20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Hậu Giang: Công tác chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ góp phần tăng trưởng kinh tế nông nghiệp
 202
 17/05/2024
Ảnh. PGĐ Sở NN&PTNT Nguyễn Thị Giang báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh.

Ảnh. PGĐ Sở NN&PTNT Nguyễn Thị Giang báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh.

Ngày 16/5/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang có buổi tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về tình hình nghiên cứu, triển khai và ứng dụng các đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ, nhằm nắm bắt tình hình, đề xuất, kiến nghị của các Sở, Ngành trước khi Đoàn làm việc với UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ.

Tham gia Đoàn Giám sát có Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Mã Thị Tươi, Trưởng Đoàn giám sát và thành viên Đoàn cùng đi. Phía Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang có Phó Giám đốc thường trực Nguyễn Thị Giang cùng lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ Sở và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Theo kết quả, tình hình triển khai thực hiện nhận chuyển giao nhiệm vụ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua, ghi nhận công tác chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ góp phần tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Thời gian qua có hơn 100 nhiệm vụ khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp được chuyển giao kết quả cho ngành nông nghiệp và các địa phương, trong đó hơn 70% kết quả được triển khai ứng dụng vào thực tế. Xây dựng được nhiều mô hình, điểm trình diễn, quy trình kỹ thuật giúp bà con nông dân áp dụng vào sản xuất. Từ đó góp phần tăng trưởng khu vực 1 duy  trì ở mức cao, giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp năm 2022 đạt 22.821 tỷ đồng (giá thực tế), cao hơn 6,5 lần so với năm 2004. Năm 2020, tốc độ tăng 3,09%, năm 2021 tăng 4,15%, năm 2022 tăng 3,82%, Năm 2023 tăng 4,19% đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. 

Phát biểu kết thúc buổi khảo sát, Trưởng đoàn giám sát Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ghi nhận các khó khăn, hạn chế và đề xuất kiến, kiến nghị của Sở Nông nghệ và Phát triển nông thôn. Trong thời gian tới đề nghị Sở quan tâm các nội dung như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của khoa học - công nghệ trong phát triển ngành nói riêng và kinh tế - xã hội tỉnh nói chung.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong nghiên cứu, tuyển chọn, nghiệm thu đề tài, dự án tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (về 4 trụ cột của nền kinh tế) và các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh.

- Tăng cường xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học - công nghệ, tăng sức cạnh tranh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Bành Đức Tín
TTKN và DVNN Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc