20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Sản phẩm tư vấn dịch vụ khuyến nông
Giới thiệu một số giống lúa thích hợp cho vụ Đông xuân 2021-2022
 16188
 01/11/2021
Giống lúa Đài Thơm 8 (hiện đang được điểm Tư vấn Dịch vụ Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh cung cấp)

Giống lúa Đài Thơm 8 (hiện đang được điểm Tư vấn Dịch vụ Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh cung cấp)

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp trong tỉnh có bước chuyển biến tích cực, việc đưa các giống lúa mới có năng suất cao vào thâm canh càng tăng, đáp ứng nhu cầu lương thực, cải thiện đời sống người dân. Nhu cầu về chất lượng sản phẩm càng được chú trọng hơn, việc đưa các giống lúa có chất lượng, ít sâu bệnh hại vào sản xuất, bổ sung nguồn giống vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân là yêu cầu cần thiết.

Căn cứ vào cơ cấu giống lúa trong sản xuất của tỉnh trong các vụ sản xuất vừa qua; tính chống chịu sâu bệnh của các giống trên đồng ruộng; dự báo tình hình sâu bệnh và diễn biến thủy văn, thời tiết khí hậu trong vụ Đông Xuân và nhu cầu thị trường gạo xuất khẩu trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp đã khuyến cáo một số giống lúa thích hợp cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 như sau: OM 5451, OM 4900, Đài thơm 8, ST 24, ST 25, Jasmin 85, RVT, OM 18,…

Giống OM 5451

- Thời gian sinh trưởng khoảng 88 – 93 ngày (lúa sạ) trong vụ Đông Xuân, từ 90 – 95 ngày trong vụ Hè Thu.

- Chiều cao cây khoảng từ 95 – 100 cm.

- Có khả năng chống chịu khá đối với rầy nâu, đạo ôn, đẻ nhánh mạnh.

- Năng suất cao, ước lượng vụ Đông Xuân đạt 7-9 tấn/ha, Hè thu đạt 6-7 tấn/ha

- Kiểu hình đẹp, bông to chùm, chịu phèn, mặn khá, cứng cây, thích nghi rộng, hạt dài, trong, thơm nhẹ, phẩm chất gạo tốt đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Giống OM 4900

- Thích hợp ở các vùng đất phù sa ngọt, là một giống có nhiều triển vọng

- Ngon cơm, hơi thơm, hơi dẽo

- Thời gian sinh trưởng 100-110 ngày

- Năng suất có thể đạt 7-8 tấn/vụ Đông Xuân, 5-7 tấn vụ Hè Thu

- Hơi nhiễm bệnh lúa von, nhiễm rầy nhẹ

Giống Đài thơm 8

   Đài thơm 8 là giống lúa thuần chất lượng cao hiện là giống lúa gieo trồng chủ lực ở vựa lúa Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

- Thời gian sinh trưởng từ 100 – 105 ngày, có thể gieo cấy được ở cả hai vụ trong năm.

- Năng suất trung bình đạt từ khoảng 6 – 7 tấn/ha/vụ,

- Hạt gạo dài, trong, xuất khẩu tốt, chất lượng cơm ngon,

- Sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe,

- Có khả năng thích nghi rộng, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh và khả năng chống bệnh bạc lá tốt.

Giống ST 24

Giống lúa ST24 cho năng suất cao, khả năng chống chịu phèn mặn tốt nên thích ứng được với điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu.

- Thời gian sinh trưởng: 103 – 105 ngày

- Cứng và cao cây, chiều cao khoảng từ 110 – 115cm

- Giống lúa ST24 cho gạo hạt dài, mặt gạo trắng, đẹp, cơm thơm, mềm, ngọt; thích ứng tốt với điều kiện thời tiết biến đổi, năng suất ổn định.

- Chống chịu phèn, mặn tốt

- Không bị nhiễm bệnh sọc trong, đạo ôn lá và khoan cổ bông;  nhiễm nhẹ cháy bìa lá nếu bón thừa phân; nhiễm rầy nâu tương đối.

- Bông lúa to và dày nách, ít lép. 

- Trong điều kiện thời tiết tốt, năng suất thu được có thể đạt 8,5 tấn/ha.

Giống ST25 (còn được gọi là gạo thơm Sóc Trăng)

- Thời gian sinh trưởng: 95 – 100 ngày, phổ thích nghi rộng.

- Chịu mặn, kháng đạo ôn cấp 2 và bệnh bạc lá, thân cứng chống đổ ngã

- Gạo trắng, thon dài, thơm, mềm cơm.

- Khả năng chống chịu với hạn mặn và sâu bệnh rất tốt.

- Năng suất trung bình 6,5 – 7 tấn/ha.

Giống OM 18

- Thời gian sinh trưởng 95-100 ngày (sạ), 100-105 ngày (cấy)

- Chiều cao cây 100-110cm, cứng cây độ 1, đẻ nhánh khỏe.

- Năng suất trung bình vụ đông xuân 7-8 tấn/ha, vụ hè thu 5-6 tấn/ha.

- Hạt gạo thon dài, cơm mềm và ngọt.

- Kháng đạo ôn (cấp 2), hơi nhiễm rầy nâu (cấp 5), chống chịu mặn 3-4‰. Giống canh tác được các vụ trong năm, thích hợp cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL và vùng nhiễm mặn…

Nguyễn Trung Thành
Trạm Khuyến nông Tp.Vị Thanh

Ý kiến bạn đọc