01/03/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Huyện Long Mỹ: Tổ chức Mery Year International (MYI) – Hàn Quốc tổ chức Lễ giải ngân “Hỗ trợ sinh kế cho người dân và nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Hậu Giang”.
 335
 01/12/2023
Nông dân được thụ hưởng vốn vay chụp hình lưu niệm với tổ chức MYI

Nông dân được thụ hưởng vốn vay chụp hình lưu niệm với tổ chức MYI

Ngày 29/11/2023, Tổ chức Mery Year International (MYI) – Hàn Quốc phối hợp với Ban quản lý cấp tỉnh tổ chức Lễ giải ngân “Hỗ trợ sinh kế cho người dân và nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Hậu Giang”.  

Đến dự Lễ giải ngân có ông Cho Yongsuk - Giám đốc Chi nhánh Tổ chức MYI, thành viên của tổ chức MYI về phí Ban quản lý cấp tỉnh có ông Mai Thế Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và DVNN tỉnh Hậu Giang, bà Phạm Thị Mỹ Dung –  Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp trung Tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũng là thành viên của Ban quản lý cấp tỉnh,  ông Lâm Văn Việt – Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ, thành viên Ban quản lý cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Viễn A, thị trấn Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ cùng 64 nông dân được thụ hưởng cùng dự.

Tại buổi Lễ giải ngân ông Cho Yongsuk, Giám đốc Chi nhánh Tổ chức MYI giới thiệu, Tổ chức MYI là một tổ chức Phi chính phủ phát triển quốc tế từ Hàn Quốc, chuyên thực hiện các dự án về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu và giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc. Tại Hậu Giang, Tổ chức Merry Year International (MYI) – Hàn Quốc phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai dự án “Hỗ trợ sinh kế cho người dân và nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại tỉnh Hậu Giang”. Mục đích thực hiện dự án: Hỗ trợ người dân và nâng cao năng lực cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu bằng các hoạt động hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ kiến thức – kỹ thuật, hỗ trợ cơ sở hạ tầng – trang thiết bị nhằm giúp họ thích ứng với Biến đổi khí hậu, cải thiện đời sống - sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Mai Thế Linh cho biết thêm, để Dự án triển khai thực hiện thành công trong thời gian tới, tôi xin trao đổi một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, đối với hộ dân nhận hỗ trợ sinh kế: Trong thời gian tham gia dự án, người thụ hưởng có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của BQLDA, trong trường hợp cung cấp thông tin giả mạo sẽ bị thu hồi vốn vay lập tức và bị loại khỏi danh sách lựa chọn trong các dự án tiếp theo. Có nghĩa vụ tham gia các chương trình đào tạo, các hoạt động do BQLDA tổ chức. Trồng cây trồng được Tổ chức Merry Year International hỗ trợ dựa trên tổng số tiền vay với mục đích bảo vệ môi trường và thích ứng với Biến đổi khí hậu. Có nghĩa vụ đáp ứng một cách trung thực và chỉ nêu sự thật đối với các hoạt động điều tra khảo sát theo yêu cầu của Ban quản lý dự án. Và có nghĩa vụ hoàn trả vốn theo quy định của BQLDA.

Thứ hai, đối với Ban quản lý cấp xã: cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với BQLDA cấp tỉnh. Khi có những vấn đề phát sinh, phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến và xử lý công việc theo tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả.

- BQLDA cấp xã chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động và quản lý nguồn vốn sinh kế dự án; cần rà soát kỹ các hộ có nhu cầu vay vốn, xác minh các hồ sơ vay vốn để xét cho vay đúng đối tượng. Phụ trách báo cáo tháng, sơ – tổng kết vốn vay theo định kỳ. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện dự án cho BQLDA cấp tỉnh, huyện và nhà tài trợ, bảo đảm việc thanh quyết toán thu - chi tài chính đúng theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà tài trợ đến kiểm tra, tham quan dự án.

- Thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án với BQLDA và nhà tài trợ nhằm đảm bảo nguồn vốn khi được đầu tư phải mang lại hiệu quả thiết thực, đúng đối tượng, giúp cho hộ nghèo, khó khăn phát triển kinh tế, thực hiện tốt an sinh xã hội tại địa phương.

Thứ ba, đối với Tổ chức Merry Year International (MYI): Thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án trong triển khai thực hiện. Bố trí vốn kịp thời cho Dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt. Theo dõi tiến độ chung, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện của Ban Quản lý dự án. Tham gia nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện, hướng dẫn các thành viên BQL thanh quyết toán các hoạt động theo quy định. Xây dựng và ban hành quy trình tài chính thực hiện các hoạt động của Dự án và hướng dẫn Ban Quản lý dự án thực hiện.

Trong Lễ giải ngân các hộ được thụ hưởng đã được Bà Trần Thị Ngọc Mai – điều phối dự án của tổ chức MYI giới thiệu chia sẽ Quy trình thực hiện dự án sinh kế, sử dụng vốn đúng mục đích của dự án, hoàn trả vốn cho BQLDA và nhà tài trợ theo đúng thời gian quy định, đồng thời BQLDA cấp xã, thị trấn theo dõi tất cả các người thụ hưởng, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích. Thường xuyên trao đổi và học hỏi kinh nghiệm với Tổ chức MYI trong suốt thời gian thực hiện dự án nhằm đảm bảo rằng nguồn vốn đạt được hiệu quả thiết thực, tiếp cận đúng đối tượng vay, giúp đỡ hộ nghèo và khó khăn phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội.

Tại Lễ giải ngân mỗi hộ được vay từ 10.000.000 – 15.000.000 đồng, có 26 hộ dân ở xã Vĩnh Viễn A được thụ hưởng vốn vay với tổng số tiền là 370.000.000 đồng và 38 hộ dân ở thị trấn Vĩnh Viễn được thụ hưởng vốn vay là 542.000.000 đồng với số vốn này tạo điều kiện cho người dân sản xuất, kinh doanh; tạo sinh kế nhằm giúp họ cải thiện cuộc sống phát triển kinh tế vượt qua những khó khăn do chịu tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng dân cư tỉnh Hậu Giang.

Trương Thanh Phương
KNV Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ

Ý kiến bạn đọc