20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang: Triển khai viết nhật ký công việc theo Đề án số 09-ĐA/TU Tỉnh ủy
 270
 25/04/2024
Ảnh: Ông Võ Chí Thắng – Phó Giám đốc Sở triển khai các nội dung hướng dẫn.

Ảnh: Ông Võ Chí Thắng – Phó Giám đốc Sở triển khai các nội dung hướng dẫn.

Ngày 22/4/2024, tại Hội trưởng Sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang đã có buổi triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "quy định tạm thời vị trí việc làm" cho công chức, viên chức ngành nông nghiệp.

Tham dự buổi triển khai có ông Võ Chí Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo, viên chức, công chức các phòng, Chi cục, Trung tâm thuộc Sở cùng dự.

Buổi triển khai giúp cho công chức, viên chức ngành nông nghiệp nhận thức rõ mục tiêu xây dựng, mục đích, vai trò và ý nghĩa của việc xác định vị trí việc làm.

Việc triển khai vị trí việc làm có vị trí, ý nghĩa quan trọng hiện thực hóa một trong ba đột phá chiến lược của Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đối với tỉnh Hậu Giang việc triển khai Đề án vị trí việc làm vừa là yêu cầu nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ cấp thiết. Vậy triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm tại Sở Nông nghiệp là tất yếu phải làm, không thể khác.

Song song đó Ông Võ Chí Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu trong việc kê khai công việc hằng ngày là “Người kê khai phải trung thực, chính xác theo tên công việc, thời gian, cấp độ và tiến độ thực tế; Người đánh giá (lãnh đạo, quản lý) phải khách quan, công tâm, kiểm tra hành ngày”.

Qua buổi triển khai các thành viên tham dự cũng đã trao đổi rất nhiệt tình để đi đến thống nhất trong cách kê khai nhật ký nhằm giúp cho người kê khai thực hiện dễ dàng và người đánh giá thực hiện chính xác hơn việc quản lý cán bộ công chức, viên chức của mình.

Ảnh: Quang cảnh tại buổi triển khai

Nguyễn Thị Trúc Ngân
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc