngoài tỉnh.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Trần Chí Hùng, đã thông qua báo cáo sơ kết 4 Đề án, gồm: (1) Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020 (Đề án 1.000); (2) Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020; (3) Đề án phát triển trạm bơm điện ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020 (Đề án Trạm bơm điện); (4) Đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lương cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020 (Đề án Giống).

Qua đánh giá, các đề án được thực hiện trong thời gian qua đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh.

Định hướng đến hết năm 2020 tỉnh sẽ kết thúc 4 Đề án này và chuyển sang xây dựng 1 Đề án mới tích hợp các nội dung phát triển lĩnh vực nông nghiệp.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của các đề án:

- Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia các đề án, tiếp cận thuận lợi với nguồn vốn từ các ngân hàng.

- Chuẩn bị tổ chức tổng kết đánh giá và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kêu gọi  doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

- Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Phát triển bền vững ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

- Tăng cường phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Chủ động phòng tránh thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, rủi ro cho người dân.

 

Bành Đức Tín
TTKN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc