26/09/2023
Khuyến nông Hậu Giang đồng hành và phát triển cùng bà con nông dân!
 
Tài liệu chăn nuôi
Kỹ thuật chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học
Kỹ thuật chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học 27/02/2018
Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá

 Kỹ thuật chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học:

 

Hiện nay, chăn nuôi gà ở Hậu Giang đang phát triển khá mạnh, nhất là việc cải tạo nguồn con giống, cải thiện phương pháp chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm còn xảy ra rất phức tạp, chưa kiểm soát được hoàn toàn dịch bệnh, nên chi phí cho thuốc thú y còn cao, năng suất chăn nuôi vẫn còn thấp, giá thành sản phẩm vẫn còn cao, khả năng cạnh tranh thấp, làm cho hiệu quả chăn nuôi chưa cao.

(Đính kèm chi tiết tài liệu Kỹ thuật chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học).


Trở về danh mục