20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thuỷ sản huyện Châu Thành vận động các chủ tàu cá thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
 28
 10/06/2024
Cán bộ đến tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu cá

Cán bộ đến tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu cá

NNHG - Thực hiện các quy định tại Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Châu Thành đã tổ chức rà soát và cử cán bộ đến tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục và vận động chủ tàu cá thực hiện đăng ký theo đúng quy định. Tính đến nay đã rà soát 5/8 xã, thị trấn (đạt 62,5%); tuyên truyền, hướng dẫn 05 hộ dân có tàu cá thuộc quy định phải đăng ký hoạt động.

Trong thời gian tới, cán bộ Trạm tiếp tục rà soát các xã, thị trấn còn lại để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện. Đồng thời triển khai Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thủy sản, qua đó góp phần đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Hồ Tân Trạng
Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thuỷ sản huyện Châu Thành

Ý kiến bạn đọc