20/06/2024
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Hoạt động ngành nông nghiệp
Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024-2025
 172
 25/04/2024
Ảnh: Đ/c Lê Văn Hóa triển khai các nội dung của chuyên đề học tập Bác năm 2024-2025.

Ảnh: Đ/c Lê Văn Hóa triển khai các nội dung của chuyên đề học tập Bác năm 2024-2025.

Ngày 22/4/2024, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai chuyên đề năm 2024-2025 về: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kì vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Tham dự buổi triển khai học tập chuyên đề năm 2024, đồng chí Lê Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối; Ban Giám đốc Sở: Đ/c Võ Xuân Tân PGĐ Sở, Đ/c Võ Chí Thắng PGĐ Sở, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở và tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Tại đây, đồng chí Lê Văn Hóa đã triển khai các nội dung của chuyên đề năm 2024-2025 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kì vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh bền vững, toàn diện, bao trùm. Nội dung Chuyên đề gồm 3 phần: Sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm; Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Đẩy mạnh học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Qua buổi triển khai học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã hiểu rõ hơn về Chuyên đề 2024-2025. Từ đó vận dụng quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của bản thân góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Thị Thăm
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang

Ý kiến bạn đọc