16/07/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân! Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông.
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Trạm Chăn nuôi, Thú y – Thủy sản huyện Châu Thành triển khai hướng dẫn kỹ thuật cơ bản về nuôi chim yến
 37
 10/07/2024
Hình: Cán bộ hướng dẫn tài liệu kỹ thuật về nuôi chim yến

Hình: Cán bộ hướng dẫn tài liệu kỹ thuật về nuôi chim yến

SNNHG - Trên địa bàn huyện Châu Thành tính thời điểm này có 23 hộ có hoạt động nuôi, dẫn dụ chim yến. Thời gian qua, cán bộ chuyên môn của Trạm thường xuyên cập nhật và tuyên truyền để người dân nắm về việc quản lý nuôi chim yến trên địa bàn để thực hiện đúng theo quy định.  Bên cạnh đó, để kịp thời trang bị kiến thức khoa học và thực tiễn giúp phát triển bền vững, tăng giá trị kinh tế cho nghề nuôi chim yến trên địa bàn huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung. 

Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thuỷ sản huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền đến các hộ nuôi chim yến nắm các nội dung văn bản và tiến hành cấp phát đến từng hộ nuôi toàn bộ nội dung Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản về nuôi chim yến tại Việt Nam kèm theo Công văn số 474/CN-GVN ngày 17/5/2024 của Cục Chăn nuôi để hộ nuôi nghiên cứu áp dụng để tăng giá trị kinh tế cho nghề nuôi này.

Đồng thời, thành lập nhóm Zalo để chia sẻ trao đổi thông tin về quy định, đầu ra…Qua hình thức triển khai này, bước đầu người dân rất trân trọng đã có những thông tin tài liệu quan trọng từ cơ quan chuyên môn cung cấp vì đây là những tài liệu bổ ích và chính thống để người nuôi áp dụng. Kết quả, đến nay đã triển khai được 15/23 nhà đạt 65% (5/8 đon vị xã, thị trấn.

Trong thời gian tới, Trạm tiếp tục phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để người nuôi nắm bắt kịp thông tin và yên tâm sản xuất. Ngoài ra tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Huỳnh Thị Kim Nga
Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Châu Thành

Ý kiến bạn đọc