20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Lịch làm việc BGĐ
LỊCH LÀM VIỆC BGĐ từ Ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024 (Lịch thay thư mời họp)
 45
 10/06/2024
Lịch làm việc tuần BGĐ Trung tâm.

LỊCH LÀM VIỆC

Ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024

(Lịch này thay thư mời họp)

THỨ HAI – NGÀY 10/6/2024       

- Đ/c Thắng, PGĐ:  Học lớp Cao cấp lý luận chính trị đến hết ngày 14/6/2024. Điểm tại Học viện Chính trị khu vực IV, thành phố Cần Thơ.

- 07 giờ 30’:         Đ/c Tín, PGĐ: Làm việc cơ quan.

- 09 giờ 00’: Đ/c Linh, PGĐ: Họp phòng QLKT CTTL về tiến độ thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. Phòng QLKT CTTL chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tín, Đ/c Linh:PGĐ: Làm việc cơ quan.

THỨ BA – NGÀY 11/6/2024

- 07 giờ 30’: Lãnh đạo và viên chức các Phòng, Trạm tham dự tập huấn triển khai phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu (Dự án xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang). Điểm tại VNPT Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, KV4, P5, TP. Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín, PGĐ: Tham gia giảng viên lớp Tập huấn quy trình sản xuất an toàn và truy xuất nguồn gốc. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị, mời thành phần. Điểm tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30’: Ủy quyền Phòng TTTVDV: Tổ chức Tọa đàm đối thoại trực tiếp chủ đề “Cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với nông dân tham gia chương trình, đề án”. Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật cùng dự. Điểm tại Hội trường Phòng Nông nghiệp huyện Phụng Hiệp.

- 15 giờ 00’: Đ/c Linh, PGĐ: Dự họp nghe Đoàn Thanh tra Sở xây dựng công bố Quyết định thanh tra. Mời lãnh đạo phòng QLKTCTTL và đ/c Hiệp, PTP HCTH cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở.

THỨ TƯ – NGÀY 12/6/2024

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín, PGĐ: Dự Tọa đàm đối thoại trực tiếp chủ đề “Cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với nông dân tham gia chương trình, đề án”. Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Hội trường UBND thành phố Ngã Bảy.

- 07 giờ 30’: Đ/c Linh, PGĐ: Làm việc cơ quan.

- 14 giờ 00’: Đ/c Linh, PGĐ: Công tác cùng Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh. Đ/c Công, Phục và Minh Tân cùng đi. Điểm tại Hồ nước ngọt, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 00’: Đ/c Linh, PGĐ: Làm việc với Công ty TNHH Phát triển phần mềm Nhất Tâm về công tác chuyển đổi số của Ngành (Theo lịch Sở). Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ NĂM – NGÀY 13/6/2024

- 06 giờ 30’: Đ/c Linh, PGĐ: tham dự Lễ phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 trên địa bàn huyện Vị Thủy năm 2024. Đ/c Minh Tân cùng dự. Điểm tại Hồ nước ngọt, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- 09 giờ 00’: Đ/c Linh, PGĐ: Họp trực tuyến cùng Tổ chức MYI thông qua demo trang web. Mời thành viên BQLDA cùng dự, giao Đ/c Ân phối hợp chuẩn bị nội dung và đường link. Điểm tại phòng họp số 1 Sở.

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín, PGĐ: Dự Tọa đàm đối thoại trực tiếp chủ đề “Cơ chế, chính sách ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với nông dân tham gia chương trình, đề án”. Phòng TTTVDV chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

 - 13 giờ 30’: Đ/c Linh:PGĐ: Làm việc cơ quan.

THỨ SÁU – NGÀY 14/6/2024       

- 07 giờ 30’: Đ/c Tín, PGĐ: Tham gia giảng viên lớp Tập huấn quy trình sản xuất an toàn và truy xuất nguồn gốc. Phòng Kỹ thuật chuẩn bị, mời thành phần. Điểm tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Đ/c Tín, PGĐ: Dự họp nghe VNPT Hậu Giang thông qua phần mềm chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 08 giờ 00’: Ủy quyền lãnh đạo phòng HCTH: Kiểm tra tình hình thực hiện thống kê nhật ký công việc đối với các Trạm trực thuộc các Chi cục, Trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại Phòng Kinh tế thị xã Long Mỹ.

- 08 giờ 00’: Đ/c Linh: PGĐ: Kiểm tra trạm quan trắc và các camera giám sát cùng Dự án MYI. Đ/c Ân cùng đi. Điểm tại huyện Long Mỹ và TP Vị Thanh.

 

TTKN và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc