20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Các sự kiện/Thông báo
TTKN&DVNN: Chiêu sinh đào tạo học viên vận hành máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật
 2012
 10/01/2022
Ảnh: Cán bộ kỹ thuật kiểm tra máy bay trước khi phun thuốc

Ảnh: Cán bộ kỹ thuật kiểm tra máy bay trước khi phun thuốc

Nhằm đáp ứng nhu cầu phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay của nông dân trong và ngoài địa bàn tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang thông báo chiêu sinh học viên khóa đào tạo vận hành máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật như sau:

1. Đối tượng chiêu sinh

Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 20 đến 45 tuổi.

Thành viên các Tổ chức nông dân hoặc cá nhân.

Sử dụng thành thạo điện thoại thông minh.

2. Thời gian học và học phí

Thời gian học: 07 ngày (từ ngày 17/01 – 23/01/2022)

Phí đào tạo: 1.000.000đ (chi phí phục vụ cho đào tạo).

3. Cơ hội việc làm sau đào tạo

Được gia nhập thành viên Tổ vận hành máy bay phun thuốc.

Nhận thù lao từ dịch vụ phun thuốc.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Lê Minh Tân – VCKT Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang.

   - Số điện thoại: 0948.409.979 hoặc 0939.721.167       - Email: letan35@gmail.com

Ngô Văn Thống
Trung tâm Khuyến nông và DVNN

Ý kiến bạn đọc