20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang làm việc với VNPT Hậu Giang về chuyển đổi số nông nghiệp
 872
 23/03/2023
Ảnh: Ứng dụng chuyển đổi số sẽ giúp quản lý báo cáo tiến độ sản xuất tốt hơn.

Ảnh: Ứng dụng chuyển đổi số sẽ giúp quản lý báo cáo tiến độ sản xuất tốt hơn.

Ngày 22/3/2023, tại phòng họp số 2, Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang có buổi làm việc với VNPT Hậu Giang về kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp.

Tham dự cuộc họp có ông Ngô Minh Long – Giám đốc Sở cùng với Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo Văn phòng Sở và Lãnh đạo các Chi cục, Trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang. Cùng Lãnh đạo VNPT Hậu Giang và các bộ phận chuyên môn.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm đẩy nhanh tiến trình ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số từ sản xuất đến chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và quản lý nông nghiệp tại các địa phương, trong đó có tỉnh Hậu Giang.

Theo kế hoạch triển khai dự án chuyển đổi số nông nghiệp giai đoạn 2023-2025. Trong năm 2023, dự án thực hiện 2 nội dung: 1/ Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo chuyên ngành Nông nhiệp và PTNT trên nền tảng web cho 8 lĩnh vực (hay 8 phân hệ) – Trồng trọt và BVTV; Thủy sản; Chăn nuôi-Thú y; Phát triển nông thôn; Chất lượng NLSTS; Thủy lợi; Lâm nghiệp; Khuyến nông. 2/ Xây dựng ứng dụng di động (Android va IOS) để phục vụ cho công tác thu thập thông tin tại thực địa và phục vụ cho công tác quản lý và chỉ đạo điều hành. Năm 2024-2025, dự án 2 nội dung: 1/ Xây dựng bản đồ số cho các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp (3 lĩnh vực - Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản). 2/ Đầu tư thiết bị cảm biến và bẫy đèn phục vụ trong ngành nông nghiệp.

Ảnh: Demo Giao diện đăng nhập Hệ thống thông tin báo cáo chuyên ngành Nông nhiệp và PTNT trên nền tảng web.

Trước mắt, trong năm 2023 ngành nông nghiệp Hậu Giang được giao triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số với kinh phí 15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn kinh phí khác theo quy định.

Theo bà Nguyễn Thị Giang – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với VNPT Hậu Giang là đơn vị tư vấn để triển khai tốt các nội dung trong năm 2023, để sớm đưa vào hoạt động các phần mềm chuyển đổi số nông nghiệp phục vụ chỉ đạo sản xuất.

Theo quan điểm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – ông Ngô Minh Long: Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp "không thể cầu toàn được", cần sớm triển khai, từng bước thực hiện và hoàn thiện. Những việc dễ làm trước, những việc khó tiếp tục nghiên cứu đưa vào thực hiện sau. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ quyết định thành lập Tổ triển khai và theo dõi các hoạt động chuyển đổi số chung của ngành nông nghiệp, cử một Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng.

Bên cạnh triển khai các nội dung chuyển đổi số nông nghiệp năm 2023, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ xúc tiến triển khai các nội dung tiếp theo trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Bành Đức Tín
TTKN và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc