26/11/2022
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
CMS_TAILIEU
Tài liệu kỹ thuật nuôi cá thát lát cườm
Tài liệu kỹ thuật nuôi cá thát lát cườm 10/07/2017
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

     Tỉnh Hậu Giang với điều kiện tự nhiên, cùng với hệ thống sông rạch chằng chịt, nguồn nước ngọt dồi dào đã tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển Nuôi trồng thủy sản nước ngọt của Tỉnh. Trong các kế hoạch, chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản được xem là thế mạnh thứ hai trong việc góp phần tăng trưởng của ngành Nông nghiệp. Vì thế, Tỉnh đã xác định mục tiêu đầu tư phát triển các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt.

     Bên cạnh đó, cá thát lát là đối tượng cá nước ngọt đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu long, đặc biệt là khi nuôi tại vùng đất Hậu Giang thì không chỉ sản lượng đạt cao mà chất lượng thịt của cá cũng ngon hơn, đặc trưng hơn các vùng khác. Chính vì thế, cá thát lát đã trở thành một trong những loại thủy sản đặc trưng tạo nên thương hiệu của Hậu Giang. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nuôi tập trung tại các huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy và TP. Vị Thanh, chủ yếu với hai hình thức nuôi chính là: nuôi thâm canh trong ao đất và nuôi thâm canh trong vèo lưới.
(Đính kèm chi tiết Tài liệu kỹ thuật nuôi cá thát lát cườm)

Trở về danh mục